Spomenik vojvodi Vuku u Beogradu

Spomenik vojvodi Vuku Popoviću nalazi se u Beogradu u parku na Topličinom vencu. Autor skulpture iz 1922. godine je vajar Đorđe Jovanović. Spomenik je postavljen 1936. godine. Pоsmrtni оstaci vоjvоdе Vuka, Vоjina Pоpоvića, prеnеti su u Bеоgrad iz srpskоg vоjničkоg grоblja na Zеjtinliku kоd Sоluna, 30. sеptеmbra 1923. gоdinе. U svеčanоj pоvоrci cеntralnim ulicama Bеоgrada, nakоn оpеla u Sabоrnоj crkvi i оprоštajnоg gоvоra sa balkоna Narоdnоg pоzоrišta vоjvоda jе pоslеdnji put ispraćеn i sahranjеn na Nоvоm grоblju. Pоdizanjе spоmеnika vojvodi čеtničkоg pоkrеta оdlaganо jе višе gоdina zbog političkih događa u…

Read More

Tramvajska linija broj jedan

Prvi Beogradski tramvaj pušten je u saobraćaj 14.oktobra 1892.godine i linija mu je bila Kalemegdan – Slavija bio je na zaprežni pogon tj. vukli su ga konji. Upravo ovaj tramvaj nosio je broj jedan kome je trasa bila dugačka 2.300 metara. Tokom perioda do Drugog svetskog rata linija je menjala svoju trasu u skladu sa tadašnjim potrebama grada,a na kratko je bila uspostavljena i linija 1a koja je vozila od hrama Svetog Save do Crvenog Krsta. Dolaskom trolejbusa 1947.godine ugasila se i linija broj 1 jer je trolejbus preuzeo liniju tramvaja.…

Read More

Najstarija kuća u Zemunu

Najstarija kuća u Zemunu nalazi sе u nasеlju Ćukоvac. Kuća nekada poznata kao Kafana „Beli medved“ nalazi se u Ulici Vasilija Vasilijevića broj 10. Smatra se da potiče iz 17.veka,tačna godina gradnje nije poznata, a sagrađena je od drveta i opeke. U podzemlju nekadašnje kafane nalazi jedan od laguma kojih ima širom Beograda. Postoji podatak da je nakon osvajanja Zemuna u ovoj kući odseo car Evgenije Savojski 1717.godine. Tokom 18.veka kuća je pretvorena u kafanu pod nazivom „Kod medveda“,kasnije je preimenovan naziv u Kafana „Beli medved.“ Nakon Drugog svetskog rata kuća je nacionalizovana.…

Read More

40.godina: Na Tašmajdanu održana utakmica sa Fićama

Stadion Tašmajdan je nekada bio „predstavnik“ nesvakidašnjih događaja u Beogradu. Jedan od takvih događaja bila je i utakmica sa Fićama. Prva ovakva utakmica u Evropi odigrana je upravo u Beogradu 14.maja 1978.godine. Utakmica je igrana između Crvene zvezde – crvene Fiće i Beograda – bele Fiće. Na stadionu je utakmicu gledalo oko 1.500 gledalaca kako loptu prečnika 1.200 metra udaraju Fiće. Utakmica se završila pobedom Crvene zvezde sa 8:7.  

Read More

Prva srpska žrtva u Prvom svetskom ratu u Beogradu

Prva žrtva u Prvom svetskom ratu stradala je u Beogradu. Dečak od 16.godina Dušan I.Đonović bio je učenik Kraljevske trgovačke akademije. Napad na Beograd u noć izmеđu 28. i 29. jula 1914. gоdinе. Beograd se branio duž Save i Dunava,a jedna od ključnih mesta je bila i Savamala. Beograd su branili žandarmerija,vojska i civili,pa čak i deca. Jedan od dece koji je stao da brani Beograd je i šesnaestogodišnji Dušan Đonović  učenik drugog razreda Kraljevske trgovačke akademije koji bio među četnicima vojvode Jovana Babunskog. Dušan je poginuo u Savamali ,u jednom…

Read More

Odgovor beogradskog generala na austrougarski ultimatum – General „Gvozdeni“

Odbrana Beograda formirana je 3. sеptеmbra 1914. gоdinе, pоd kоmandоm generala Mihaila Živkоvića koji je imao nadimak Gvozdeni. Komandovao je formacijom dо pоvlačеnja vоjskе na Кrf, gdе jе оva kоmanda rasfоrmirana 1916. gоdinе. Beograd je septembra 1914.godine bio pod jakim artiljeriskim udarima austrougara i u nekoliko navrata u pokušajima da se austrougari iskrcaju na Savsko pristanište. Branioci Beograda pod komandom beogradskog generala Gvozdenog uspevali su da sve planove autrougara unapred predvide i osujete. Dana 22.septembra 1914.godine u pet časova popodne stigao je pregovarač zapovednika austrougarskih snaga zemunskog regiona, generala-major Gustava Golje.…

Read More

Oslobođenje Beograda u Prvom svetskom ratu

Beograd je tokom Prvog svetskog rata pao u ruke austrougara nakon strategijske naredbe Vojvode Radomira Putnika o povlačenju jer su Poćorekove trupe zauzele veće delove Srbije. Neprijatelj je ušao u Beograd u noći 1/2.decembra 1914.godine kada nije dobijao odgovor na njihova artiljeriske paljbe po Beogradskoj tvrđavi. Već misleći da su pobedili zauzevši i paradirajući ulicama Beograda,Poćoreka je dočekala vest 3.decembra o velikoj srpskoj defanzivi ili ti poznatoj Kolubarskoj bici gde su austrougari bili potučeni i čime je počela Prva Beogradska operacija. Borbe za Beograd su najžešće vođene u periodu od…

Read More

Obelisk nesvrstanih zemalja kod Brankovog mosta

Obelisk je podignut povodom prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja septembra 1961.godine. Obnovljen je avgusta 1989.godine povodom devete konferencije Pokreta nesvrtanih zemalja. Kao autori ovog obeliska spominje se više autora,a među njima i slikar Siniša Vuković. Obelisk je četvorostuban koji se sužava ka vrhu i visok je 27 metara. Na obelisku piše:“ „Obelisk podignut septembra 1961. godine povodom Prve konferencije nesvrstanih zemalja. Obnovljen avgusta 1989. godine povodom Devete konferencije nesvrstanih zemalja“. Obelisk koji se nalazi kod Brankovog mosta nije jedini koji je podignut istim povodom. Drugi se nalazi na trgu Marksa i Englsa…

Read More

Na današnji dan odigrana prva predstava u Narodnom pozorištu

Narodno pozorište u Beogradu osnovano je 1868.godine. Ideju za osnivanje Narodnog pozorišta doneo je knez Mihailo Obrenović koji je bio oduševljen glumcima iz Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada koji su gostovali u Beogradu. Knez Mihailo donosi odluku o gradnji novog i stalnog zdanja beogradskog teatra. U dogovoru sa Državnim savetom 12. marta 1868. knez Mihailo je odlučio da se pozorišna zgrada podigne na državnom, ranije turskom zemljištu kod Stambol kapije. Iste godine knez Mihailo postavlja Jovana Đorđevića, autor teksta „Bože pravde“, za prvog upravnika Narodnog pozorišta. Knez Mihailo nije dočekao otvaranje…

Read More

Noć veštica u Beogradu

Noć veštica je počela da se obeležava intezivnije krajem devedesetih godina u Beogradu i to uglavnom u klubovima koji su gledali da privuku omladinu organizujući maskenbal na pomenutu temu. Muškarci su se uglavnom kostimirali kao vampiri dok su devojke bile malo maštovitije i koristile svoju paletu šminke kako bi izgledale što „mračnije“. U Beogradu pre devedesetih Noć veštica se obeležavala ,u tadašnjim diskotekama koje su puštale rok i pank zvuk , kroz naziv „Horror party“ koji se održavao upravo na 31.oktobar. Devojke i muškarci su uglavnom dolazili sa nekim plastičnim…

Read More