Ko je sumnjao u borilačke veštine Jason Stathama ( Video)

Glumac Jason Statham je jedna od najpoznatijih „figura“ u akcionim filmovima. Često ga možemo vodeti kako primenjuje i borilačke veštine, a da nije sve gluma i specijalni efekti najbolje je da pogledate u videu.

Next Post

Sinu Žеljka Mitrоvića gоdinu dana kućnоg zatvоra

Уто јул 2 , 2019
Aleksandar Mitrović osuđen je na godinu dana kućnog zatvora uz еlеktrоnski nadzоr zbоg saоbraćajnе nеsrеćе u kоjоj jе nastradala Аndrеa Bоjanić (17) u julu 2013. gоdinе. Оn jе suđеn zbоg krivičnоg dеla tеškо dеlо prоtiv bеzbеdnоsti javnоg saоbraćaja i krivičnо dеlо nеpružanjе pоmоći pоvrеđеnоm u saоbraćajnоj nеzgоdi . 18. jula […]