Prijava kvarоva na mreži 011 395 77 99 Prijava bespravne pоtrоšnje 0800 360 300 Еlektrоnska pоšta: infо.centar@epsdistribucija.rs ЕD Beоgrad – centar 011 3616 706 ЕD Banоvо Brdо 011 3550 766 ЕD Zemun 011 3160 212 ЕD Кrnjača 011 2711 039 ЕD Mladenоvac 011 8232 082 ЕD Оbrenоvac 011 8721 007

JP „Gradsko stambeno“ Danijelova 33 tel. 353-7777, faks 3950-321 www.stambeno.com e-mail: jpgs@stambeno.com Služba hitnih intervencija (00-24): 3950-300, 3950-301 Korisnički servis (08.00-16.00): 3950-420, 3950-421, 3950-422, 3950-415 Danijelova 32 Kol-centar (08.00-16.00): 353-7777 Tehnički sektor, tel. 3950-221 Pravni sektor, tel. 3950-363 Finansijski sektor, tel. 3950-391 Samostalna služba za javne nabavke, tel. 3950-414 Samostalna služba za upravljanje informacionim sistemom, […]

JKP „Infostan tehnologije” Danijelova 33 tel. 3954-240, faks 3976-357 (radnim danima od 7.30 do 15.30) www.infostan.rs e-mail: info@infostan.rs Direktor: Marko Mitić Kontakt centar: 395-4414, 395-4420 i 395-4423 (radnim danima od 7.30 do15.30) RADNE JEDINICE NA CENTRALNIM GRADSKIM OPŠTINAMA: Radno vreme svih filijala preduzeća je 7:30-15:30 časova radnim danima: Voždovac, Ustanička 53, tel. 395-4427, vozdovac@infostan.rs Vračar, […]

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” Kneza Miloša 27 tel. 2065-000, faks 3612-123 www.bvk.rs e-mail: info@bvk.rs direktor: Dragan Đorđević Kontakt centar: 3606-606 (00-24), faks 3606 790 Centar za korisnike, Kneza Miloša 27, • informacije i reklamacije o potrošnji vode i iznosima računa, radnim danom 8.00-16.00 časova: 206-5020 • priključci na vodovod i kanalizaciju (uslovi i saglasnosti), […]

JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Sedište : Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd Objedinjeni pozivni centar 011/2093-000 Faks 011/2093-665 elektronska adresa: info@beoelektrane.rs Direkcija za snabdevanje toplotnom energijom Cara Dušana 141 Zemun, Beograd Telefoni: 011/2224-710 (podnošenje zahteva za priključenje) 011/2224-720 (sektor prodaja) 011/2224-740 (tehnička operativa) Faks 011/3165-990 Centar za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine […]