Trend

Izveštaj Radne grupe „FDU protiv nasilja“

Fakultet dramskih umetnosti, na svom sajtu, objavio je izveštaj o prijavama za seksualno uznemiravanje, zlostavljanje, kao i drugim oblicima ugrožavanja i nedozvoljenog ponašanja u okviru obrazovnog procesa.

U skladu sa preuzetim obavezama, Radna grupa u okviru platforme „FDU protiv nasilja“ dostavlja u nastavku izveštaj o pristiglim i obrađenim prijavama, saopštili su iz FDU-a.

Podsećamo da je grupa formirana na inicijativu Studentskog parlamenta Fakulteta dramskih umetnosti, sa namerom da se otvori direktna komunikacija sa studentima i studentkinjama koji su, na bilo koji način, izloženi seksualnom uznemiravanju, zlostavljanju, kao i drugim oblicima ugrožavanja i nedozvoljenog ponašanja u okviru obrazovnog procesa. Zahvaljujemo se svim studentima i studentkinjama koji su odlučili da prijave svoja iskustva i molimo za strpljenje kako bi se svaki pojedinačni slučaj obradio u skladu sa postojećim procedurama i propisima FDU i UU. Samo na taj način dalji rad platforme, ali i svaki pojedinačni učesnik/ca ovog procesa, mogu biti adekvatno zaštićeni, u postupcima koji su lišeni bilo kakve zloupotrebe i manipulacije.

Takođe, još jednom apelujemo na medije da o pitanjima vezanim za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje izveštavaju profesionalno, balansirano i objektivno, štiteći žrtve i ugrožene. Molimo medije i da adrese platforme „FDU protiv nasilja“ ne koriste za upite o pojedinačnim slučajevima – platforma je kanal namenjen isključivo komunikaciji sa studentkinjama i studentima, kao i alumnijima koji osećaju potrebu da nam se obrate za podršku, savet i pomoć.

IZVEŠTAJ RADNE GRUPE FDU – PROTIV NASILjA

o prijavljenim slučajevima uznemiravanja i neprihvatljivog ponašanja nastavnog osoblja FDU

U periodu od 21. januara 2020. do 17. februara 2021. godine primljeno je 12 prijava, putem e-formulara podeljenog sa studentima, kao i putem elektronske pošte na adresu Radne grupe protivnasilja@fdu.bg.ac.rs ili upućene direktno određenim članicama odnosno članovima Radne grupe.

Devet (9) prijava se odnosi na seksualno uznemiravanje različitog stepena.

Tri (3) prijave se odnose na vređanje, omalovažavanje i ismevanje studenata/kinja.

Prijavljeno je ukupno šest (6) osoba, od toga se na jednu osobu odnosi pet prijava, na dve osobe se odnose po dve prijave, a na tri osobe po jedna prijava.

Prijavu za jednu osobu prosleđujemo nadležnim organima fakulteta na dalje procesuiranje, a za ostale prijave je u toku prikupljanje informacija.

Kvalitativna analiza svih prijavljenih slučajeva seksualnog uznemiravanja i neprihvatljivih praksi u nastavi biće dostupna Dekanu u zasebnim izveštajima.

Izvor: FDU

Foto:ilustracija/pixabay