Fontana „Igra mladosti“ u Beogradu

Fontana „Igra mladosti“ postavljena je 1968.godine i nalazi se u ulici Pariske komune 7 na Novom Beogradu. Fontana je rad vajara Velizara Miloševića ,inženjera Radmile Novaković, Dragoljuba Stevanovića i Brane Trajkovića. Skulpturu je izgradila stambena zadruga „Novi kolektiv” 1968. godine.

Fontana je rekonstruisana 2008.godine.

Next Post

Palilulska kartica

Пон авг 27 , 2018
Palilulska pеrsоnalizоvana kartica оmоgućava građanima оpštinе Palilula da kupuju raznоvrsnu rоbu i kоristе uslugе sa pоsеbnim pоpustima u zdravstvenim ustanovama,kulturnim ustanovama,turističkim agencijama,benzinskim pumpama…. Pravо na dоbijanjе Palilulskе karticе imaju punоlеtni građani sa prеbivalištеm na tеritоriji оpštinе Palilula. Кartica sе mоžе izvaditi u Оpštini Palilula, Takоvska 12 , gdе sе prilikоm […]