BEOGRADSKE SKULPTURE

Skulptura Fontana sa pet ženskih figura u Beogradu

Skulptura Fontana sa pet ženskih figura koje predstavljaju pet naroda Jugoslavije ( 1947) u Beogradu nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Skulptura je poklon Narodnog odbora Beograda Josipu Brozu Titu 2.januara 1948.godine. Autor skulpture je Sreten Stojanović. Skulptura je uradjena u bronzi visine 210cm. Foto:L.M

Više

Skulptura Kurir u Beogradu

Skulptura Kurir u Beogradu ( 1953) nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Autor skulpture je Stevan Bodnarov. Skulptura je poklon Republike Srbije Josipu Brozu Titu.

Više

Skulptura Nošenje ratnika u Beogradu

Skulptura Nošenje ratnika ( 1946) u Beogradu nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Autor skulpture je Antun Augustinčić. Akulptura je poklon građana Zagreba povodom godišnjce oslobođenja grada 8.maja 1946.godine. Foto:L.M

Više

Skulptura Srna sa lanetom u Beogradu

Skulptura Srna sa lanetom ( 1957) u Beogradu nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Autor skulpture je Vladeta Petrić i poklon je Narodne Republike Srbije Josipu Brozu Titu za njegov 65.rođendan. Foto:L.M

Više

Skulptura Proleće u Beogradu

Skulptura Proleće ( 1957) nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije u Beogradu. Autor skulpture je Sava Sandić. Skulptura je imala i naziv Mladost – devojka sa golubom. Vajarsko delo je otkupila Skupština Srbije kao rođendanski poklon Josipu Brozu Titu za 67.rođendan. Skulptura je visoka 170cm. Foto: L.M

Više

Skulptura Prelja u Beogradu

Skulptura Prelja, autora Frana Kršinića, iz 1927.godine poklon je Narodne Republike Hrvatske Josipu Brozu Titu za njegov 67.rođendan. Delo se nalazi u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Skuptura je izrađena u bronzi visine 155cm. Foto:L.M

Više

Skulptura Zbeg u Beogradu

Skulptura Zbeg autorke Mire Jurišuć nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Skulptura je poklon Titovog Užica ( Užice) 30.oktobra 1975. godine Josipu Brozu Titu. Foto:L.M

Više

Skulptura Frulaš u Beogradu

Skulptura Frulaš ( 1936) u Beogradu autora Frana Kršinića nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Sluptura je poklon Narodne Republike Hrvatske Josipu Brozu Titu za njegov 67. rođendan. Foto:L.M

Više

Skulptura Fontana u Beogradu

Skulptura Fontana( 1932.godina) u Beogradu autora Sretana Stojanovića nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Sreten Stojanović (Prijedor, 2. februar 1898 – Beograd, 29. oktobar 1960) je bio srpski akademski vajar, crtač, akvarelista, teoretičar, likovni kritičar, pedagog i javni radnik, dekan Likovne akademije u Beogradu i član SANU. U Beogradu najpoznatija njegova dela su Spomenik…

Više

Skulptura Buđenje u Beogradu

Skluptura Buđenje delo je Aleksandra Zarina iz 1951.godine. Skulptura je poklon Narodnog odbora Beograda Josipu Brozu Titu za njegov 64. rođendan – 25.05.1956.godine. Skulptura se nalazi u Muzeju Jugoslavije. Foto: L.M

Više

Skulptura Tripod u Beogradu

Foto: A.M Skulptura Tripod u Beogradu postavljena je 16.septembra 2019.godine na kružnom toku kod Bogoslovije. Skluptura je delo poznatog vajara i istoričara umetnosti Koste Bogdanovića. Skulptura je trabala da bude postavljena 2009.godine ali nije bilo dovoljno sredstava da bi se projekat i realizovao. Autor je preminuo 2012.godine i na žalost nije dočekao da vidi svoje…

Više

Replika Grba opštine Zemun

Foto: A.M Grb opštine Zemun stajao je iznad balkona gradonačelnika opštine na zgradi Magistrata izgrađenog 1887.godine. Foto: A.M Zgrada Magistrata je delimično razorena 17. aprila 1944.godine tokom bombardovanja opštine kao i grb Zemuna koji je stajao iznad balkona. Preko puta zgrade stavljena je replika grba Zemuna koja je stajala na fasadi – septembra 2004.godine. Foto:…

Više

Makеta zamka Dеspоta Stеfana Lazarеvića na Кalеmеgdanu

Mоdеl zamka dеspоta Stеfana Lazarеvića čiji jе autоr Коlja Milunоvić nalazi sе na platоu gоrnjеg grada Bеоgradskе tvrđavе,kоd spоmеnika Pоbеdnika. Makеta prikazujе izglеd srеdnjоvеkоvnоg dеspоtоvоg zamka sa kulama, kapijama i pоkrеtnim mоstоm iznad rоva, u čijоj sе unutrašnjоsti pоsеbnо isticala dоnžоn kula zvana Nеbоjša.

Više

Piramida isprеd zgradе Srpskе akadеmijе nauka i umеtnоsti u Beogradu

Piramidu isprеd zgradе Srpskе akadеmijе nauka i umеtnоsti jе 1995. gоdinе pоstaviо Grad Bеоgrad. Na piramidi su navedene gеоgrafska dužina i širina tačkе na kоjоj sе nalazi piramida, pоtоm nadmоrska visina i ubrzanjе zеmljinе tеžе u tоj tački. Grad Bеоgrad nalazi sе na 44° 49’49” sеvеrnе gеоgrafskе širinе i 20°27’44” istоčnе gеоgrafskе dužinе i na…

Više

Skulptura Ivana Kosančića – Kosančićev venac

Kosančićev venac dobila je ime po kosovskom junaku Ivanu Kosančiću 1872. i pripada malom broju ulica u Beogradu koja ga nikad menjala. Na kući trgovca Trajkovića koja je sagrađena krajem 19, do sredine 2009.godine stajala je bista Ivana Kosančića. Bistu su tokom jedne noći srušili huligani ali srećom nije bila oštećena,pa je čuvana u jednoj kući. …

Više

Skulpture “Igrali se konji vrani,a sa njima i div junaci” u Beogradu

Skulpture “Igrali se konji vrani,a sa njima i div junaci” postavljene su 1939.godine ispred skupštinskog zdanja ondašnje Kraljevine Jugoslavije, a danas Republike Srbije. Dve skulpture u bronzi  je rad vajara Tоmе Rоsandića, tеhnički jе rеalizоvaо vajar Sava Sandić, a izlivеnо jе u livnici Miоdraga Jеrеmića u Vrčinu. Prvobitna ideja Vlade Kraljevine Jugoslavije je bila da se ispred…

Više

Skulptura “Sidro” u Mladenovcu

Skulptura “Sidro” nalazi se na centralnom trgu u Mladenovcu. Skulptura je poklon Kaštela Lukšić početkom osamdesetih godina prošlog veka kao znak bratimljenja dve opštine. Glavni inicijator bratimljenja dve opštine bio je nekadašnji predsednik Skupštine opštine Kaštela, Mladen Mateljan – Volter. Foto:Beogradske vesti/A.M

Više

Skulptura Genije smrti u Beogradu

Skulptura Genije nalazi se na Beogradskoj tvrđavi i delo je Ivana Meštrovića.  Nastala je pred veliku Međunarodnu izložbu u Rimu 1911. godine. Skulptura od bronze predstavlja žensku stojeću figure sa krilima, koja u ruci pticu feniks. Skulptura je do 2011. bila izložena u Opovu, a na predlog Narodnog muzeja ,premeštena je na Mali Kalemegdan.

Više

Spomen obeležje početka izgradnje Novog Beograda

Spomen obeležje početka izgradnje Novog Beograda nalazi se u Parku prijateljstva. “Kad ovde već bude stajao ponosni Novi Beograd, podignut svesno, planski i s ljubavlju, voljom i rukama trudbenika, omladine, naroda, neka ova ploča kazuje i podseća na 11. april 1948. Tri godine posle završetka Narodnooslobodilačke borbe završene su pripreme za početak nove radne bitke…

Više

Olimpijska aleja

Olimpijska aleja i spomen obeležje Evropskog olipijskog festivala mladih (EYOF) otkriveno je 26.07.2007.godine u Parku prijateljstva na Novom Beogradu. Predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Žak Rog otkrio je spomen obeležje i i zasadio sadnicu u pomenutom parku.

Više

Skulptura ” Sedeća žena” u Beogradu

Skulptura Sedeća žena nalazi se u Pionirskom parku u Beogradu,kod Skupštine grada Beograda. Delo je autora Ivana Sabolića iz 1987.godine u urađeno je od mermera,dimenzija 180 x 100 x 55 cm. Delo realizovano na Internacionalnom simpozijumu skulpture “Beli venčac” Aranđelovac.

Više

Skulptura Don Kihot u Beogradu

Skulptura Don Kihot nalazi se na Tašmajdanu u Beogradu. Autor je Jovan Soldatović,a skulptura je postavljena početkom ’90-tih godina prošloh veka. Foto:Beogradske vesti/A.M

Više

Skulptura Umorni borac

Skulptura “Umorni borac” nalazi se na Kalemegdanu u blizini Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić”.Skulptura je  urađena u bronzi i nastala je 1935. godine na osnovu mermernog originala Tome Rosandić koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Foto:Beogradske vesti/A.M

Više