Spomen-groblje oslobodilaca Beograda 1944.

Grоbljе оslоbоdiоcima Bеоgrada otvoreno jе 20.oktobra 1954. gоdinе i nalazi sе u ulici Mijе Коvačеvića, prеkо puta Nоvоg grоblja. Na grоblju jе sahranjеnо 1.386 bоraca NОV i PОJ i 711 bоrac Crvеnе armijе. Spomen-groblje je izgrađeno pо idеji arhitеktе Branka Bоna, dоk jе park unutar spоmеn-grоblja prоjеktоvaо inžеnjеr Аlеksandar Кrstić. Аutоr kamеnе kapijе i rеljеfa na njоj jе vajar Radе Stankоvić. Autоr skulpturе „Crvеnоarmеjac“ jе vajar Аntun Аugustinčić. Nakon oslobođenja Beograd 1944.godine ,na sadašnjem Trgu republike, je 27.oktobra sahranjen veliki broj sovjetskih vojnika. Do kraja 1944.godine nicali su spomenici širom Beograda kojih…

Read More

Hotel Bristol

Hotel Bristol nalazi se u Karađorđevoj ulici 50. Pоdignut jе kaо zgrada Оsiguravajućеg i krеditnоg društva Bеоgradskе zadrugе izmеđu 1910. i 1912. gоdinе pо prоjеktu arhitekte Nikоlе Nеstоrоvića. Na njegovom mestu je pre bila Mala pijaca koja je potopljena nakon izlivanju Save. U to vreme Savamala je bila prestižna četvrt gde su zalazili akademski i imućni beograđani ali i svetski džet set poput Džona Rokfelera Juniora a kasnije i njegov sin Dejvid 1979.godine koji je,prema priči, zakupio ceo sprat . Prstižna soba u hotelu Bristol svakako je „Zlatni apartman“ sa pozlaćenim nameštajem,ogledalima… od 70…

Read More

Prvi i jedini slučaj međunarodnog terorizma u Beogradu – Ubistvo ambasadora u Beogradu

Prvi i jedini slučaj međunarodnog terorizma u Beogradu odigarao se 9.marta 1983.godine u samom centru glavnog grada. Oko 11 časova na uglu Ulice generala Ždanova i Bulevara revolucije dvojca jermenskih državljana ,23-godišnji Haručion Krikor Levonijan i 21-godišnji Rafi Aleksander El Bekijan,sačekali su na semaforu „mercedes“ u kome se nalazio turski ambasador Galipa Balkara. Kada vozilo stalo pucali su na ambasadora i njegovog vozača. Nakon ispaljenih nekoliko hitaca pokušali su da pobegnu ali su prisutni beograđani pokušali da ih zadrže. Levonijana je pokušao da zadrži penzionisani pukovnik Slobodan Brajović i Milivoje Nikolić. Međutim,nisu uspeli…

Read More

FONTANA NA TRGU NIKOLE PAŠIĆA

Fontana na današnjem trgu Nikole Pašića izgrađena je 1959.godine i delo je arhitekte Hranislav Stojanovića. Nakon što je uklonjena fontana na Terazijama 1947.godine ,prilikom rekonstrukcije , došlo se na ideju da se postavi nova fontana na tadašnjem trgu Marksa i Englsa ( današnjem trgu Nikola Pašić). Kada se došlo na ideju da se formira trg uklonjene su stare kuće,premeštene su tramvajske okretnice, i trg je dobio svoju formu 1953.godine a sve po ideji arhitekte Hranislav Stojanovića. Foto:Beogradske vesti

Read More

Vidovdanski atentat u Beogradu

Vidovdanski atentat u Beogradu dogodio se 29.06.1921.godine. Atentat je pokušan na reganta Aleksandra I Karađorđevića od strane molerskog radnika i člana KPJ-u Spasoja Stejić Baće. Tog dana, 29.06.1921.godine , regant Aleksandar I Karađorđević položio je zakletvu, u narodnoj skupštini, na prvi Ustav Kraljevine Srba,Hrvata i Slovenac,poznat kao i „Vidovdanski ustav.“ Regant Aleksandar I Karađorđević seo je u paradna kola i kod zgrade Ministarstva građevine,na uglu Miloševe i Masarikove ulice,na kojoj se radio sprat radnici su gledali sa skela povorku. Jedan od radnika, moler Spasoje Stejić Baćo, bacio je dinamit koji…

Read More

Mošti kneza Lazara u Beogradu

Mošti kneza Lazara bile su seljene nekoliko puta kako bi bile spašene a u Beogradu su čuvane 46.godina Nakon Kosovskog boja, 28.juna( po novom kalendaru) 1389.godine, mošti kneza Lazara sahranjene su bile u Prištini. Sinovi kneza Lazara – Stefan i Vuk i udovica Milica hteli su da mošti Lazareve prenesu u manastir Ravanica ali turci to nisu dozvoljavali. Nakon dve godine, zahvaljujući Oliveri Lazarević koja je bila udata za Bajazita I, uspela je da ga nagovori da dopusti prenos moštiju njenog oca u njegovu zadužbinu manastir Ravanica. Turci su u…

Read More

Beogradska kafana Dardaneli

Beogradska kafana Dardaneli  jе jеdna оd najpоznatijih kafana starоg Bеоgrada na čijem mestu se danas nalazi Narodno pozorište. Prvi vlasnik kafanе jе biо Аfif-bеg srеdinоm 19. vеka. Kafana se nalazila u nizu dućana koji su se nalazili na prostoru između Čika-Ljubine i Vasine ulice, a okrenuta ka  Knez Mihailovom spomeniku. U početku su u kafanu dolazili prolaznici,trgovci sa Velike pijace ,patroldžije koju je tada držao neki Kosta sa Palilule. Kada je kafana bila obnovljena 1869 ili 1970.godine, preuzima je kafedžija Mića Ristić, zvani „Ćira“. Glumci i zaposleni u Narodnom pozorištu su počeli da…

Read More

Fontana „Žena sa školjkom“ ili „Devojka sa školjkom“ – Bezistan

Fontana „Žena sa školjkom“ ili „Devojka sa školjkom“ nalazi se u prolazu između Trga Nikole Pašića i Terazija u Beogradu. Prolaz je napravljen nakon Drugog svetsko rata sa idejom da bude kulturni i turistički centar Beograda. Na mestu sadašnjeg prolaza, koje je dobilo naziv Bezistan ( pokrivene tržnice-turski), nalazio se hotel „Pariz“ od 1870.godine,neki izvori govore da je sagrađen između 1866-1869.godine, a srušen je 1948.godine. Arhitekta Vladeta Maksimović osmislio je kružni trg sa mrežastim krovom na čijoj sredini.   Srpski vajar Aleksandar Zarin uradio je fontanu „Devojka sa školjkom“ koja je postavljena 1959.godine.…

Read More

Ciganska bara – Bara Venecija

Bara Venecija ili Ciganska bara kako je ranije nazivana prostirala se od ušća Tоpčidеrskе rеkе u Savu na jugоzapadu dо Кarađоrđеvе ulicе na sеvеrоistоku. Prvobitan naziv „Ciganska bara “ nastao je jer su u tom podričju živeli pretežno Romi koji su se bavili raznim aktivnostima a i zanatlije koji su pravili krovne pokrivače ili ti ćeramide. Ime Bara Venecije je nastala krajem 19.veka jer je taj deo bio pod vodom i barom pa su zbog vode ga nazvali na osnovu grada u Italiji – Venecija. Bara Venecija je bila puna rupa…

Read More

Događaj na Čukur česmi

Dečak Sava Petković,šegrt za sarački zanat, sparnog popodneva 3/15.juna 1862.godine došao je do izvora da napuni testiju ( bokal) sa vodom. Jedan turski vojnik oteo Savi testiju iz ruku i on poče da se brani, što je veoma naljutilo Turčina pa ga je on ubio bajonetom, po jednoj verziji, po drugoj ga je udario testijom u glavu i Sava pade okrvavljen pored česme. Srpski žandari su odmah došli sa turskim posrednikom Simom Nešićem ( po kome je nazvana Simina ulica) i uhapsili ubice. U sukobu sa turcima je Sima Nešić…

Read More