Prosečni mesečni prihodi po domaćinstvu 62.831 dinar

Republički zavod za statistiku saopštio je da su u drugom kvartalu 2018. godine prosečni mesečni prihodi u novcu i naturi po domaćinstvu iznosili 62.831 dinar i viši su nominalno za 4,4 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine, kao i za 0,5 odsto u odnosu na prvi kvartal 2018. Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,5 odsto, penzije – 32,4 odsto, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 3,5 odsto, naturalne potrošnje – 3,2 odsto, prihodi van redovnog radnog…

Read More

„Al Dahra“ proglašena za kupca PKB-a

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je kompanija „Al Dahra“ d.o.o. Irig proglašena kupcem Poljoprivredne korporacije Beograd AD, za koju je ponudila 105,055 miliona evra. Komisija za sprovođenje postupka je nakon današnjeg otvaranja koverte sa finansijskom ponudom, koju je kompanija „Al Dahra“ dostavila za privatizaciju PKB-a, utvrdila da je ponuda u skladu sa pravilima postupka. Početna cena je određena u iznosu od 50 odsto procenjene vrednosti predmeta prodaje na dan 31.12. 2017. godine, odnosno iznosila je 104.554.593,74 evra, dok je kompanija ponudila 105,055 miliona evra. Na cenu…

Read More

Cene proizvoda i usluga u avgustu više za 0,3 odsto

Republički zavod za statistiku saopštio je danas da su cene proizvoda i usluga u avgustu ove godine, u odnosu na jul, u proseku više za 0,3 odsto. Potrošačke cene u avgustu 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,6 odsto, dok su, u odnosu na decembar 2017. godine, veće za 2,2 odsto. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama rekreacija i kultura (3,3 odsto), stan, voda, električna…

Read More

Prosečna neto zarada u junu 49.226 dinara

Republički zavod za statistiku saopštio je danas da je prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2018. godine iznosila 68.047 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.226 dinara. Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–jun ove godine, u odnosu na isti prošlogodišnji period, iznosio je 5,5 odsto nominalno, odnosno 3,7 odsto realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6 odsto nominalno i za 4,2 odsto realno. U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun nominalno je veća za 5,3 odsto, a realno…

Read More

Apple je postao prva američka kompanija koja je prešla vrednost od 1 biliona dolara

Apple je postao prva američka kompanija koja je prešla vrednost od 1 biliona dolara. Apple je do ovakvog skoka došao nakon što je vrednost akcija ove kompanije prešla 207,04 dolara po akciji. Prema,američkim medijima ovakav skok akcija je zbog dobre prodaje iPhone 8 i zbog povećanja prihode od usluga App Store ,posebno u Kini i Japanu. Foto:Ilustracija/pixabay

Read More

Zabeležen rast BDP-a

Republički zavod za statistiku saopštio je danas da je realni rast BDP-a u drugom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio 4,4 odsto. Obračun kvartalnog BDP-a za drugi kvartal 2018. godine, koji je detaljniji i izvodi se na nižim nivoima agregiranja metodom deflacije, biće objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Republici Srbiji 31. avgusta 2018. godine. Fleš procena je dobijena metodom ekstrapolacije uz primenu jednostruke indikator metode, kombinacijom indikatora autputa i inputa. Foto:Ilustracija/pixabay

Read More

Zabeleženi rast prevezene robe od 35,5 odsto

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvom kvartalu 2018. godine zabeležen rast obima transporta robe od 35,5 odsto u odnosu na isti period 2017. godine. Najveći rast prevoza robe registrovan je u vodnom saobraćaju – 89,3 odsto, dok je u drumskom saobraćaju zabeleženo povećanje od 36,9 odsto u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom. Zabeleženi rast prevezene robe od 35,5 odsto odnosi se samo na transport koji su ostvarila domaća preduzeća i ne uključuje tranzitni saobraćaj. U…

Read More