Trend

EBRD i Svetska banka povećavaju ulaganja u Srbiju

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović sastao se danas sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svetske banke u okviru prolećnog zasedanja MMF-a i Svetske banke u Vašingtonu.

Teme sastanka bile su primena postojećeg programa saradnje između ovih međunarodnih finansijskih institucija i Srbije, koje uključuju podršku restrukturiranju finansijskog sektora i javnih preduzeća i razvoj poslovnog okruženja.

Potpredsednik EBRD Alan Pilou izrazio je zadovoljstvo zbog susreta sa delegacijom Srbije, i istakao da Srbija ostavlja utisak stabilne i sigurne zemlje na Balkanu.

Pilou je istakao da se u političkim nesuglasicama koje postoje među nekim zemljama zapadnog Balkana Srbija vidno izdvojila kao ostrvo stabilnosti i dobrog oslonca za čitav region.

On je rekao da je EBRD pozitivno ocenio stabilan rast i posvećenost reformama u Srbiji, i izrazio spremnost da poveća ulaganja u našu zemlju, kako kroz savetodavnu i finansijsku podršku, tako i kroz aktivno uključivanje u rešavanje pitanja problematičnih kredita, a na osnovu Strategije koju je donela Vlada Srbije.

Regionalni direktor Svetske banke za jugoistočnu Evropu Elen Goldstin ocenila je da Srbija ostvaruje posebno dobre rezultate u domenu makro monetarne stabilizacije i fiskalne konsolidacije, ali i da preokret trenda rasta bruto društvenog proizvoda, sa negativnog na pozitivan, neosporno ukazuje na uspeh u sprovođenju programa.

Potpredsednik Svetske banke za Evropu i centralnu Aziju Siril Miler istakao je da Srbija šalje pozitivnu poruku svetu, i naglasio da je optimista u odnosu na pravac kojim se ide.

Miler je dodao da Srbija sada ima uvid u realne mogućnosti razvoja, te da joj to pomaže da precizno definiše prioritete u nastavku fiskalnog prilagođavanja, jačanju kapaciteta i efikasnosti.

Iako još predstoji dosta rada, put kojim Srbija ide je isti kao i onaj kojim idu sve uspešne ekonomije, poručio je on i dodao da je cilj dostižan, a on je stvaranje plodnog tla za investitore, stalni progres i napredak.

Miler je naglasio da upornost u sprovođenju mera ne sme da izostane jer će rezultat teških mera biti zrelo tržište i bolji rejting, a da će Svetska banka nastaviti da sarađuje i pruža podršku Vladi Srbije tokom izazova koji još predstoje.

Vujović je, govoreći o narednim koracima u poslednjoj godini programa, rekao da je Srbija usredsređena na implementaciju započetih reformi i da je stabilna situacija u finansijama baza da kreativno odgovori mogućim izazovima do i nakon formiranja nove Vlade Srbije.

Ministar je dodao da će Srbija nastaviti putem dinamičnog privrednog rasta i stabilne makroekonomske situacije, i naglasio značaj podrške koju u ovom domenu, kroz strukturne i druge zajmove, pružaju EBRD i Svetska banka.

Izvor: Vlada Srbije