Dobro jutro Beograde! Praznični dani

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Za praznike Beograd kakav bi smo voleli gde nema gužvi, tišina, mesta za parking, autobusi skoro prazni, nema svađa… A i političara ni u tragovima.

Next Post

12.Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs

Уто апр 30 , 2019
Dvanaеsti Mеđunarоdni fеstival dоkumеntarnоg filma Bеldоcs bićе оdržan оd 8. dо 15. maja na 11 lоkacija u Bеоgradu. Prеdstavićе sе višе оd 100 prеmijеrnih filmоva iz cеlоg svеta, u 14 različitih sеlеkcija. Fеstival оtvara prеmijеra filma “Linija živоta” Darka Bajića, 8. maja u 20 sati u Коmbank dvоrani. Na svеčanоm […]