Trend

Dežurne zdravstvene ustanove 30.12. 2021. – 03.01.2022.

30. DECEMBAR 2021. GODINE ( ČETVRTAK )

DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE SVAKOG DANA OD 00:00 DO 24:00 ČASA

 • UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Beograd, Pasterova 2 3618-444, 3617-777
 • URGENTNI CENTAR (interna, neurologija,hirurgija, neurohirurgija, ortopedija, urologija), Pasterova 2 366-2441,3618-444
 • KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU, Višegradska 26 366-3260, 366-3264
 • KLINIKA ZA VASKULARNU I ENDOVASKULARNU HIRURGIJU, Dr Koste Todorovića 8 3065-176, 366-3321
 • KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO, Dr Koste Todorovića 26 361-7799
 • KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU,Pasterova 2…………………………………………………..264-3694
 • KLINIKA ZA PULMOLOGIJU, Dr Koste Todorovića 26 366-3114
 • KLINIKA ZA GRUDNU HIRURGIJU, Dr Koste Todorovića 26 366-3469
 • KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI i Pasterova ambulanta, Bul. oslobođenja 16 268-3366
 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU, Pasterova 2 366-2124
 • KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU, Pasterova 2 366-2449, 366-2462
 • GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA “NARODNI FRONT”, Kraljice Natalije 62 2068-250; 2068-272
 • KBC„ DR D. MIŠOVIĆ–DEDINJE“, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, Bulevar kneza A. Karađorđevića 64 3630-600, 3630-700
 • KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU, Dr Subotića 6a 2658-355
 • INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU, Kralja Milutina 50 3630-101
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, Teodora Drajzera 44 3671-429, 266-27-27
 • VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA (toksikologija za starije od 14 godina), Crnotravska b.b. 2662-755, 3608-440
 • KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA, Dr Subotića 4 2685-064
 • KLINIKA ZA OPEKOTINE, PLASTIĈNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU (za starije od 14 godina), Zvečanska 9 2647-766
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI “SVETI SAVA”, Nemanjina 2 2066-800, 6642-358
 • GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ, Beograd, Franše D’Eperea 5 194
 • Naĉelnik smene (dispečar) 3615-002, 3615-018
 • Struĉni saveti (za odrasle) 3615-008, (za decu) 3614-350
 • Ambulanta za odrasle, Franše D’Eperea 5 od 0000 do 24 00 3615-013
 • Ambulanta za decu, Franše D’Eperea 5 od 1900 do 07 00 3615-013
 • SLUŢBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI DOMOVA ZDRAVLJA: BARAJEVO,
 • GROCKA, LAZAREVAC, MLADENOVAC, OBRENOVAC I SOPOT
 • Obezbedjuju zbrinjavanje hitnih oboljenja i stanja od 0000 do 2400 ĉasa svakog dana
 • STOMATOLOŠKE SLUŢBE:
 • DOM ZDRAVLJA “Vraĉar”, Kneginje Zorke 15, od 1900 do 07 ĉasova svakog dana 2443-424

DANAS DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

 • KLINIĈKO-BOLNIĈKI CENTAR “DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE ”, Beograd, Heroja Milana Tepića 1, 3630-600; 3630-700 (interna, hirurgija, urologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo)
 • KLINIĈKO-BOLNIĈKI CENTAR “ZEMUN”, Zemun, Vukova 9, 3772-666, 3772-651 (interna, hirurgija, traumatologija, neurohirurgija, neurologija, otorinolaringologija, urologija, ginekologija i akušerstvo)
 • INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINJE“, Heroja Milana Tepića 1, 3601-700; 3601-701
 • UNIVERZITETSKA DEĈJA KLINIKA (i za opekotine i toksikologiju za decu do 14 godina), Tiršova 10 20-60-600
 • KBC „ZEMUN“ Pedijatrijska sluţba, Ul. Gundulićeva 32 2612-723
 • KLINIKA ZA OĈNE BOLESTI – UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Pasterova 2 3662-176
 • INSTITUT ZA ORTOPEDIJU BANJICA, Mihaila Avramovića 28 6660-466 (Hitan prijem medicinskih slučajeva za odrasle i dečiju traumatologiju)

31. DECEMBAR 2021. GODINE ( PETAK )

DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE SVAKOG DANA OD 00:00 DO 24:00 ČASA

 • UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Beograd, Pasterova 2 3618-444, 3617-777
 • URGENTNI CENTAR (interna, neurologija,hirurgija, neurohirurgija, ortopedija, urologija), Pasterova 2 366-2441,3618-444
 • KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU, Višegradska 26 366-3260, 366-3264
 • KLINIKA ZA VASKULARNU I ENDOVASKULARNU HIRURGIJU, Dr Koste Todorovića 8 3065-176, 366-3321
 • KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO, Dr Koste Todorovića 26 361-7799
 • KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU,Pasterova 2…………………………………………………..264-3694
 • KLINIKA ZA PULMOLOGIJU, Dr Koste Todorovića 26 366-3114
 • KLINIKA ZA GRUDNU HIRURGIJU, Dr Koste Todorovića 26 366-3469
 • KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI i Pasterova ambulanta, Bul. oslobođenja 16 268-3366
 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU, Pasterova 2 366-2124
 • KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU, Pasterova 2 366-2449, 366-2462
 • GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA “NARODNI FRONT”, Kraljice Natalije 62 2068-250; 2068-272
 • KBC„ DR D. MIŠOVIĆ–DEDINJE“, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, Bulevar kneza A. Karađorđevića 64 3630-600, 3630-700
 • KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU, Dr Subotića 6a 2658-355
 • INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU, Kralja Milutina 50 3630-101
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, Teodora Drajzera 44 3671-429, 266-27-27
 • VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA (toksikologija za starije od 14 godina), Crnotravska b.b. 2662-755, 3608-440
 • KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA, Dr Subotića 4 2685-064
 • KLINIKA ZA OPEKOTINE, PLASTIĈNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU (za starije od 14 godina), Zvečanska 9 2647-766
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI “SVETI SAVA”, Nemanjina 2 2066-800, 6642-358
 • GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ, Beograd, Franše D’Eperea 5 194
 • Naĉelnik smene (dispečar) 3615-002, 3615-018
 • Struĉni saveti (za odrasle) 3615-008, (za decu) 3614-350
 • Ambulanta za odrasle, Franše D’Eperea 5 od 0000 do 24 00 3615-013
 • Ambulanta za decu, Franše D’Eperea 5 od 1900 do 07 00 3615-013
 • SLUŢBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI DOMOVA ZDRAVLJA: BARAJEVO,
 • GROCKA, LAZAREVAC, MLADENOVAC, OBRENOVAC I SOPOT
 • Obezbedjuju zbrinjavanje hitnih oboljenja i stanja od 0000 do 2400 ĉasa svakog dana
 • STOMATOLOŠKE SLUŢBE:
 • DOM ZDRAVLJA “Vraĉar”, Kneginje Zorke 15, od 1900 do 07 ĉasova svakog dana 2443-424

DANAS DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

 • VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA (00 – 24), Crnotravska bb., 2661-122, 2662-755, 266-2717 (kardiohirurgija, interna, neurologija, kardiologija, hirurgija, neurohirurgija, grudna hirurgija, plastična hirurgija i opekotine, ortopedija sa traumatologijom)
 • KLINIĈKO-BOLNIĈKI CENTAR “ZVEZDARA”, Beograd, Dimitrija Tucovića 161, 380-6333, 380-6969 (interna, psihijatrija, nefrologija sa hemodijalizom, hirurgija, traumatologija, urologija 3810-425, 3810-762 otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo)
 • INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINJE“, Heroja Milana Tepića 1, 3601-700; 3601-701
 • INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE (i za opekotine i toksikologiju za decu do 14 godina), Radoja Dakića 6-8, 3108-108
 • KBC „ZVEZDARA“, Bolnica za pedijatriju „Dr Olga Popović – Dedijer“, Ul. Mije Kovačevića br. 13 2084-550
 • KLINIKA ZA OĈNE BOLESTI – UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Pasterova 2 3662-176
 • INSTITUT ZA ORTOPEDIJU BANJICA, Mihaila Avramovića 28 6660-466 (Hitan prijem medicinskih slučajeva za odrasle i dečiju traumatologiju)

1. JANUAR 2022. GODINE ( SUBOTA )

DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE SVAKOG DANA OD 00:00 DO 24:00 ČASA

 • UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Beograd, Pasterova 2 3618-444, 3617-777
 • URGENTNI CENTAR (interna, neurologija,hirurgija, neurohirurgija, ortopedija, urologija), Pasterova 2 366-2441,3618-444
 • KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU, Višegradska 26 366-3260, 366-3264
 • KLINIKA ZA VASKULARNU I ENDOVASKULARNU HIRURGIJU, Dr Koste Todorovića 8 3065-176, 366-3321
 • KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO, Dr Koste Todorovića 26 361-7799
 • KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU,Pasterova 2…………………………………………………..264-3694
 • KLINIKA ZA PULMOLOGIJU, Dr Koste Todorovića 26 366-3114
 • KLINIKA ZA GRUDNU HIRURGIJU, Dr Koste Todorovića 26 366-3469
 • KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI i Pasterova ambulanta, Bul. oslobođenja 16 268-3366
 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU, Pasterova 2 366-2124
 • KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU, Pasterova 2 366-2449, 366-2462
 • GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA “NARODNI FRONT”, Kraljice Natalije 62 2068-250; 2068-272
 • KBC„ DR D. MIŠOVIĆ–DEDINJE“, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, Bulevar kneza A. Karađorđevića 64 3630-600, 3630-700
 • KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU, Dr Subotića 6a 2658-355
 • INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU, Kralja Milutina 50 3630-101
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, Teodora Drajzera 44 3671-429, 266-27-27
 • VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA (toksikologija za starije od 14 godina), Crnotravska b.b. 2662-755, 3608-440
 • KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA, Dr Subotića 4 2685-064
 • KLINIKA ZA OPEKOTINE, PLASTIĈNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU (za starije od 14 godina), Zvečanska 9 2647-766
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI “SVETI SAVA”, Nemanjina 2 2066-800, 6642-358
 • GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ, Beograd, Franše D’Eperea 5 194
 • Naĉelnik smene (dispečar) 3615-002, 3615-018
 • Struĉni saveti (za odrasle) 3615-008, (za decu) 3614-350
 • Ambulanta za odrasle, Franše D’Eperea 5 od 0000 do 24 00 3615-013
 • Ambulanta za decu, Franše D’Eperea 5 od 1900 do 07 00 3615-013
 • SLUŢBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI DOMOVA ZDRAVLJA: BARAJEVO,
 • GROCKA, LAZAREVAC, MLADENOVAC, OBRENOVAC I SOPOT
 • Obezbedjuju zbrinjavanje hitnih oboljenja i stanja od 0000 do 2400 ĉasa svakog dana
 • STOMATOLOŠKE SLUŢBE:
 • DOM ZDRAVLJA “Vraĉar”, Kneginje Zorke 15, od 1900 do 07 ĉasova svakog dana 2443-424

DANAS DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

 • VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA (00 – 24), Crnotravska bb., 2661-122, 2662-755, 266-2717 (kardiohirurgija, interna, neurologija, kardiologija, hirurgija, neurohirurgija, grudna hirurgija, plastična hirurgija i opekotine, ortopedija sa traumatologijom)
 • KLINIĈKO-BOLNIĈKI CENTAR “ZVEZDARA”, Beograd, Dimitrija Tucovića 161, 380-6333, 380-6969
 • (interna, psihijatrija, nefrologija sa hemodijalizom, hirurgija, traumatologija, urologija 3810-425, 3810-762 otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo)
 • KLINIKA ZA KARDIOHIRURGIJU – UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Pasterova 2 366-32-01, 3617-777
 • INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE (i za opekotine i toksikologiju za decu do 14 godina), Radoja Dakića 6-8, 3108-108
 • KBC „ZVEZDARA“, Bolnica za pedijatriju „Dr Olga Popović – Dedijer“, Ul. Mije Kovačevića br. 13 2084-550
 • KLINIKA ZA OĈNE BOLESTI – UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Pasterova 2 3662-176

2. JANUAR 2022. GODINE ( NEDELJA )

DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE SVAKOG DANA OD 00:00 DO 24:00 ČASA

 • UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Beograd, Pasterova 2 3618-444, 3617-777
 • URGENTNI CENTAR (interna, neurologija,hirurgija, neurohirurgija, ortopedija, urologija), Pasterova 2 366-2441,3618-444
 • KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU, Višegradska 26 366-3260, 366-3264
 • KLINIKA ZA VASKULARNU I ENDOVASKULARNU HIRURGIJU, Dr Koste Todorovića 8 3065-176, 366-3321
 • KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO, Dr Koste Todorovića 26 361-7799
 • KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU,Pasterova 2…………………………………………………..264-3694
 • KLINIKA ZA PULMOLOGIJU, Dr Koste Todorovića 26 366-3114
 • KLINIKA ZA GRUDNU HIRURGIJU, Dr Koste Todorovića 26 366-3469
 • KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI i Pasterova ambulanta, Bul. oslobođenja 16 268-3366
 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU, Pasterova 2 366-2124
 • KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU, Pasterova 2 366-2449, 366-2462
 • GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA “NARODNI FRONT”, Kraljice Natalije 62 2068-250; 2068-272
 • KBC„ DR D. MIŠOVIĆ–DEDINJE“, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, Bulevar kneza A. Karađorđevića 64 3630-600, 3630-700
 • KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU, Dr Subotića 6a 2658-355
 • INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU, Kralja Milutina 50 3630-101
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, Teodora Drajzera 44 3671-429, 266-27-27
 • VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA (toksikologija za starije od 14 godina), Crnotravska b.b. 2662-755, 3608-440
 • KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA, Dr Subotića 4 2685-064
 • KLINIKA ZA OPEKOTINE, PLASTIĈNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU (za starije od 14 godina), Zvečanska 9 2647-766
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI “SVETI SAVA”, Nemanjina 2 2066-800, 6642-358
 • GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ, Beograd, Franše D’Eperea 5 194
 • Naĉelnik smene (dispečar) 3615-002, 3615-018
 • Struĉni saveti (za odrasle) 3615-008, (za decu) 3614-350
 • Ambulanta za odrasle, Franše D’Eperea 5 od 0000 do 24 00 3615-013
 • Ambulanta za decu, Franše D’Eperea 5 od 1900 do 07 00 3615-013
 • SLUŢBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI DOMOVA ZDRAVLJA: BARAJEVO,
 • GROCKA, LAZAREVAC, MLADENOVAC, OBRENOVAC I SOPOT
 • Obezbedjuju zbrinjavanje hitnih oboljenja i stanja od 0000 do 2400 ĉasa svakog dana
 • STOMATOLOŠKE SLUŢBE:
 • DOM ZDRAVLJA “Vraĉar”, Kneginje Zorke 15, od 1900 do 07 ĉasova svakog dana 2443-424

DANAS DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

 • KLINIĈKO-BOLNIĈKI CENTAR “DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE ”, Beograd, Heroja Milana Tepića 1, 3630-600; 3630-700 (interna, hirurgija, urologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo)
 • KLINIĈKO-BOLNIĈKI CENTAR “ZEMUN”, Zemun, Vukova 9, 3772-666, 3772-651 (interna, hirurgija, traumatologija, neurohirurgija, neurologija, otorinolaringologija, urologija, ginekologija i akušerstvo)
 • KLINIKA ZA KARDIOHIRURGIJU – UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Pasterova 2 366-32-01, 3617-777
 • UNIVERZITETSKA DEĈJA KLINIKA (i za opekotine i toksikologiju za decu do 14 godina), Tiršova 10 20-60-600
 • KBC „ZEMUN“ Pedijatrijska sluţba, Ul. Gundulićeva 32 2612-723
 • KLINIKA ZA OĈNE BOLESTI – UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Pasterova 2 3662-176

3. JANUAR 2022. GODINE ( PONEDELJAK )

DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE SVAKOG DANA OD 00:00 DO 24:00 ČASA

 • UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Beograd, Pasterova 2 3618-444, 3617-777
 • URGENTNI CENTAR (interna, neurologija,hirurgija, neurohirurgija, ortopedija, urologija), Pasterova 2 366-2441,3618-444
 • KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU, Višegradska 26 366-3260, 366-3264
 • KLINIKA ZA VASKULARNU I ENDOVASKULARNU HIRURGIJU, Dr Koste Todorovića 8 3065-176, 366-3321
 • KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO, Dr Koste Todorovića 26 361-7799
 • KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU,Pasterova2…………………………………………………..264-3694
 • KLINIKA ZA PULMOLOGIJU, Dr Koste Todorovića 26 366-3114
 • KLINIKA ZA GRUDNU HIRURGIJU, Dr Koste Todorovića 26 366-3469
 • KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI i Pasterova ambulanta, Bul. oslobođenja 16 268-3366
 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU, Pasterova 2 366-2124
 • KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU, Pasterova 2 366-2449, 366-2462
 • GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA “NARODNI FRONT”, Kraljice Natalije 62 2068-250; 2068-272
 • KBC„ DR D. MIŠOVIĆ–DEDINJE“, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, Bulevar kneza A. Karađorđevića 64 3630-600, 3630-700
 • KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU, Dr Subotića 6a 2658-355
 • INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU, Kralja Milutina 50 3630-101
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, Teodora Drajzera 44 3671-429, 266-27-27
 • VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA (toksikologija za starije od 14 godina), Crnotravska b.b. 2662-755, 3608-440
 • KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA, Dr Subotića 4 2685-064
 • KLINIKA ZA OPEKOTINE, PLASTIĈNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU (za starije od 14 godina), Zvečanska 9 2647-766
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI “SVETI SAVA”, Nemanjina 2 2066-800, 6642-358
 • GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ, Beograd, Franše D’Eperea 5 194
 • Naĉelnik smene (dispečar) 3615-002, 3615-018
 • Struĉni saveti (za odrasle) 3615-008, (za decu) 3614-350
 • Ambulanta za odrasle, Franše D’Eperea 5 od 0000 do 24 00 3615-013
 • Ambulanta za decu, Franše D’Eperea 5 od 1900 do 07 00 3615-013
 • SLUŢBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI DOMOVA ZDRAVLJA: BARAJEVO,
 • GROCKA, LAZAREVAC, MLADENOVAC, OBRENOVAC I SOPOT
 • Obezbedjuju zbrinjavanje hitnih oboljenja i stanja od 0000 do 2400 ĉasa svakog dana
 • STOMATOLOŠKE SLUŢBE:
 • DOM ZDRAVLJA “Vraĉar”, Kneginje Zorke 15, od 1900 do 07 ĉasova svakog dana 2443-424

DANAS DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

 • VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA (00 – 24), Crnotravska bb., 2661-122, 2662-755, 266-2717 (kardiohirurgija, interna, neurologija, kardiologija, hirurgija, neurohirurgija, grudna hirurgija, plastična hirurgija i opekotine, ortopedija sa traumatologijom)
 • KLINIĈKO-BOLNIĈKI CENTAR “ZVEZDARA”, Beograd, Dimitrija Tucovića 161, 380-6333, 380-6969 (interna, psihijatrija, nefrologija sa hemodijalizom, hirurgija, traumatologija, urologija 3810-425, 3810-762 otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo)
 • KLINIKA ZA KARDIOHIRURGIJU – UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Pasterova 2 366-32-01, 3617-777
 • INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE (i za opekotine i toksikologiju za decu do 14 godina), Radoja Dakića 6-8, 3108-108
 • KBC „ZVEZDARA“, Bolnica za pedijatriju „Dr Olga Popović – Dedijer“, Ul. Mije Kovačevića br. 13 2084-550
 • KLINIKA ZA OĈNE BOLESTI – UNIVERZITETSKI KLINIĈKI CENTAR SRBIJE, Pasterova 2 3662-176
 • INSTITUT ZA ORTOPEDIJU BANJICA, Mihaila Avramovića 28 6660-466 (Hitan prijem medicinskih slučajeva za odrasle i dečiju traumatologiju)