Izazivanje požara u Carskoj bari zločin prema prirodi

Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije ocenilo je da je izazivanjem požara koji se proširio na Carsku baru, što je jedan od svetski značajnih rezervata prirode, počinjen zločin prema prirodi i životnoj sredini, i zatražilo da se počinioci i odgovorni najoštrije kazne.

Nadležne službe Ministarstva su na terenu i utvrđuju štetu načinjenu u požaru koji je 14. i 15. oktobra zahvatio više stotina hektara Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“.

Ministarstvo će u narednim danima inicirati sastanak nadležnih državnih organa i institucija kako bi se rešile ovakve pojave i problemi koji ugrožavaju životnu sredinu, prirodna blaga i resurse koji pripadaju svim građanima Srbije.

Specijalni rezervat prirode ,,Carska bara” je proglašen za zaštićeno područje prve kategorije kako bi se očuvao izuzetno raznovrstan i bogat divlji biljni i životinjski svet.

Ovo područje je uključeno u Konvenciju o svetski značajnim močvarnim staništima-Ramsar (1995), a značajno je kao IBA (važna područja za ptice) i IPA (važna područja za biljke).

Ministarstvo zaštite životne sredine je uputilo apel svim građanima da brinu o životnoj sredini i budu odgovorni prema prirodi kako bi je sačuvali za sadašnje i buduće generacije, navodi se u saopštenju a prenosi sajt Vlade Srbije.

Foto:Ilustracija/pixabay

Next Post

APR omogućio e-registraciju osnivanja jednočlanih D.O.O

Сре окт 17 , 2018
Agencija za privredne registre Republike Srbije (APR) saopštila je da je, posle elektronske registracije preduzetnika, od danas uvela novu e-uslugu za privredna društva – elektronsko osnivanje jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću (D.O.O). Оva prоcеdura sе u pоtpunоsti sprоvоdi na intеrnеtu, a оsim štо isključujе dоlazak prеd šaltеr ili slanjе dоkumеnata […]