Dobro jutro Beograde! Doktorat

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

“Doktorat je privatna stvar….” Onda je i diploma privatna stvar. Kako su “bezobrazni” ovi kada nas zapošljavaju, pa traže diplomu.

Od sada ako vam neko traži diplomu vi recite da je to privatna stvar. Ostvarićete životnu želju da radite ono što vas zanima.

I diploma treba da bude privatna stvar. Merilo neka bude koeficijent inteligencije.

Next Post

ŠETNJE "KULTURNA BAŠTINA TOPČIDERA" 30.NOVEMBRA

Суб нов 23 , 2019
Tura: Muzеj afričkе umеtnоsti, Кuća kralja Pеtra i Vеspa muzеj Srbija Mеstо i vrеmе оkupljanja: оkupljanjе u Muzеju afričkе umеtnоsti u 11 časоva; Кakо učеstvоvati: kupоvinоm ulaznica pо cеni оd 500 dinara u Muzеju afričkе umеtnоsti, prе pоčеtka šеtnjе. Brоj mеsta jе оgraničеn i prijavljivanje je obavezno slanjеm pоdataka (imе i prеzimе, […]