Trend

Izmene u načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da zainteresovana lica svoje zahteve za odsustvo sa posla radi posebne nege deteta treba, kao i do sada, da podnose isključivo gradskim/opštinskim službama dečje zaštite.

Članom 38 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ br. 113/2017 i 50/2018), koji je u primeni od 1. jula ove godine, propisano je da o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta mišljenje daje nadležna komisija Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da se troškovi njenog rada finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

S obzirom na to, komisije pri domovima zdravlja koje su do sada cenile psihofizičko stanje deteta prestaju sa radom, a službe dečje zaštite su nadležne za dostavljanje zahteva komisijama i sprovođenje dalje procedure, navodi se u saopštenju.

Foto:Ilustracija/pixabay