Crkva Svetih vrača Kozme i Damjana u Beogradu

Crkva Svetih vrača Kozme i Damjana u Beogradu, nalazi se pri Kliničkom centru. Crkva je sagrađena krajem 1929.godine po planu arhitekte Dragomira Tadića.

Prvobitna namena je da bude prva kapela i bogomoljka za pravoslavce,katolike i za vernike islamske veroispovesti. Prema ideji sa istoka imao bi oltar za pravoslavne vernike,sa zapadne strane katolički oltar,a sa severne strane bila bi podešena za vernike islamske veroispovesti.

U temelje kapele uzidani su potpisi nekoliko zvaničnika a među njima i potpis Njegove Svetosti patrijarha Dimitrija.

Crkva je za vreme Drugog svetskog rata,od 1941. do 1945.godine, služila za prijem ranjenika. Nakon rata država je crkvu koristila kao mrtvačnicu do 1989.godine,kada je ponovo vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Od 2006.godine počelo je sa njenom rekonstrukcijom .

Foto:Beogradske vesti

Next Post

Na Аеrоdrоmu „Nikоla Tеsla“ zaplеnjеni satоvi i dijamant

Пон јан 14 , 2019
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih pоslоva – Upravе graničnе pоlicijе u saradnji sa Upravоm carina i službеnicima Аеrоdrоma „Nikоla Tеsla“ zaplеnili su оsam ručnih satоva i dijamant prоcеnjеnе vrеdnоsti оkо 450.000 amеričkih dоlara. Коd amеričkоg državljanina na Аеrоdrоmu „Nikоla Tеsla“ prоnađеni su satоvi „Rоlеx“, „Patеk Philippе“ i „Аudеmars Piguеt“ . Pо nalоgu […]