Dobro jutro Beograde! Kao gradonačelnik objavio izazov

Foto: A.M

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Neki čovek koji se predstavlja kao gradonačelnik objavio izazov da se zasadi drvo. Već stižu predlozi za novi izazov: Da makar mesec dana urbanista i zamenik ne poseku ni jedno drvo.

Izazov zasadi drvo – prvo sekli pa onda skontali šta su uradili.

Kao gradonačelnik objavio izazov. Koliko će se poseći za to vreme?

Fakulteti i ministri sade, a neki su već ušli u istoriju seče.

Foto:A.M

Next Post

Veliko intеrеsоvanjе za jubilarnu Slоbоdnu Zоnu

Сре нов 6 , 2019
Dan prеd оtvaranjе 15. filmskоg fеstivala Slоbоdna Zоna, najvеćе intеrеsоvanjе vlada za muzičkе filmоvе Аrеta Frеnklin – Аmazing Gracе u Коmbank Dvоrani kоji jе skоrо rasprоdat, kaо i za film Tusta Аndrеja Коrоvljеva kоji jе na prоgramu u pеtak 8.11. Аpsоlutni favоrit publikе jе film Dnеvnik Dianе Budisavljеvić kоji jе […]