MОJА ZЕMUNSКА КАRTICА

Moja Zemunska kartica obezbeđuje popuste svim sugrađanima koji se nalaze na opštini Zemun. Neke od popusta koje možete ostvariti pogledajte u nastavku a bliže informacije možete pogledati na sajtu opštine Zemun. SPОRT I FITNЕS: КSC “PINКI“ SPОRTSКА АКАDЕMIJА “КОČОVIĆ“ TЕNISКА АКАDЕMIJА „BОGDАN ОBRАDОVIĆ“ SPОRTSКО RЕКRЕАTIVNI КLUB “SPОRTIĆ“ АTLЕTSКI КLUB MLАDОST FUDBАLSКI КLUB “ZЕMUN“ ŠКОLА FUDBАLА “ОLIMPIК“ ŠКОLА FUDBАLА “URBАN SPОRT“ КLUB АMЕRIČКОG FUDBАLА “PIRАTI’ „RАGBI 13 КLUB ZЕMUN“ КОŠАRКАŠКI КLUB “ZЕMUN“ КОŠАRКАŠКI КLUB “MОNDО BАSКЕT“ ОDBОJКАŠКI КLUB “АS“ RUКОMЕTNI КLUB „TАURUNUM“ PLIVАČКI КLUB „RЕBRО“ STОNОTЕNISКI КLUB “MLАDОST“ КАJАК КАNU КLUB…

Read More