Trend

Ima priču

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Svako drvo i kamen u Beogradu znači nešto i ima svoju priču. Svaka priča ima svoju istoriju, a svaka istorija ima svog protagonistu. Neki će sigurno ostati upamćeni kao rušitelji gradskih zdanja iz neznanja. Neki će sigurno ostati upamćeni kao kockari koji su svaku kocku i kamen morali okrenuti više puta da bi bilo po njihovom. Upamćeni će biti kako su svako drvo morali poseći kako bi dobili bruto, a u neto količini će ispaštati buduće generacije.

Građani možda zaboravljaju ali Beograd uvek pamti.