Trend

Javni poziv za sufinansiranje mere energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda – na području GO Palilula

Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Beograda o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda – na području Gradske opštine Palilula broj 3-950/21-GV od 23.12.2021. godine i člana 21. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Beograda („Službeni list Beograda” br. 84/21),

GRAD BEOGRAD

raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinansiranje mere energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda – na području Gradske opštine Palilula

I USLOVI PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Pravo učešća na javnom pozivu imaju građani i stambene zajednice koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je podnosilac prijave vlasnik i da živi u porodičnoj kući ili u stanu na tetitorijiji grada Beograda – području Gradske opštine Palilula, sa desne strane Dunava u skladu sa Procenom prioritetizacije i rangiranja segmenata građevinskog fonda, a za potrebe realizacije mera energetske sanacije na fasadnoj stolariji na teritoriji Gradske opštine Palilula, koju je izradio Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, u celini između sledećih ulica i to: Bulevar kralja Aleksandra, Takovska, Vojvode Dobrnjca, Poenkareova, Bulevar despota Stefana, Cvijićeva i Ruzveltova, izuzev Profesorske kolonije koja uživa status prethodne zaštite i predstavlja prostorno kulturno-istorijsku celinu, (prema rešenju za porez ili fotokopije lične karte),
2) da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
(1) dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
(2) građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
(3) građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili
(4) rešenje o ozakonjenju ili
(5) dokaz da su započeli proces legalizacije ili uknjiženja
(6) da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu za 2020. godinu;
3) da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar (samo za prijave stambenih zajednica).

Pravo učešća na javnom pozivu nemaju:
• Vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;
• vlasnici stambenih objekata koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Grada/opštine za slične aktivnosti i ista opravdali i
• vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

VI MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava počinje da teče od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Grada Beograda, u rubrici „Gradski oglasi” odnosno Gradske opštine Palilula i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Beograda i Uprave Gradske opštine Palilula i u dnevnom listu „Večernje novosti”.

Javni poziv je otvoren do 28. januara 2022. godine.

Kompletan tekst javnog poziva i prateću dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Više informacija možete pronaći i na sajtu opštine Palilula.

Foto:Ilustracija/pixabay