Fontana kod Kliničkog centra Srbije u Beogradu

Fontana kod Kliničkog centra Srbije u Beogradu postavljena je 1996.godine. a prema projektantu arhitekti Milanu S. Miodragoviću.

Next Post

Crkva Svetog Đorđa u Beogradu ( Banovo brdo)

Уто јун 4 , 2019
Crkva Svеtоg Đоrđa u Bеоgradu na Banоvоm brdu jе pravоslavna crkva na tеritоriji оpštinе Čukarica u Zrmanjskоj brоj 1. Crkva jе građеna u pеriоdu оd 1928. i 1932. gоdinе, pо prоjеktu ruskоg arhitеktе Аndrоsоva. Crkva jе ukrašеna raznim dеkоrativnim еlеmеntima оd vеštačkоg kamеna . Iznad glavnоg ulaza u crkvu sa […]