Filmstreet 5.- 7.07.2019

PETAK 05.JUL od 20.30h, Kalemegdan (amfiteatar iza Prirodnjačkog muzeja): predstava „Laura 2000“

SUBOTA 06.JUL od 20.30h, Kosančićev venac, „Šerlok Holms“

NEDELJA 07.JUL od 20.30h, Kosančićev venac, „Girl with the Dragon Tattoo“

Foto:Ilustracija

Next Post

Od danas počinju da rade ili se ukidaju tramvajske linije 3L1, 13, 11L, 12, 2L1, 12L1, 12А , 3А

Пет јул 5 , 2019
U sklоpu završеtka radоva na izgradnji tramvajskе infrastrukturе prеkо Mоsta na Аdi i pоvеzivanja istе sa pоstоjеćоm, kaо i nеmоgućnоsti prоlaska tramvaja na dеlu оd Tоpčidеra ka Кnеžеvcu, оd pеtka 05.07.2019.gоdinе оd prvih jutarnjih pоlazaka uspоstavlja sе slеdеći rеžim rada linija JGP-a: Uspоstavljaju sе tramvajskе linijе: 3L1 (Оmladinski stadiоn – […]