Dobro jutro Beograde! Šta je kontrolor u gradskom prevozu?

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Šta je kontrolor u gradskom prevozu? Ovlašćena osoba koju plaćaju sugrađani da ih kontroliše da li su platili kartu za gradski prevoz.

Next Post

4. Fеstival muzičkоg filma - Paralеlnе vizijе/Paralеl Visiоn

Суб окт 26 , 2019
4.Fеstival muzičkоg filma – Paralеlnе vizijе/Paralеl Visiоn, pоčinjе u srеdu, 30. оktоbra i trajaćе dо nеdеljе, 3. nоvеmbra, u Аrt biоskоpu Коlarac, u оkviru Коlarčеvе zadužbinе. Svakоg dana na prоgramu ćе biti prikazana pо dva cеlоvеčеrnja filma. Fеstival muzičkоg filma zajеdnički оrganizuju distributеrska kuća Visiоnary thinking i Paralеl – Bеоgradski […]