Trend

Dežurne zdravstvene ustanove 07.01.

DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE SVAKOG DANA OD 00:00 DO 24:00 ČASA

 • UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE , Beograd, Pasterova 2 3618-444, 3617-777
 • URGENTNI CENTAR (interna, neurologija,hirurgija, neurohirurgija, ortopedija, urologija) , Pasterova 2 366-2441, 3618-444
 • KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU , Višegradska 26 366-3260, 366-3264
 • KLINIKA ZA VASKULARNU I ENDOVASKULARNU HIRURGIJU , Dr Koste Todorovića 8 3065-176, 366-3321
 • KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO , Dr Koste Todorovića 26 361-7799
 • KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU , Pasterova 2 264-3694
 • KLINIKA ZA PULMOLOGIJU , Dr Koste Todorovića 26 366-3114
 • KLINIKA ZA GRUDNU HIRURGIJU , Dr Koste Todorovića 26 366-3469
 • KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI i Pasterova ambulanta, Bul. oslobođenja 16 268-3366
 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU , Pasterova 2 366-2124
 • KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU, Pasterova 2 2366-2449, 366-2462
 • GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA “NARODNI FRONT” , Kraljice Natalije 62 2068-250; 2068-272
 • KBC DR D. MIŠOVIĆ–DEDINJE“, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, Bulevar kneza A. Karađorđevića 64 3630-600, 3630-700
 • KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU , Dr Subotića 6a 2658-355
 • INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU, Kralja Milutina 50 3630-101
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI , Teodora Drajzera 44 3671-429, 2662-727
 • VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA (toksikologija za starije od 14 godina), Crnotravska b.b. 2662-755, 3608-440
 • KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA, Dr Subotića 4 2685-064
 • KLINIKA ZA OPEKOTINE, PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU (za starije od 14 godina), Zvečanska 9 2647-766
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI “SVETI SAVA”, Nemanjina 2 2066-800, 6642-358
 • GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ , Beograd, Franše D’Eperea 5 194
 • Načelnik smene (dispečer) 3615-002, 3615-018
 • Stručni saveti (za odrasle) 3615-008, (za decu) 3614-350
 • Ambulanta za odrasle , Franše D’Eperea 5 od 0000 do 2400 3615-013
 • Ambulanta za decu, Franše D’Eperea 5 od 1900 do 0700 3615-013

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI DOMOVA ZDRAVLJA: BARAJEVO, GROCKA, LAZAREVAC, MLADENOVAC, OBRENOVAC I SOPOT

Obezbeđuju zbrinjavanje hitnih oboljenja i stanja od 00:00 do 24:00 časa svakog dana

STOMATOLOŠKE SLUŽBE

DOM ZDRAVLJA “Vračar”, Kneginje Zorke 15, od 19:00 do 07:00 časova svakog dana 2443-424

DANAS DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE ( 07.01.)

 • KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR „DR D. MIŠOVIĆ–DEDINJE“, Beograd, Heroja Milana Tepića 1 (hirurgija, interna, urologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo) 3630-600; 3630-700
 • KLINIKA ZA KARDIOHIRURGIJU – UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE , Pasterova 2 3663-201, 3617-777
 • KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR “ZEMUN”, Zemun, Vukova 9, (interna, hirurgija, traumatologija, neurohirurgija, neurologija, otorinolaringologija, urologija, ginekologija i akušerstvo) 3772-666, 3772-651
 • INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE (i za opekotine i toksikologiju za decu do 14 godina), Radoja Dakića 6-8 3108-108
 • KBC „ZEMUN“ Pedijatrijska služba, Ul. Gundulićeva 32 2612-723
 • KLINIKA ZA OČNE BOLESTI – UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE, Pasterova 2
 • 3662-176
 • INSTITUT ZA ORTOPEDIJU BANJICA, Mihaila Avramovića 28 (hitan prijem medicinskih slučajeva za odrasle i dečiju traumatologiju) 6660-466

Dodaci