JP „Gradsko stambeno“ Danijelova 33 tel. 353-7777, faks 3950-321 www.stambeno.com e-mail: jpgs@stambeno.com Služba hitnih intervencija (00-24): 3950-300, 3950-301 Korisnički servis (08.00-16.00): 3950-420, 3950-421, 3950-422, 3950-415 Danijelova 32 Kol-centar (08.00-16.00): 353-7777 Tehnički sektor, tel. 3950-221 Pravni sektor, tel. 3950-363 Finansijski sektor, tel. 3950-391 Samostalna služba za javne nabavke, tel. 3950-414 Samostalna služba za upravljanje informacionim sistemom, […]