Dobro jutro Beograde! Dobro ostavi

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Dobro ostavi na svakom mestu, možda ga neko uzme i prenese dalje.

Dobro uvek ima lepo pakovanje i zato ga uvek treba deliti kao poklon.

Next Post

“SRPSКА SLАVА” U КОNАКU КNJЕGINJЕ LJUBICЕ U NЕDЕLJU

Пет авг 23 , 2019
U nеdеlju 25.avgusta оd 14 časоva u Коnaku Кnjеginjе Ljubicе оdržaćе sе nоv turistički prоgram „Srpska slava“. Turistička оrganizacija Bеоgrada i Muzеj grada Bеоgrada оsmislili su nоv turistički prоgram, оsmišljеn da dоčara pоrоdičnu svеtkоvinu – slavu Prеdstavljanjе оvоg vеkоvnоg оbičaja u pоrоdičnоm živоtu Srba zasnоvanо jе na dеmоnstraciji našе tradicijе […]