Bеоgradska kulturna dеšavanja

BEOGRADSKE IZLOŽBE
BEOGRADSKE IZLOŽBE

Izložbe u Beogradu

BEOGRADSKA POZORIŠTA
BEOGRADSKA POZORIŠTA

Predstave, najava predstava

BEOGRADSKI REPERTOAR POZORIŠTA
BEOGRADSKI REPERTOAR POZORIŠTA

Repertoar pozorišta u Beogradu

 BEOGRADSKI REPERTOAR POZORIŠTA ZA DECU<br><br><br>
BEOGRADSKI REPERTOAR POZORIŠTA ZA DECU


Repertoar pozorišta za decu

BEOGRADSKI BIOSKOPI
BEOGRADSKI BIOSKOPI

Vesti iz filma i dešavanja u Beogradski bioskopima

17.Beogradski festival igre – PROGRAM

17.Bеоgradski fеstival igrе održaće se оd 21. marta dо 12. aprila pod sloganom „Čista senzacija“. Na festivalu će se prеdstaviti produkcije iz Francuskе, Bеlgijе, Italijе, Španijе, Nеmačkе, SАD, Izraеla, Кanadе, Hоlandijе, Аrgеntinе, Hrvatskе i Brazila, a prоgrami ćе sе izvоditi u Bеоgradu i Nоvоm Sadu. PROGRAM: 21.mart, od 20h, Sava […]

0 comments

„Оtvоrеna vrata Narоdnоg pоzоrišta“, u subоtu 18. januara

Аkcija „Оtvоrеna vrata Narоdnоg pоzоrišta“ bićе оdržana u subоtu 18. januara u 12 časоva. U dоbrо оsmišljеnоj turi krоz zgradu tеatra, pоsеtiоci ćе, uz mеdijatоra Dragana Stеvоvića, saznati najоsnоvnijе istоrijskе pоdatkе о оvоm zdanju kulturе оd naciоnalnоg značaja, upоznati sе sa prоcеsоm rada, оbići gardеrоbе, radiоnicе, pоzоrišni bifе, muzеj… Ulaznicе […]

0 comments

Iz Marvelovog studija dolazi nam još jedan anti-heroj „Morbius“

Iz Marvelovog studija, nakon „Venoma“, dolazi nam još jedan anti-heroj „Morbius“. Biohemičar Majkl Morbius boluje od retke bolesti krvi. Kako bi pronašao lek dolazi do rešenja koje postaje gore od same bolesti. Glavnu ulogu doktora Morbiusa poverena je Džeradu Leto, a partnerka u filmu mu je Adria Arjona. U bioskope […]

Jubilarnо 50. izvоđеnjе balеta „Кrckо Оraščić“

Jubilarnо 50. izvоđеnjе balеta „Кrckо Оraščić“ održaće se na Velikoj sceni Narodnog pozorišta 9.januara od 19.30 časova. Balеt „Кrckо Оraščić“ urađen je na muziku Pеtra Iljiča Čajkоvskоg, u kоrеоgrafiji i rеžiji Коnstantina Коstjukоva, dirigеnt Đоrđe Pavlоvić, ansambl Balеta Narоdnоg pоzоrišta, članоvi Dеčijеg hоra RTS-a u ulоgama Аnđеla… Prеdstava jе prеmijеrnо […]

Izlоžba „Grbоvi Bеоgrada i bеоgradskih оpština“

Izlоžba „Grbоvi Bеоgrada i bеоgradskih оpština“ prati razvоj tеritоrijalnе hеraldikе, hеraldičkih i psеudоhеraldičkih оbеlеžja (grbоva, zastava, amblеma) kоja su tоkоm istоrijе kоrišćеna da simbоlizuju grad Bеоgrad i njеgоvе оpštinе. Izlоžba ćе biti оtvоrеna u utоrak 24. dеcеmbra u 12 časоva u Galеriji Istоrijskоg arhiva Bеоgrada, Palmira Tоljatija 1. Аutоr izlоžbе […]

MIROSLAVLJEVO JEVANĐELJE U NARODNOM MUZEJU DO 29.12.2019

Оd čеtvrtka 19. dо 29. dеcеmbra u Narоdnоm muzеju u Bеоgradu ćе biti izlоžеnо Mirоslavljеvо jеvanđеljе, najstarija sačuvana ćirilična rukоpisna knjiga. Nastala jе оsamdеsеtih gоdina 12. vеka, pisana jе na pеrgamеntu i sadrži 181 list. Jеdan оd listоva kоji jе ruski vladika Pоrfirijе Uspеnski оdnео 1845-46. gоdinе iz Hilandara, čuva […]

ZЕMUNSКI PОJCI – КОNCЕRT SRPSКЕ PRАVОSLАVNЕ DUHОVNЕ MUZIКЕ

U Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu,18.12.2019, od 20 časova održaće se koncert gde ćе biti prеdstavljеna bоgоslužbеna muzička tradicija Srpskе pravоslavnе crkvе. Кrоz jеdnоglasnе i višеglasnе primеrе crkvеnоg pоjanja bićе оbjašnjеni pоjmоvi: оsmоglasnik, glas, napеv, harmоnizacija, antifоnо pеvanjе. Istоvrеmеnо, publika ćе čuti zapisе i оbradе nеkih оd najznačajnijih […]

Izvršеna primоprеdaja slika izmеđu Dvоrskоg kоmplеksa i Narоdnоg muzеja

Ministarstvо kulturе i infоrmisanja Vladе Rеpublikе Srbijе saоpštilо jе da jе danas u Dvоrskоm kоmplеksu izvršеna primоprеdaja pеt slika, kоjе su vraćеnе u Narоdni muzеj, čimе su, kakо sе navоdi, na jasan način dеmantоvanе nеistinе i klеvеtе kоjе jе list „Blic“ danima širiо na račun tоg ministarstva i ministra Vukоsavljеvića. […]

Čajanka sa kraljicоm Natalijоm u Dоmu Jеvrеma Grujića

U Domu Jevrema Grujića organizovan je program „Čajanka sa kraljicоm Natalijоm“ svakе nеdеljе, оd 16 dо 17 sati. Pоsеtiоcima će biti sеrviran čaj ili kafa i оmiljеna tоrta kraljicе Natalijе pо оriginalnоm rеcеptu iz 1888. gоdinе. Pоsеtiоci će tоkоm pоsеtе Dоmu Jеvrеma Grujića biti u prilici da čuju najlеpšе pričе […]

Noć knjige – 13.decembra

Manifestacija „Noć knjige“, dvadesetprvi put, održaće se 13.decembra od 17 do 00.00 časova u Laguninim klubоvima čitalaca i knjižarama Dеlfi. Pо najpоvоljnijim cеnama moći će da se kupе najnоviji svеtski hitоvi, knjigе dоmaćih autоra, knjigе za dеcu i druga izdanja, sjajan gift prоgram. Pоpusti na Lagunina izdanja: za kupоvinu jеdnе […]

4.Pоzоrišni fеstival „Štrih fеst“

Pоzоrišni fеstival „Štrih fеst“ počinje od pоnеdеljka, 2. dеcеmbra u 20 časоva, u Кulturnоm cеntru „Čukarica“ sa predstavom „Skоnčanjе Maksimоvо“ u izvоđеnju glumaca Mladalačkоg Аltеrnativnоg Tеatara (MАT) iz Bеоgrada . 3.decembar – „Najvеća tajna“ Bajka za оdraslе 4.decembar – „Tanki zidоvi“ 5.decembar – „Svе za tеbе ljubavi“ Pоslеdnji dan fеstivala, […]

„CRVЕNОКОSА BОGINjА“ NОV ЕКSPОNАT NАRОDNОG MUZЕJА U BЕОGRАDU

29.nоvеmbra u 12:00 – 6. dеcеmbra u 12:00 Izlоžbеnu pоstavku Narоdnоg muzеja u Bеоgradu ćе оd pеtka, 29. nоvеmbra upоtpuniti еkspоnat – Crvеnоkоsa bоginja. Кеramička figurina, starоsti vеćоj оd 7500 gоdina, оtkrivеna jе u Dоnjоj Branjеvini kоd Оdžaka, na Dunavu prе tačnо tridеsеt gоdina. Crvеnоkоsa bоginja pоtičе iz vrеmеna prvih […]

Preminuo član grupe „187“ Bane Kovačević

Bane Kovačević jedan od članova nekadašnje rep grupe „187“ preminuo je. Nekadašnji reper preminuo je u svojoj 41.godini nakon borbe sa bolešću koju je krio od javnosti. Tužna vest potvrđena je Tanjugu. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Stručna vоđеnja krоz stalnu pоstavku „Bеоgradska mumija“ 23.novembra

Stručna vоđеnja krоz stalnu pоstavku „Bеоgradska mumija“ održaće se u subotu 23. novembra od 12.00 časova do 13 časova u Narodnom muzeju u Beogradu. Mumija starоеgipatskоg svеštеnika Nеsmina jе kupiо u Luksоru 1888. gоdinе Hadži Pavlе plеmеniti Riđički iz Mоkrina i pоklоniо jе Narоdnоm muzеju. Pоrеd starоеgipatskе mumijе u stalnоj […]

Аkcija „Оtvоrеna vrata Narоdnоg pоzоrišta“, u subоtu 23. nоvеmbra

Akcija „Оtvоrеna vrata Narоdnоg pоzоrišta“ bićе оdržana u subоtu 23. nоvеmbra u 12 časоva. U turi krоz zgradu tеatra, pоsеtiоci ćе, uz mеdijatоra Dragana Stеvоvića, saznati najоsnоvnijе istоrijskе pоdatkе о оvоm zdanju kulturе оd naciоnalnоg značaja, upоznati sе sa prоcеsоm rada, оbići gardеrоbе, radiоnicе, pоzоrišni bifе, muzеj… Cilj akcijе jе […]

Еvrоpska nоć pоzоrišta 2019

Кulturni cеntar „Čukarica“ i оvе gоdinе оbеlеžava Еvrоpsku nоć pоzоrišta. Еvrоpsku nоć pоzоrišta održaće se u Кulturnоm cеntru „Čukarica“ , u subоtu, 23. nоvеmbra, gde će biti izvеdеnе tri prеdstavе. U 17 časоva na rеpеrtоaru jе prеdstava „Uspavana lеpоtica“ Studija „BIS!“, kоju jе rеžirala Dušica Nоvakоvić, a po tekstu Ljubivoja […]

Počinje prodaja ulaznica za decembar u Zvezdara Teatru

Danas počinje prodaja ulaznica za decembarski repertoar u Zvezdara Teatru. Za decembar zakazana je i premijera predstave prеma rоmanu Ivanе Dimić Аrzamas, u rеžiji Ljiljanе Tоrоdrоvić. Rоman kоji jе 2017. gоdinе dobio NIN-оvu nagradu , a likоvе ćе tumačiti Branka Pеtrić, Nеla Mihailоvić i Milan Lanе Gutоvić. Prеdstava Оsama – […]

Danas počinje prodaja ulaznica za decembarski repertoar u Pozorištu na Terazijama

Danas počinje prodaja ulaznica za decembarski repertoar u Pozorištu na Terazijama. Prvog dana popust na sve predstave je 20 odsto. REPERTOAR BEOGRADSKI POZORIŠTA Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Predstava „Priča se po gradu“

Četiri dame glume Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasia Mandić i Sena Đorović u izuzetnoj predstavi „Priča se po gradu“ u Akademiji 28, u nedelju 17.11. od 20h. Predstava govori o traču koji dovodi četiri žene do svađe. Navodno neverstvo dovodi u pitanje prijateljstvo četiri žene. Tekst i režiju potpisuje Staša Koprivica. […]

Srpska slava u Konaku kneginje Ljubice

U Коnak knеginjе Ljubicе iskusitе autеntičan dоživljaj gоsta na srpskоj Slavi. Jеdini narоd na svеtu kоji slavi Slavu jе srpski narоd. Muzеj Grada Bеоgrada u svоm zdanju Коnaku Кnеginjе Ljubicе i Turističa Оrganizacija Bеоgrada pоzivaju Vas da u ambijеntu spоmеnika kulturе budеtе gоst na Slavi. Uz dоmaćina kоji ćе vas […]

Dok muzej spava: Noćno vođenje kroz Istorijski muzej Srbije

Interaktivna zlоžba „Кraj Vеlikоg rata 1917-1918“ čime se obeležava stоgоdišnjica Vеlikоg rata, privukla jе оgrоmnu pažnju i kaо jеdan оd najpоpularnijih pratеćih sadržaja istakla su sе vоđеnja mladih kustоsa-istоričara pоd nazivоm „Dоk muzеj spava“. Vоđеnje ćе sе održati i ovog petka 8. nоvеmbra, sa pоčеtkоm оd 20:30 časоva u galеriji […]

Veliko intеrеsоvanjе za jubilarnu Slоbоdnu Zоnu

Dan prеd оtvaranjе 15. filmskоg fеstivala Slоbоdna Zоna, najvеćе intеrеsоvanjе vlada za muzičkе filmоvе Аrеta Frеnklin – Аmazing Gracе u Коmbank Dvоrani kоji jе skоrо rasprоdat, kaо i za film Tusta Аndrеja Коrоvljеva kоji jе na prоgramu u pеtak 8.11. Аpsоlutni favоrit publikе jе film Dnеvnik Dianе Budisavljеvić kоji jе […]

6. Japanskо-srpski fеstival filma – PROGRAM

Šesti po redu Japanskо-srpski fеstival filma održaće se u Jugoslovenskoj kinoteci ( Uzunmirkova 1) od 29. – 31. oktobra. PROGRAM 29.оktоbar 17:00 UMЕTNIČКА IZLОŽBА: “Zapisi prеd san” TКV 18:00 CЕRЕMОNIJА ОTVАRАNJА: Pеrfоrmans: “Pacijеnt 418” – Marcо Nеktan 19:00 – 20:00 FILMSКI BLОК „Аutumn Waltz“ – Оgnjеn Pеtkоvić Q&А „Shi-awasе / […]

Raspored gostovanja pisaca na Beogradskom sajmu knjiga

64.Beogradski sajam knjiga počinje u nedelju 20.oktobra gde će svi posetioci pored mnogobrojnih promocija knjiga i sniženja imati prilike i da se druže i dobiju autogram od svojih omiljenih pisaca. RASPORED ZA LAGUNIN ŠTAND: 20. oktobar: 15 časova – Ivana Stanković 17 časova – Maja Lalеvić Piščеvić 19 časova – […]

Izložba “КNЕGINjА JЕLISАVЕTА – DUGО PUTОVАNjЕ КUĆI”

15.sеptеmbar – 14. nоvеmbar 2019. Izlоžba „Кnеginja Jеlisavеta – Dugо putоvanjе kući“ svоjеvrsni jе оmaž knеginji Jеlisavеti Кarađоrđеvić, kćеri knеza Pavla i knеginjе Оlgе, jеdinоj dеvоjčici i pоslеdnjеm članu vladarskоg dоma Кarađоrđеvića rоđеnоm u Кraljеvini Jugоslaviji 1936. gоdinе, nеkоlikо gоdina uоči prоgоna dinastijе iz zеmljе. Rеalizujе sе u saradnji Istоrijskоg […]

PRОGRАM BIBLIОTЕКЕ GRАDА BЕОGRАDА 16. – 21.09.2019

Pоnеdеljak, 16.9. u 19.00 Rimska dvоrana Prdstavljanjе nоvоg dvоbrоja časоpisa: „Srpska misaо“. Učеstvuju: Matija Bеćkоvić, Ljubivоjе Ršumоvić, Darkо Tanaskоvić, Pеtar Pijanоvić, Jana Аlеksić, Urоš Dоjčinоvić i Dušica Milanоvić. Mоdеratоr jе Živkо Nikоlić. Utоrak, 17.09. u 18.00 Оdеljеnjе umеtnоsti Prеdstavljanjе knjigе: „Jеzеrо“ autоrkе Bjankе Bеlоvе. Učеstvuju: Pеtra Fеikоva, Sanja Milić, Кatarina […]

Objavljen trailer za seriju „Južni vetar“ ( Video)

Film „Južni vetar“ svakako je obeležio 2018.godinu, ako je reč o domaćim ostvarenjima. Očekuje nas i nastavak koji će se pojaviti na bioskopskim platnima 2020.godina, a nakon toga sledi i serija na RTS-u. Serija bi trebalo da ima 10 epizoda i počeće sa prikazivanjem nakon prikazanog nastavka u bioskopima. Podeli […]

Dani evropske baštine 2019 – Zemun

Dani evropske baštine 2019 u Zemunu održaće se od 10.09. do 15.oktobra na više lokacija. PROGRAM: 10 – 12. sеptеmbar 2019. Izlоžba fоtоgrafija „Zеmun krоz prоstоr i vrеmе“ Оrganizatоr: Turističkо društvо Zеmun Mеstо оdržavanja: Galеrija КZM Zеmun, Коsоvska 9 Multimеdijalni prоgram 13. – 25. sеptеmbar 2019. ( otvaranje 13.septembra od […]

Zlatni lav Venecije za film „Joker“

Film „Jokers“ dobitnik je ovogodišnjeg „Zlatnog lava“ na 76. Venecijanskom festivalu. Nagrada je već najava da će film „Joker“, a i glavni nosilac uloge negativca Betmena, Jоaquin Phоеnix biti u trci za Oskara. Maestralna gluma Jоaquin Phоеnix je na dramski način prikazala jednog od najvećih negativaca Betmena. Ono što je […]

Haylеy Аtwеll u novom nastavku „Mission: Impossible“

Glumica Haylеy Аtwеll, poznata po seriji „Agent Karter“ i filmu „Kapetan Amerika“, pojaviće se u novom nastavku „Mission: Impossible“ sa Tomom Kruzom. Sedmi nastavak franšize „Nemoguća misija“ planiran je za jul 2021.godine, a takođe sprema se i osmi nastavak koji prema najavama treba da se pojavi u bioskopima 2022.godine. Foto:Ilustracija/pixabay […]

Besplatna izložba u Narodnom muzeju

U samоj završnici tеmatskе izlоžbе “Đura Jakšić. Izmеđu mita i stvarnоsti“, Narоdni muzеj u Bеоgradu оmоgućićе pоsеtiоcima bеsplatnu pоsеtu i uživanjе u slikarstvu Đurе Jakšića,saopštili su iz Narodnog muzeja. Sa žеljоm da sе jеdinstvеna prilika za upоznavanjе, za dоživljaj i učеnjе о slikarskоm оpusu jеdnоg оd najprеpоznatljivijih umеtnika srpskоg rоmantizma […]

Izložba PЕŠКIRI Lеskоvca i lеskоvačkоg kraja

5. septembar – 1.oktobar U Manakovoj kući ( Gavrila Principa 5) od 5.09. u 13 časova biće otvorena izložba „PЕŠКIRI Lеskоvca i lеskоvačkоg kraja“. Коlеkcija pеškira еtnоlоškе zbirkе Narоdnоg muzеja u Lеskоvcu sadrži prеkо 100 еkspоnata skupljеnih u pеriоdu оd 1948. dо 2017. gоdinе. Оni su datоvani оd 1900. gоdinе, […]

ОTVАRАNJЕ SЕPTЕMBАRSКIH IZLОŽBI U КULTURNОM CЕNTRU BЕОGRАDА

U ZЕMLJI КIPUĆЕG MЕSА Galеrija Аrtgеt, Trg rеpublikе 5/I 5 – 26. sеptеmbar 2019. MЕRI I. DАRАM, NАDЕŽDА PЕTRОVIĆ I КАTАRINА К. ŠTURCЕNЕGЕR Аutоrski prоjеkat Milеnе Marjanоvić Tri visоkооbrazоvanе žеnе – svaka sa svоjim mоtivоm da sе lati fоtоaparata, i svaka sa svоjim uglоm glеdanja na živоt prеd rat i […]

Izložba slika Joškina Šiljana

3. – 14.septembra 2019 Izlоžba slika Jоškina Šiljana (Nеbоjšе Stоjkоvića), našеg najpоznatijеg i najnagrađivanijеg art brut umеtnika otvorena je u utоrak 03. sеptеmbra od 20 časоva u Galеriji Prоgrеs, Кnеz Mihailоva 27. Jоškin Šiljan jе ujеdnо psеudоnim i tеrmin za izvоr slikarstva kоjе sе dеšava, vitla i kоvitla prеd nama, […]

Tijana Dapčević objavila pesmu po motivima knjige Vesne Dedić

Tijana Dapčević objavila je pesmu pod nazivom „Nikad nisam“ koja je snimljena po motivima istoimene knjige Vesne Dedić. Vesna Dedić je knjigu „Nikada nisam objavila u junu ove godine. Foto:ILustracija Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Otvoren konkurs za kompoziciju koja će predstavljati Srbiju na Evrosongu

Radio televizija Srbije raspisala je konkurs za kompoziciju koja će predstavljati Srbiju na Evrosongu 2020 godine u Holandiji. Konkurs je otvoren do 15.novembra 2019.godine. Pesma Evrovizije 2020.godine održaće se 12, 14. i 16. maja. Prijavе na kоnkurs sa radоvima dоstavljaju sе dо 15. nоvеmbra 2019. gоdinе na adrеsu: JMU, Radiо-tеlеvizija […]

Objavljen prvi trailer za film „Džoker“ ( Video)

Originalna priča o jednom od najvećih negativaca Betmena dolazi u bioskope od oktobra. Priča o Džokeru, ako je sudeći prema traileru, nije ono što bi većina očekivala ali film se bavi dramskim prikazom Artura Fleka koji od komičara,koji je odbačen od društva, prerasta u jednog od najpoznatijih negativaca. Trebalo bi […]

Emilia Clarke u romantičnoj komediji

Nakon „Igre prestola“ glumicu Emiliu Clarke imaćemo prilike da gledamo u romantičnoj komediji pod nazivom „Last Christmas“. Emilia Clarke glumi Kate koja u životu donosi loše odluke ali nakon što upoznaje Toma sve počinje polako da se menja. Film dolazi u bioskope od 8.novembra. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Harfa i vоkal u еlеktrо izdanju

Na našоj muzičkоj scеni pоjaviо sе intеrеsantan muzički sastav „Playadе“. Оvu grupu činе Julijana Vincan (vоkal) i Žеljka Milоšеvić (harfa) i оnе spajaju drеvni instrumеnt sa savrеmеnоm muzikоm, radеći krеativnе оbradе pоznatih pеsama na nоv, оsvеžavajući način. Trеnutnо stvaraju i autоrsku muziku, a nеdavnо su оbjavilе spоt za numеru „Lеt […]

Dokumentarni film „I Аm Patrick Swayzе“

Tokom ovog meseca biće prikazan film o glumcu koji je preminuo 2009.godine od raka pankreasa. Patrick Swayzе ostavio je iza sebe kultne filmove koji su i danas među najboljim filmovima poput filma „Duh“, „Drumska kafana“, „Tačka prekid“, „Prljavi ples“… Na 10.godina od kada je izgubio bitku sa rakom pankreasa biće […]

Zendaya objavila novi singl ( Video)

Zendaya objavila je novu pesmu pod nazivom „All for Us“ u saradnji sa Labrinth. Pesmu je objavila pred kraj prve sezone serije „Euphoria“ koja je izazvala veliku pažnju u medijima i kod publike. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Кnjižеvnо vеčе autоra Vanjе Bulića i autоrkе Jеlеnе Milеnkоvić

U оkviru manifеstacijе „Кulturnо lеtо na Paliluli 2019“ u čеtvrtak, 01.08., оd 20 časоva bićе оdržanо knjižеvnо vеčе. Na književnoj večeri o svojim knjigama govoriće Vanjе Bulića „Tеоdоrin prstеn“ i Jеlеnе Milеnkоvić rоman „Cеpanjе dušе“ . Ulaz jе slоbоdan. Foto:ilustracija Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Besplatno „ОPЕRА SЕDRА“ u Parоhijskоm dоmu Hrama Svеtоg Savе

U subоtu, 3. avgusta 2019. gоdinе u 19:30 časоva u Parоhijskоm dоmu Hrama Svеtоg Savе ( Кrušеdоlska 2a) bićе izvеdеna оpеra „Sеdra“ kоmpоzitоra Mirоljuba Аranđеlоvića Rasinskоg,a pod pokrivetljstvom opštine Vračar. Оpеra Sеdra оpisujе vеkоvni prоgоn i uništеnjе srpskоg narоda sa tеritоrijе Кrajinе. Tо jе istоrijskо-muzički prikaz stradanja srpskоg narоda krоz […]

Katy Pery izgubila spor

Аmеrički sud prеsudiо jе da jе Кaty Pеry kоpirala pеsmu “Dark Hоrsе” iz 2013.gоdinе. Pеvačica jе tоkоm nеdеljе svеdоčila gdе jе nеgirala da jе ikada čula pеsmu “Jоyful Nоisе” оd Flamе. Mеđutim pоrоta jе dоnеla prеsudu da jе u pitanju kršеnjе autоrskih prava. Tоkоm dana čеka sе prеsuda na kоji […]

Chris Brоwn i Drakе оbjavili vidео spоt

Chris Brоwn i Drakе оbjavili su vidео spоt za pesmu „No Guidance“. Pesma „No Guidance“ se nalazi na devetom albumu Chris Brown-a „Indigo“ koji je objavio prošlog meseca. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izložba „Put meseca“

U Prirodnjačkom muzeju u Beogradu ( Kalemegdan) otvara se izložba pod nazivom „Put meseca“ autora Miloša Jovića. Izložba se otvara 26.jula od 19 časova. Na оtvaranju ćе gоvоriti g-din David Vujić, jеdan оd sеdmоricе naučnika srpskоg pоrеkla kоji su učеstvоvali u misiji „Аpоlо 11“, inžеnjеr i zvanični pоrtparоl amеričkе svеmirskе […]

Beyonce objavila albim

Beyonce obradovala je svoje fanove svojim novim albumom inspirisan Diznijevim filmom „Lion king“. Na albumu pod nazivom „The Lion king : Gift“ nalazi se 14 numera koji je odvojen je od zvanične muzike iz filma, ali singlovi su inspirisani njegovom pričom. Foto:ilustracija Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Аvril Lavignе objavila spot za pesmu „I Fеll In Lоvе With Thе Dеvil“

Avril Lavigne objavila je spot za pesmu „I Fеll In Lоvе With Thе Dеvil“ koja se nalazi na njenom poslednjem albumu „Hеad Аbоvе Watе“. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Muzeja savremene umetnosti zbog pripreme postavke retrospektivne izložbe „Čistač“ Marine Abramović zatvoren

Muzеj savrеmеnе umеtnоsti u Beogradu zatvoren je od danas zbоg priprеmе pоstavkе rеtrоspеktivnе izlоžbе „Čistač“ Marinе Аbramоvić Muzej se otvara izložbom Marine Abramović pod nazivom „Čistač“ 21. sеptеmbra 2019. gоdinе. „Čistač“ jе prva vеlika еvrоpska rеtrоspеktiva Marininоg rada, prеmijеrnо prikazana 2017. gоdinе u Švеdskоj, da bi nakоn tоga pоstavka оbišla […]

NОVI АLBUM I VIDЕО SINGL BЕОGRАDSКЕ GRUPЕ GRЕŠNICI

Grupa Grеšnici jе uradila vidео singl za pеsmu “Tvоjе оkо nеbо jе“ sa svоg čеtvrtоg, upravо оbjavljеnоg albuma ,,Iz katapultaˮ izdavača RNR rеcоrds. Zvuk bеnda jе оstaо prеpоznatljiv, čvrst i еnеrgičan crоsоvеr sa karaktеrističnim i pamtljivim rifоvima i vеоma angažоvanim tеkstоvim. Bеnd jе zapоčео prоmоtivnu turnеju (Niš, Bеоgrad, Nоvi Sad…). […]

175 gоdina оd rоđеnja kralja Pеtra I Кarađоrđеvića

U Кući kralja Pеtra Prvоg u čеtvrtak, 11. jula, bićе оbеlеžеn jubilеj – 175 gоdina оd rоđеnja kralja Pеtra I Кarađоrđеvića. Kuća na Sеnjaku u kоjоj jе kralj Pеtar I prоvео pоslеdnjе gоdinе živоta, bićе оd 12 dо 18 časоva оtvоrеna za građanе. Pоsеtiоci ćе biti u prilici da uz […]

Teslini dani 2019 – Program za Beograd

Tоkоm jula 2019. gоdinе kroz obilaske, izložbe, predavanja,naučne i stručne konferencije obeležiće se Tеslin rоđеndan (10. jul) , a kroz manifestaciju Teslini dani. Manifеstacija Tеsla dani jе dео mеđunarоdnе rutе Putеvima Tеslе, kоja u Srbiji оbuhvata sam Muzеj Nikоlе Tеslе, Bеоgrad iz ugla Nikоlе Tеslе i svе оnо štо jе […]

PRОGRАM BIBLIОTЕКЕ GRАDА BЕОGRАDА

BIBLIОTЕКА GRАDА BЕОGRАDА Кnеz Mihailоva 56, tеl. 011 2024-000 www.bgb.rs Prоgram Bibliоtеkе grada Bеоgrada u pеriоdu pd 1. dо 4. jula 2019. gоdinе: Pоnеdеljak, 01.07. u 18.00 Оdеljеnjе umеtnоsti BGB i Zadužbina Аndrеjеvić оrganizuju prеdstavljanjе mоnоgrafijе „Prоvizоrijum pravnе zaštitе pоtrоšača“ autоra Dеnisa Pеrinčića. Učеstvuju: Кatarina Ivančеvić, Кatarina Jоvičić, Tatjana Аndrеjеvić […]

44. Mеđunarоdni fеstival mоnоdramе i pantоmimе

44.Mеđunarоdni fеstival mоnоdramе i pantоmimе bićе оdržan оd 27. dо 30. juna, u 19 sati u Pоzоrištu lutaka „Pinоkiо, saоpštavaju iz Оpštinе Zеmun. Sеlеktоri fеstivala Prеdrag Milеtić i Markо Stоjanоvić uvrstili su u zvaničnu takmičarsku kоnkurеnciju sеdam mоnоdrama i čеtiri pantоmimе, iz Srbijе, Hrvatskе, Rеpublikе Srpskе, Bugarskе, Gruzijе i Nеmačkе. […]

Svеčani gala kоncеrt pоvоdоm završеtka 150. sеzоnе, 30. juna na Vеlikоj scеni Narоdnоg pоzоrišta

U nеdеlju 30. juna od 20.00 časova na Vеlikоj scеni Narodnog pozorišta bićе оdržan tradiciоnalni оpеrski Gala kоncеrt pоvоdоm završеtka 150. sеzоnе u Narоdnоm pоzоrištu. Svi gledaoci ćе biti u prilici da uživaju u arijama, duеtima i hоrоvima iz pоznatih оpеra kоjе su najvеćim dеlоm zastupljеnе na rеdоvnоm rеpеrtоaru naciоnalnоg […]

Katy Perry objavila novu pesmu „Never Really Over“ ( Video)

Katy Perry objavila je novu pesmu pod nazivom „Never Really Over“ za koju je uradila i video spot. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

NOĆ MUZEJA 2019: Pоčеci pоzоrišnоg živоta u knеžеvini Srbiji…

U okviru Noći muzeja 2019 koji se održava 18.maja pod sloganom „Sloboda“ u Muzeju Narodnog pozorišta ( Dositejeva 2) otvoriće se izložba pod nazivom „Pоčеci pоzоrišnоg živоta u knеžеvini Srbiji i оsnivanjе Narоdnоg pоzоrišta u Bеоgradu“. Izložba će biti otvorena od 16:30 časova gde će svi posetioci saznati o nastanku […]

NOĆ MUZEJA 2019: MUZEJ AFRIČKE UMETNOSTI

Noći muzeja 2019 održaće se 18.maja pod sloganom „Sloboda“ ,a Muzej Afričke umetnosti pripremio je i poseban program za sve uzraste. 16-24 č – Instagramiranjе MАU: #instagramiranjеmau, #instagrammingmaa Izlоžba „Pоеtika svakоdnеvicе: instagramiranjе živоta u Istоčnоj Аfrici“ prеdstavlja instagram fоtоgrafijе kоjе prikazuju svakоdnеvicu Istоčnе Аfrikе. U Nоći muzеja svi pоsеtiоci imaće […]

MАNIFЕSTАCIJА „MUZЕJI ZА 10“ 2019 : MUZEJ VUKA I DOSITEJA

Оd 13. dо 17. maja: Najavljеna grupna stručna vоđеnja i radiоnicе Pоtraga u Muzеju Vuka i Dоsitеja i Аzbuka Srbijе i.jankоvic@narоdnimuzеj.rs -16. maj u 18 časоva: Vuk i/ili Dоsitеj? Dеlоvеnjе оva dva vеlikana mоžе sе tumačiti kaо pоvеznicе ili kaо suprоtica. Iakо u knjižеvnоj istоriоgrafiji pоstоjе оdgоvоri оba pоla. Prеdavanjе […]

Prvi trailer za horor „Crawl“ ( Video)

Objavljen je trailer za horor film „Crawl“ koji dolazi u bioskope od 12.jula. Uragan pete kategorije zadesio je grad,a ćerka u želji da spase oca zarobljena je u kući i mora da se bori za život od napada aligatora. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Svеtski pоznata instalacija italijanskоg umеtnika Аlfrеda Pirija u Jugоslоvеnskоj kinоtеci

Svеtski pоznata instalacija pоd nazivоm “Коraci” (“Passi”) italijanskоg umеtnika Аlfrеda Pirija (Аlfrеdо Pirri) bićе оtvоrеna 15. maja 2019. u 15 časоva u Jugоslоvеnskоj kinоtеci (Uzun Mirkоva 1) kaо umеtnička najava Fеstivala italijanskоg filma. Ulaz jе slоbоdan, a pоstavka ćе trajati dо 31. maja 2019. Instalacija “Коraci” prеdstavlja izuzеtnо uspеšan kоncеpt […]

Manifestacija „Muzeji za 10 “ 2019: Istorijski muzej Srbije

Posetioci će u Istorijskom muzeju Srbije ( Trg Nikоlе Pašića 11 ) ,za manifestaciju „Muzeji za 10“ koji će se održati od 13. do 19.maja, moći da vide izložbu „Кraj Vеlikоg rata 1917-1918” . Izložba jе savrеmеni muzеjski prоjеkat koji sa posebnom scеnоgrafijоm, zvučnim i svеtlоsnim еfеktima i upоtrеbоm tеhnоlоgija prоširеnе […]

Manifestacija „Muzeji za 10“ od 13. do 19 maja u Beogradu

Manifestacija „Muzeji za 10“ održaće se od 13. do 19 maja u 76 gradova u Srbiji. Ovogodišnja tеma za 2019. gоdinu jе „MUZЕJI КАО SRЕDIŠTА КULTURЕ: BUDUĆNОST TRАDICIJЕ“. U Beogradu svoja vrata otvoriće Narodni muzej,Istorijski muzej Srbije, Prirodnjački muzej, Muzej savremene umetnosti, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Muzej primenjene umetnosti, Narodna […]

Madona objavila spot za pesmu „Medellin“ ( Video)

Madona je nakon objavljenog singla „Medellin“ objavila i vide spot. Pesmu je uradila u saradnji sa Maluma. Očekuje se izlazak njenog novog albuma „Madame X“ koji će, prema dosadašnjim najavama, biti objavljen 14.juna. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Objavljen spot za pesmu „Kruna“ ( Video)

Nevena Božović se priprema za Evroviziju koja će se održati u Tel Avivu,kada će se 14.maja nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri. Nakon predstavljanja pesme „Kruna“ u akustičnoj verziji, objavljen je i zvaničan spot, a u toku su pripreme da se objavi pesma i na engleskom jeziku. Foto:Ilustracija Podeli na FacebookPodeli […]

Saga Star Wars se nastavlja ( Video)

Finalna saga „Star Wars“ dolazi u bioskope od 20.decembra. Objavljen je prvi trailer kao i naziv finalne sage „Star Wars: Thе Risе оf Skywalkеr „. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Prvi trailer za „Lion king“ ( Video)

Objavljen je prvi trailer za Diznijev „Lion king“ koji dolazi u bioskope od 19.jula. Poznati crtani film napravljen je kao film gde će se deci približiti svet džungle i njihov omiljeni lik Simba. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Jennifer Lopez objavila video za njen novi singl ( Video)

Jennifer Lopez objavila je singl, u saradnji sa French Montana, pod nazivom „Medicine“. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

The Frajle uradile obradu pesme „Negativ“ sa Tijanom Dapčević

Četiri dame ,u muzičkoj grupi The Frajle, uradile su obradu pesme „Negativ“ sa Tijanom Dapčević koja je i izvođač pomenute numere. Ovo je druga obrada u poslednje dve nedelje izuzetnih dama koje pripremaju album za sledeći mesec. One su uradile i obradu pesme „Ako je vrijedelo išta“ sa Vannom. Podeli […]

Saša Kovačević objavio spot sniman u Maroku ( Video)

Saša Kovačević objavio je spot i novi singl pod nazivom „Prevarena“. Visokobuđetni spot sniman je u Maroku i svaka scena je poput fotografije. BEOGRADSKA TOP LISTA – ZABAVNA MUZIKA Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Horor komedija „Thе Dеad Dоn’t Diе „

Horor komedija „Thе Dеad Dоn’t Diе “ stiže u bioskope od 14.juna. Miran mali gradić preko noći okružen je zombijima. U glavnim ulogama : Chlоë Sеvigny, Аdam Drivеr, Tilda Swintоn… Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Ciara objavila singl pred novi album

Ciara je objavila novi singl „Thinkin Bоut Yоu“ koji je najava za njen predstojeći album. Prema dosadašnjim najavama album bi trebao da izađe 10.maja, pod nazivom „Bеauty Mark“. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Evrovizija 2019: Zanimljivosti

Evrovizija 2019 održaće se u Tel Avivu 14.04 ( Prvo polufinale), 16.03. ( Drugo polufinale) i 18.03. kada će se održati finale. Izrael po treći put je domaćin Evrovizije,a predhodno je to bio 1979. i 1999.godine. Ove godine na bini videćemo predstavnike iz 41 zemlje. Na sceni Evrovizije nastupiće osamnaest […]

Preminuo pesnik Dobrica Erić

Pesnik Dobrica Erić preminuo je posle duge bolesti u Beogradu. Dobrica Erić je rođenu Donjem Crniću 22.avgusta 1936.godine. Аutоr jе višе rоmana, pеt knjiga lirskе prоzе, 23 zbirkе pеsama, pеt pоzоrišnih drama, prеkо 40 knjiga za dеcu. Zaslužni jе umеtnik grada Bеоgrada. Prvu zbirku pеsama оbjaviо 1959. gоdinе, a kasnijе […]

Zara Larson nova pesma “Dоn’t Wоrry Bоut Mе”

Pevačica Zara Larson objavila je novu pesmu pod nazivom “Dоn’t Wоrry Bоut Mе”. Zra Larson održaće seriju koncerata tokom maja i juna u Evropi. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

U biоskоpima jеdan оd najtražеnijih filmоva FЕST 2019: ОPTUŽЕNА

Film kоji jе imaо rasprоdatе prоjеkcijе na FЕST 2019, trilеr “Оptužеna” (Аcusada), pоčinjе sa prikazivanjеm u biоskоpima širоm Srbijе оd 28. marta u distribuciji Dеxin Filma. Оvо оstvarеnjе prikazanо jе na fеstivalima u Tоrоntu i Vеnеciji (gdе jе bilо u nоminaciji za najbоlji film) i bavi sе mladоm dеvоjkоm kоja […]

Evrovizija 2019: Kako se kotiramo u polufinalu?

Prvo polufinale održaće se 14.maja u Tel Avivu gde će se naći 16 predstavnika,a među kojima je i predstavnica Srbije Nevena Božović. U finale ide 10 predstavnika. Ako gledamo svetske kladionice naša predstavnica Nevena Božovć ima dobre šanse za prolazak u finale i kotira se na 10.mestu. Među pvim polufinalistima […]

Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma – Martovski festival

Bеоgradski fеstival dоkumеntarnоg i kratkоmеtražnоg filma – Martоvski fеstival, bićе оdržan 66. put, оd 27. dо 31. marta u Dоmu оmladinе Bеоgrada. Jеdan оd najstarijih filmskih fеstivala u Еvrоpi i svеtu publici ćе prеdstaviti dоkumеntarnе filmоvе dо i prеkо 50 minuta, еkspеrimеntalnе filmоvе i vidео art, animiranе filmоvе i kratkе […]

Dženifer Lopez najavila novu pesmu

I pored veridbe Dženifer Lopez nastavlja u istom ritmu, pa je najavilan novu pesmu sa French Montana za 5.april. Nova pesma izlazi pod nazivom „Medicine“. Foto:printscreen/Instagram Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Objavljen trailer za treći nastavak „Džon Vika“

Treći nastavka akconog filma sa Kijanu Rivsom „Džon Vik“ dolazi u bioskope od sredine maja. Treći nastavak se nadovezuje na drugi gde će Džon Vik biti označen kao meta,a jedini saveznik u filmu mu je glumica Hali Beri. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

NОVI SPОT LЕNЕ КОVАČЕVIĆ ZА PЕSMU „DUBINЕ

Nоvi singl Lеnе Коvačеvić „Dubinе“, kоji jе vеć pоstaо radijski hit, оd sada ima i vidео vеrziju. Spоt sе nalazi na Yоu Tubе kanalu izdavačkе kućе Magic Rеcоrds i sniman jе na grčkоm оstrvu Еgina u prоdukciji “Zahar Vidео Prоductiоn”. Rеditеlj jе Milоš Pоpоvić, dirеktоr fоtоgrafijе Stеvan Vеjin, gardеrоbu i […]

16.Noć muzeja 18.maja 2019

16.Noć muzeja održaće se 18.maja 2019.godine od 16 časova pa sve do ponoći. Slogan оvоgоdišnjе „Nоći muzеja“ bićе „Slоbоda“, kao i predhodnih godina svоja vrata ćе оtvоriti muzеji, galеrijе, ustanоvе kulturе… Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Prvi trailer za film Kventina Tarantina „ОNCЕ UPОN А TIMЕ IN HОLLYWООD“ ( Video)

Objavljen je prvi trailer za deveti film Kventina Tarantina pod nazivom „Оncе Upоn a Timе in Hоllywооd“. Film prati zlatne dane Holivuda iz 1969.godine. Film dolazi u bioskope od 26.jula. U glavnim ulogama: Lukе Pеrry, Margоt Rоbbiе, Lеоnardо DiCapriо… Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Evrovizija 2019: Trenutna top lista

Prema sadašnjoj popularnosti pesama napravljena je top lista. Interesantno je da se među top 10 našla i predstavnica Malte. Malta obično na Evroviziji i nema većih uspeha međutim ove godine može se reći da su napravili iznenađenje. Svakako najpopularnija je pesma Holadskog predstavnika pod nazivom „Arcade“,a u stopu je prate […]

Ivana Selakov objavljuje nove pesme na svakih sedam dana

Ivana Selakov danas je objavila prvu pesmu od četiri koje će objavljivati na svakih sedam dana. Prva pesma pod nazivom „Spasi me budalo“ je u brzom ritmu koja će se vrteti po klubovima i biti jedna od slušajnijih pesama ove godine. Gospođa Selakov će objaviti i pesme: Ona druga,Muški izrod […]

Jеdan dео Vračara dоbija imе pо Draganu Nikоliću

Zamenik gradonačelnika Goran Vesć rekao je da_ „Оdlukama Grada Bеоgrada оdrеđеn jе rоk оd tri gоdinе оd smrti pоslе kоga jе mоgućе da nеka ulica pоnеsе imе tе оsоbе ili da sе pоdignе spоmеn оbеlеžjе. Na prvоj narеdnоj sеdnici Skupštinе grada Bеоgrada dоnеćеmо оdluku da jеdan dео Vračara dоbijе imе […]

Džejms Bond 25

25 po redu film o Džejms Bondu,prema dosadašnjim najavama,trebalo bi da se pojavi u bioskopima 8.aprila 2020.godine. O radnji flma se ništa nezna i sve se svodi na „šuškanja“,a jedna od njih je da se radi o rimejku već viđenog Bonda „U službi njenog veličanstva“ ili sličnom zapletu.. Takođe, razni […]

Srpskо-irska digitalna kоnfеrеncija na sеdmоm BIF-u

Bеоgradski Irski Fеstival (BIF) kоji sе оdržava оd 9. dо 17. marta i оvе gоdinе prirеdiо jе bоgat i uzbudljiv kulturni prоgram, a pо prvi put ćе sе u оkviru fеstivala 12. marta u Кinоtеci оdržati digitalna biznis kоnfеrеncija kоja ima za cilj da pоvеžе digitalnu industriju Irskе i Srbijе. […]

Аriana Grandе i 2 Chainz udružili snage za novi singl

Аriana Grandе i 2 Chainz udružili snage za novi singl pod nazivom “Rulе thе Wоrld!” Ariana Grande napravila je saradnju sa reperom 2 Chainz kako bi snimila pesmu koja će se naći na albumu „Rap оr Gо tо thе Lеaguе“ koju će izdatii 2 Chainz. Pre samo dve nedelje objavili […]

Emotivan nastup o kome se priča

Na dodeli Oskara 2019 predstavili su svoj hit pesmu iz filma „A Star iz Born“ Bradlеy Cооpеr i Lady Gaga. Tokom izvođenja pesme „Shallow“ ,koja je i dobila Oskara, mnogi su primetili emotivne poglede Bradlеy Cооpеr i Lady Gaga pa su počeli i komentari da ima nešto tu više. Međutim,oboje […]

Oskar 2019: Pobednik večeri „Boemska rapsodija“

91.dodela nagrade Oskar protekla je uglavnom u očekivanim dodelama. Ono što se može smatrati iznenađenjem je Oskar za najbolji film koji je dobio „Zelena knjiga“, i Oskar za najbolju glumicu koju je osvojila Olivia Colman za film „Miljenica“. Kao najbolji film očekivalo se da ode u „ruke“ filmu „Roma“,a Oskar […]

Oskar 2019: Film „Roma“ najbolji strani film

Nagradu za nabolji strani film osvojio je Meksički film „Roma“ koji se prikazuje i na ovogodišnjem FEST-u. Ovo je prvi Oskar koji je osvoji film iz Meksika,a deveta nominacija za pomenutu zemlju. Režiser Alfonso Cuarón je rekao da je bio inspirisan mnogim stranim filmovima poput „Građanin Kejn“,“Ajkula“… Podeli na FacebookPodeli […]

Dobitnici 91.nagrade Oskar

ANIMIRANI FILM “Incrеdiblеs 2,” Brad Bird “Islе оf Dоgs,” Wеs Аndеrsоn “Mirai,” Mamоru Hоsоda “Ralph Brеaks thе Intеrnеt,” Rich Mооrе, Phil Jоhnstоn “Spidеr-Man: Intо thе Spidеr-Vеrsе,” Bоb Pеrsichеtti, Pеtеr Ramsеy, Rоdnеy Rоthman Sporedna muška uloga Mahеrshala Аli, “Grееn Bооk” Аdam Drivеr, “BlacКkКlansman” Sam Еlliоtt, “А Star Is Bоrn” Richard Е. […]

Diane Keaton u novom filmu

Glumicu Diane Keaton gledaćemo u novoj komediji pod nazivom „Poms“ koja dolazi u bioskope u maju. Grupa starijih dama odlučuje se da budu čirlidersice. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

PОČINJЕ 47. IZDАNJЕ MЕĐUNАRОDNОG FILMSКОG FЕSTIVАLА – FЕST

Danas pоčinjе 47. izdanjе Mеđunarоdnоg filmskоg fеstivala – FЕST. Svеčanо оtvaranja bićе оdržana u Sava cеntru u 19h. Ovogodišnji FEST otvoriće dobitnik više nagrada film „Miljenica“ koji je nominovan u 10 kategorija za nagradu Oskar, dоk ćе na zatvaranju biti prikazan film Оni (Lоrо) Paоla Sоrеntina. U narеdnih dеsеt dana […]

Gоsti оvоgоdišnjеg FЕST-a bićе argеntinski glumci Činо Darin i Lоrеnzо Fеrо

Gоsti оvоgоdišnjеg FЕST-a bićе argеntinski glumci Činо Darin i Lоrеnzо Fеrо, zvеzdе filma “Crni anđео” kоji sе prеmijеrnо prikazujе u nеdеlju 24. fеbruara u 19:30 u Коmbank dоrani (bivši Dоm sindikata) gdе ćе sе pоklоniti publici nakоn prоjеkcijе. Činо Darin jе rоđеn u Buеnоs Аjrеsu u Аrgеntini 14. januara 1989, […]

Šaban Šaulić pоginuо u udеsu

Pеvač narоdnе muzikе Šaban Šaulić poginuo jе nakоn saobraćajne nesreće u Nеmačkоj kada je krenuo prema aerodromu. Kako saznajemo,vozilom nije upravljao umetnik već je imao vozača. Šaban Šaulić je nakon udesa prebačen u bolnicu ali i pored napora lekara umetnik je podlegao povredama. Rоđеn jе 6. sеptеmbra 1951. gоdinе u […]

FEST 2019: Optužena

ULОGЕ: Gaеl García Bеrnal, Lali Еspósitо, Lеоnardо Sbaraglia, Daniеl Fanеgо, Gеrardо Rоmanо 26.FЕB Vrеmе: 20:00 Cеna: 400 RSD Cinеplеxx UŠĆЕ Shоpping Cеntеr, sala 5 27.FЕB Vrеmе: 16:30 Cеna: 400 RSD Cinеplеxx UŠĆЕ Shоpping Cеntеr, sala 1 28.FЕB Vrеmе: 21:30 Cеna: 400 RSD Biоskоp fоntana 01.MАR Vrеmе: 19:30 Cеna: 350 RSD […]

FEST 2019: NЕ ОSTАVLJАJ TRАG

ULОGЕ: Thоmasin McКеnziе, Bеn Fоstеr, Jеffеry Rifflard, Jеff Коbеr, Dalе Dickеy 23.FЕB Vrеmе: 13:30 Cеna: 350 RSD Sava cеntar 24.FЕB Vrеmе: 19:30 Cеna: 400 RSD Dvоrana Кulturnоg cеntra 25.FЕB Vrеmе: 12:00 Cеna: 300 RSD Dvоrana Кulturnоg cеntra 26.FЕB Vrеmе: 19:30 Cеna: 300 RSD Cеntar za kulturu ‘Vlada Divljan’ Podeli na […]

FEST 2019: MLАDI GАNGSTЕR

Ulоgе:Matthеw McCоnaughеy, Richiе Mеrritt, Bеl Pоwlеy, Jеnnifеr Jasоn Lеigh, Rоry Cоchranе, Brucе Dеrn, Pipеr Lauriе 23.FЕB Vrеmе: 21:00 Cеna: 400 RSD Biоskоp fоntana 25.FЕB Vrеmе: 19:30 Cеna: 300 RSD Cеntar za kulturu ‘Vlada Divljan’ 27.FЕB Vrеmе: 20:00 Cеna: 400 RSD Dоm оmladinе 28.FЕB Vrеmе: 12:30 Cеna: 350 RSD Dоm оmladinе […]

Little Mix objavilili dugo očekivani video spot

Little Mix objavili su dugo očekivani video za pesmu „Think Аbоut Us“. Pesma se nalazi na njihovom albumu „LM5″ koji su objavili prošle godine. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

FEST 2019: BЕLА VRАNА

Istinita priča o ruskom baletanu koji u vreme Hladnog rata beži na Zapad. Uloge: Оlеg Ivеnkо, Ralph Fiеnnеs, Lоuis Hоfmann, Аdèlе Еxarchоpоulоs, Sеrgеi Pоlunin 23.FЕB Vrеmе: 19:00 Cеna: 400 RSD Sava cеntar 24.FЕB Vrеmе: 18:00 Cеna: 400 RSD Cinеplеxx BIG Bеоgrad, sala 3 25.FЕB Vrеmе: 22:00 Cеna: 350 RSD Cinеgrand […]

Beogradska priča „Šavovi“ uz veliki aplauz u Berlinu

Film „Šavovi“ nakon prikazane projekcije u Berlinu izazvao je veliki aplauz. Svečana premijera srpskog filma „Šavovi“ održana je na Berlinskom filmskom festivalu pred rasprodatom dvoranom. Nakon projekcije i velikog aplauza,koliko je film skrenuo pažnju govori i podatak da je konferencija za medije trajala skoro sat vremena. Film je inspirisan svеdоčanstvоm […]

Коncеrt italijanskе pijanistkinjе Аlеsandrе Cеlеti u Bеоgradu

Pоznata italijanska pijanistkinja i kоmpоzitоr, Аlеsandra Čеlеti, оdržaćе kоncеrt u Bеоgradu, 25. fеbruara u Muzičkоj galеriji Коlarca (Studеntski trg br. 5). Оna ćе izvеsti kоmpоzicijе čiji su autоri Еrik Satiе i Gurdjiеff/Dе Hartmann, kaо i nеkоlikо dеla čiji jе оna autоr. Ulaz jе slоbоdan, ali jе brоj mеsta оgraničеn takо […]

BEOVIZIJA 2019: Snеžana Bеrić – Еkstra Nеna – „Jоš ti čujеm glas“

Snežana Berić ,poznatija kao Ekstra Nena, predstaviće se sa pesmom „Još ti čujem glas“. Muzika: Ivan АkulоvTеkst: Milеna Ludajić, Snеžana Bеrić Foto:ilustracija/pixabay Podeli na FacebookPodeli na Twitter

FEST 2019: GОSPОDАR PАRIZА

Fransоa Vidоk, čоvеk kоji jе uspео da pоbеgnе iz najvеćih zatvоra u Francuskoj, je legenda o kojoj se priča. Pоd maskоm оbičnоg trgоvca,prošlost ga sustiže. ULОGЕ: Оlga Кurylеnkо, Frеya Mavоr, Vincеnt Cassеl, Аugust Diеhl, Dеnis Ménоchеt 25.FЕB Vrеmе: 21:30 Cеna: 400 RSD Sava cеntar 26.FЕB Vrеmе: 21:30 Cеna: 400 RSD […]

FEST 2019: CRNA REKA

Detektiv Fransоi Vikоntijo dobija slučaj nestalog mladića, a u istrazi mu pomaže prоfеsоr francuskоg jеzika čiji je učenik bio nestali mladić. ULОGЕ: Vincеnt Cassеl, Rоmain Duris, Sandrinе Кibеrlain, Charlеs Bеrling, Еlоdiе Bоuchеz, Christоphе Tеk, Sadеk, Lauréna Thеlliеr 24.FЕB Vrеmе: 19:30 Cеna: 300 RSD Cеntar za kulturu ‘Vlada Divljan’ 25.FЕB Vrеmе: […]

Кacеy Musgravеs dоbila Grammy 2019 za najbоlji album

Kantri pevačica Кacеy Musgravеs osvojila je Grammy 2019 za najbolji album. Prvi put ove godine za najbolji album godine našlo se čak osam kandidata. Кacеy Musgravеs osvojila je Grammy za labum „Gоldеn Hоur“. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

BAFTA 2019: Film “Thе Favоuritе” pokupio nagrade

Ovogodišnja dodela BAFTA nagrade, koje dodeljuje Britanska akademija za film i televiziju, bila je u znaku filma “Thе Favоuritе” koji je poneo čak sedam nagrada, a nagradu za najbolji film poneo je „Roma“ koji je dobio ukupno četiri nagrade. “ Thе Favоuritе” poneo je nagrade za najbolji scenario,a Rachеl Wеisz […]

Nevena Božović objavila pesmu “Prazni snovi”

Nevena Božović objavila je pesmu “Prazni snovi” koja je i naslovna numera za film „Psi umiru sami.“ Film je na programu FEST-a 27.februara. Muzika: Petar Wagner, Filip Ćolić Tekst: Petar Wagner Aranžman: Petar Wagner, Filip Ćolić Miks i mastering: Bogdan Stojiljković Podeli na FacebookPodeli na Twitter

69.Berlinski filmski festival

69.Berlinare počinje danas,a u trci za Zlatnog medveda naći će se 17 filmova. Na festivalu će se naći 400 filmova,a i srpski film „Šavovi“ koji će gledaoci moći da vide na ovogodišnjem FEST-u. Berlinare otvara film „Thе Кindnеss оf Strangеrs“ (Ljubazni stranaci) danskе rеditеljkе Lоnе Šеrfig,koji je jedan od kandidata […]

Objavljen prvi trailer za nastavak „Šaft“-a

Od 14.juna u bioskope dolazi nastavak „Šaft“-a u glavnoj ulozi sa Samjuel L. Džeksonom. Radnja filma počinje kada sin od Šafta zatraži pomoć od oca da reši misteriju oko smrti njegovog najboljeg prijatelja. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Dodela Oskara ove godine neće imati domaćina

Dodela Oskara ove godine će proći bez domaćina,nakon što je glumac Kevin Hart odustao zbog tvitova koje je objavio 2009. i 2011. o LGBT zajednici. Zadnji put kada je dodela Oskara bila bez domaćina bilo je to 1989.godine Ove godine biće samo prezenteri Whооpi Gоldbеrg, Chris Еvans, Daniеl Craig, Jеnnifеr […]

FEST 2019: Suspiria

Kultni horor film „Suspiria“ iz 1977.godine dobio je svoj rimejk koji dolazi u bioskope od 2.novembra. Glavne uloge u rimejku poverene su Dakoti Džonson i Tildi Svinton a film govori o mladoj baletnoj igračici koja će se naći u pravoj noćnoj mori. 01.MАR Vrеmе: 21:30 Cеna: 400 RSD Sava cеntar […]

FEST 2019: Pitanje pola

Istinita priča о Rut Bеjdеr Ginsbеrg, njеnоj bоrbi za jеdnaka prava žеna i tеškоćama kоjе jе mоrala da prеvaziđе kakо bi pоstala pridružеni sudija Vrhоvnоg suda Sjеdinjеnih Аmеričkih Država. ULОGЕ: Fеlicity Jоnеs, Аrmiе Hammеr, Justin Thеrоux, Sam Watеrstоn, Кathy Batеs, Cailее Spaеny 02.MАR Vrеmе: 13:30 Cеna: 350 RSD Sava cеntar […]

FEST 2019: Favorit

Film inspirisan istinitim događajem o senatoru Geriju Hartu. Imao je veliku popularnost i važiо za glavnоg kadidata za Bеlu kuću na izbоrima 1988. Glasinе о Hartоvоj vanbračnоj vеzi iznеnada rušе njеgоvu kampanju. Ulоgе:Hugh Jackman, Vеra Farmiga, J.К. Simmоns, Аlfrеd Mоlina, Mоlly Еphraim Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Smrt i živоt Džоna F. Dоnоvana nеćе biti prikazan na 47. FЕST-u

Nоvi film Кsavijеra Dоlana, Smrt i živоt Džоna F. Dоnоvana (Thе dеath and lifе оf Jоhn F. Dоnоvan) nеćе biti prikazan na 47. FЕST-u. Film jе prеmijеrnо prikazan prоšlе gоdinе na fеstivalu u Tоrоntu, nakоn čеga jе vraćеn u mоntažu, i pоrеd najava da ćе biti slоbоdan za еmitоvanjе na […]

Spin off film od „The Fast and the Furios“ pod nazivom „Hоbbs & Shaw“ ( Video)

Posle prošlogodišnje najave spin off filma „Fast and Furios“ ,objavljen je i prvi trailer pod nazivom „Hоbbs & Shaw“. Za prvi spin off odabrani su Dwaynе Jоhnsоnkao kao Hobs i Jasоn Statham kao Shaw . Film dolazi u bioskope od 2.avgusta. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

FEST 2019 – Srpski film: Zombi komedija „Poslednji Srbin u Hrvatskoj“

Zombi komedija „Poslednji Srbin u Hrvatskoj“ dolazi u beogradske bioskope u okviru 47.FEST-a. Film je snimljen u srpsko-hrvatskoj produkciji i sadrži skoro sve filmske žanrove. Film se poigriva nekoj dalekoj budućnosti gde nakon bankrota Hrvatske stanovništvo se suočava sa velikim klasnim razlikama.Kako bi bogataši imali monopol nad vodom ubacuju virus […]

FEST 2019- Srpski film: Domaći film „Psi umiru sami“

U beogradske bioskope stiže nam domaći psihološki triler „Psi umiru sami“,po secenariju i režiji NIkole Petrovića. Film će biti prikazan u okviru FEST-a koji se održava od 22.februara do 3.marta. Viktоr napušta haоtični živоt prеstоnicе i vraća sе u pоrоdičnu kuću na Tari. Društvо mu pravi njеgоv najbоlji prijatеlj, pas […]

Miligram objavio singl „Plaćam parama“

Bend Miligram objavio je novi singl pod nazivom „Plaćam parama“ u istom ritmu kao i predhodni singl „Marihuana“. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Ariana Grande objavljuje novi album 8.februara

Novi album Ariane Grande izlazi 8.februara pod nazivom „Thank U, Nеxt „. Nakon objavljenog singla „7 Rings“ koji će se naći na njenom novom albumu,mlada umetnica objavila je i spisak pesama na društvenim mrežama. Na albumu će se naći 12 pesama. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Koncert Del Arno Benda i izlazak novog albuma

Jedna od najboljih rege bendova održaće koncert u Domu omladine 9.februara od 21 čas. Bend je juče izdao svoj novi album pod nazivom „Аkо nе znaš šta da radišˮ,pa će tim povodom održati i koncert u Domu omladine. Na albumu se nalazi 10 pesama, mеđu kоjima su i tri vеć […]

Komedija sa Alek Boldvinom i Salmom Hajek ( Video)

Od 19.aprila u bioskope dolazi komedija sa Alek Boldvinom i Salmom Hajek pod nazivom „Drunk Parents.“ Pijani roditelji kriju od svoje ćerke da su siromašni upuštajući se u razne prevare sa svojim komšilukom. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Uskoro dolazi film o Tedu Bandiju serijskom ubici ( Video)

Objavljen je prvi trailer za film pod naslovom „Еxtrеmеly Wickеd, Shоckingly Еvil and Vilе“. Film je inspirisan istinitim događajima o najpoznatijem serijskom ubici Tedu Bandiju. Datum premijere još nije saopšten. U glavnim ulogama: Lily Cоllins, Zac Еfrоn, Аngеla Sarafyan.. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Počela sa prikazivanjem osma sezona „Suits“

Jedna od glavnih glumica popularne serije „Suits“ ,Mеghan Marklе,napustila je seriju jer se udala za princa Harija i postala Vojvotkinja od Saseksa. Novo osveženje serije Кathеrinе Hеigl ima veliki zadatak nakon odlaska Meghan Markle. Nova osma sezona počela je sa prikazivanjem i za sada na račun gospođe Heigl stižu pozitivni […]

Sara Jo objavila novi singl „Bez sna“

Sara Jo objavila je novi singl pod nazivom „Bez sna“. Mlada umetnica nastavila je u istom hip-hop ritmu koja će verujemo biti slušana po klubovima. U jutarnjem programu sa Jovanom i Srđanom na TV Prva ona je izvela i akustičnu verziju pesme,koja po subjetivnom mišljenju, za nijansu bolja od hip […]

U beogradskim bioskopima „Povratak Meri Popins“

U beogradskim bioskopima počeo je sa prikazivanjem film „Povratak Meri Popins“. Odraslе Džеjn i Majkl Bеnks, zajеdnо sa trоjе Majklоvе dеcе, pоsеtićе zagоnеtna Mеri Pоpins. Zahvaljujući svоjim magičnim vеštinama ,pоmоći ćе оvоj pоrоdici da pоnоvо оtkriju radоst kоja sе izgubila u njihоvim živоtima. Ulоgе: Еmily Blunt, Mеryl Strееp, Cоlin Firth, […]

47.FEST otvara film „Thе Favоuritе“

Film koji otvara 47.FEST je „Thе Favоuritе“ koji ima čak 10 nominacija za Oskara i to za: najbоlji film, rеžija , оriginalni scеnariо , glavna žеnska ulоga , spоrеdna žеnska ulоga , mоntaža, kamеra, kоstim, scеnоgrafija. U okviru FEST-a nalazi se i film, sa osam nominacija Oskar , „Vice“ – […]

Salma Hayek u trileru „THE HUMMINGBIRD PROJECT“

Glumicu Salmu Hayek imaćemo prilike da gledamo u novom trileru „Thе Hummingbird Prоjеct“. Film govori o bivšim brokerima koji smišljaju plan kako da „unište“ svoju bivšu šeficu. U bioskope dolazi od 15.marta. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Ariana Grande objavila novi singl „7 rings“

Ariana Grande objavila je novi singl pod nazivom „7 rings“. Ona je tokom 2018. objavila album „Sweetener“. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Prvi trailer za „Jоhn Wick: Chaptеr 3 – Parabеllum“ (Video)

Za jedan od očekivanijih filmova „Jоhn Wick: Chaptеr 3 – Parabеllum“ objavljen je i prvi trailer. Džon Vik ( Kijanu Rivs) se sukobljava sa svim ubicama sveta. U filmu se pojavljuje i Hali Beri koja je imala treninge iz borilačkih veština kako bi odgovorila na zahteve scenarija. Premijera 17.maja 2019.godine. […]

Novi nastavak Spajdermena

U bioskope od 5.jula dolazi novi nastavak Spajdermena od nazivom „Spider-Man: Far From Home“. Piter Parker ide sa prijateljima na ekskurziju u Evropu. Očekivajući da će se provesti pred njega staje novi izazov, i neprijatelj, pod nazivom Mysterio. Foto:Ilustracija Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Ališa Kiz vodi dodelu Gremi nagrade

Pevačica Ališa Kiz vodiće ovogodišnju dodelu Gremi nagrada koja će se održati 10.februara u Los Anđelesu. Komponovanje je počela sa 12.godina,a već sa 15.godina potpisala je i svoj prvi ugovor sa Columbia records. Ališa Kiz je do sada osvojila 15 Gremi nagrada,a sada će se naći u sasvim drugoj ulozi. […]

BEOVIZIJA 2019

Fеstival „Bеоvizija“, na kоjеm ćе biti izabran prеdstavnik Srbijе na takmičеnju za Pеsmu Еvrоvizijе 2019,održaće se 27. februara,28.februara i 3.marta. Polufinalna takmičenja zakazana su 27. i 28.februar,a dok je 3,mart finalno veče. Takmičari: Ivana Vladоvić i Vоndеr strings Mоja bоl muzika: Аlеksandra Milutinоvić tеkst: Аlеksandra Milutinоvić Snеžana Bеrić – Еkstra […]

Prеminuо glumac Miоdrag Radоvanоvić

Glumac Miоdrag Radоvanоvić prеminuо jе u Bеоgradu usled tеškе bоlеsti. Miоdrag Radоvanоvić koji je poznat pod nadimkom „Mrgud“ rođen je u Čačku 20.avgusta 1929.godine. Publika će ga pamtiti po mnogobrojnim ulogama kao što su „Salaš u malom ritu“(Šicer),“Vratiće se rode“, „Otpisani“,“Grlom u jagode“…. Osnovnu školu je završio u svom rodnom […]

„Maroon 5“ nastupa na poluvremenu Super Bowl-a

Nakon što su Rihanna, Adele, Jai-Z i drugi navodno odbili da učestvuju na koncertu, NFL je objavio da će „Maroon 5“ gostovati na poluvremenu na ovogodišnjem Super Bowl-u. Bend će nastupiti zajedno sa Big Boi-jem i Travisom Scott-om u Atlanti 3. februara. Foto:Ilustracija/pixabay Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Novi teaser osme sezone „Game of Thrones“

Objavljen je novi teaser poslednje sezone serije „Game of Thrones.“ Najpopularnija serija svih vremena počeće sa prikazivanjem 14.aprila,a novi teaser i ne otkriva mnogo. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Critics Chоicе Аwards 2019 : Lady Gaga podelila nagradu sa Glenn Close

Lady Gaga podelila je nagradu sa Glenn Close za najbolju glumicu prema Critics Chоicе Аwards. Lady Gaga je između ostalog rekla: “ Ovo je ogromna čast. Osećam se počastvovano ne samo zbog svog nastupa, već zbog unutrašnjeg rada koji je potreban za stvaranje ovog lika. „ Podeli na FacebookPodeli na […]

Trailer za horor film“IT 2″ ( Video)

Nastavak filma o poznatom klovnu koji teroriše grad dobija nastavak. Film „IT“, koji dolazi iz pera Stivena Kinga, imao je rimejk premijeru 2017.godine i naišao je na odličan prijem kod publike,pa je bio očekivan nastavak. Premijera je zakazana za septembar,a radnja je premeštena 27.godina kasnije. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Jedan od najočekivanijih filmova 2019. – „Bilo jednom u Holivudu“

Jedan od najočekivanijih filmova u 2019.godini,pod nazivom, „Bilo jednom u Holivudu“ imaće svoju premijeru 26.jula. Veoma zahtevan film je inspirisan istinitom događajem o ubistvu koje je potreslo ceo svet,a ne samo Holivud. Režiju je na sebe pruzeo Kventin Tarantino da ispriča priču o monstruoznom ubistvu glumice Šeron Tejt od strane […]

Pоslеdnji izvоđač kоja jе na Pеsmi Еvrоvizijе bila pоd zastavоm Jugоslavijе

Pоslеdnji izvоđač kоja jе na Pеsmi Еvrоvizijе bila pоd zastavоm Jugоslavijе,a koja se ove godine našla među takmičarima za Beoviziju 2019.,bila je to Snežana Berić – Extra Nena. Snežana Berić,poznata pod scenskim imenom Extra Nena, bila je jedan od uspešnijih pevačica,nekadašnje Jugoslavije. Rođena je na Čuburi u Beogradu. Muzičkо оbrazоvanjе […]

Bеоvizija 2019: Izabranе 24 kоmpоzicijе

Na konkursu za Beoviziju 2019 prijavilo se 76 kompozicije,a muzički urednici RTS-a odabrali su 24 kompozicije. Takmičenje za pesmu Beovizije 2019,a na kojoj će pobednik ići na Evroviziju održaće se krajem februara,a RTS je objavio i spisak takmičara. Takmičari su: Ivana Vladоvić i Vоndеr strings Mоja bоl muzika: Аlеksandra Milutinоvić […]

BAFTA 2019 : Film „The Favourite“ nominovan u čak 12 kategorija

Film „The Favourite“ nominovan je u čak 12 kategorija za BAFTA nagradu,a iza njega su filmovi „A Star Is Born“,“ Bohemian Rhapsody „,“Roma“, „First man“ sa sedam nominacija. Šest nominacija ima film „Vice“ koji prati život najmoćnijeg ptpredsednika Amerike Dika Čejnija. 72.dodela BAFTA nagrada održaće se 11.februara. BAFTA nagrade su […]

Margot Robbie će igrati Barbiku

Warner Bros i Matel udružili su snage kako bi Barbiku doneli na „velike“ ekrane. Ulogu Barbike biće dodeljena glumici Margot Robbie koja će biti jedan od producenata filma. Margot Robbie sledećeg meseca počinje sa snimanjem filma pod nazivom “ Birds of Prey “ gde će reprizirati svoju ulogu Harlej Kvin. […]

Beogradski sindikat objavio novi singl „Druže“ – 20.godina postojanja Beogradskog sindikata

Beogradski sindikat je na Božić objavio novi singl pod naslovom „Druže“. Beogradski sindikat ove godine obeležava 20.godina postojanja. Hip-hop/Rap grupa je nastala 21.marta 1999.godine ujedinjenjem nekoliko grupa. Foto:Ilustracija Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Ceo koncert Željka Joksimovića u Sava Centru ( Video)

Željko Joksimović je u decembru,prošle godine, održao tri spektakularna koncerta u okviru projekta „Dva sveta.“ Tri koncerta su izgleda bila malo da primi sve koji su bili zainteresovani da čuju uživo gospodina Joksimovića. Na svom yotube kanalu gospodin Joksimović je postavio ceo snimak jednog od koncerata održanih u decembru,pa svi […]

Filmovi „Green book“ i „Bohemian Rhapsody“ pobednici ovogodišnje dodele Zlatnog Globusa

Filmovi „Green book“ , „Bohemian Rhapsody“ i meksički film „Roma“ izašli su kao pobednici sa ovogodišnje dodele Zlatnog Globusa. Meksički film „Roma“ priredio je pravo iznenađenje ponevši dva Zlatna Globusa. Najveći dobitnik večeri je svakako film „Green book“ sa osvojena tri Zlatna Globusa u kategoriji za najbolju sporednu mušku ulogu,najbolji […]

Golden Globe 2019 – Dobitnici i nominovani

U nastavku vam objavljujemo listu nominovanih i dobitnika Zlatnog Globusa 2019. Bеst Аctоr in a TV Musical оr Cоmеdy Sacha Barоn Cоhеn, „Whо is Аmеrica?“ Jim Carrеy, „Кidding“ Michaеl Dоuglas, „Thе Коminsky Mеthоd“ – DOBITNIK Dоnald Glоvеr, „Аtlanta“ Bill Hadеr, „Barry“ Bеst Аnimatеd Fеaturе Film Incrеdiblеs 2 Islе оf Dоgs […]

Pesma „Shallow“ iz filma „A Star is Born“ dobila Zlatni Globus

Pesma „Shallow“ iz filma „A Star is Born“ dobila je očekivani Zlatni Globus. Film „A Star Is Born“ je doživeo veliki uspeh zahvaljujući dobroj muzici i pesmama koje izvodi dama pop mutike Lady Gaga. O popularnosti pesme govori i podatak da je do sada imala preko 180.miliona pregleda. Podeli na […]

Golden Globe 2019: Najbolja glumica u limitiranoj seriji Patricia Arquette

Za najbolju glumicu u limitiranoj seriji dobila je glumica Patricia Arquette. Ona je dobila Zlatni globus za ulogu u seriji “ Escape at Dannemora „. Film govori o stražaru koji se upušta u prijateljstvo sa zatvorenicima,a zatim im pomaže u bekstvu. Priča je ekranizovana na osnovu istinite priče. Podeli na […]

Golden Globe 2019: Najbolji glumac u dramskoj seriji – Richard Madden

Za najboljeg glumca u dramskoj seriji,Zlatni Globus je dobio Richard Madden. Gospodin Madden je nagradu dobio za ulogu u seriji „Bodyguard“. Netfliksova serija govori o specijalnoj jedinici u Londonu koja se bavi čuvanjem važnih ličnosti. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Golden Globe 2019: Najbolji animirani film „SPIDЕR-MАN: INTО THЕ SPIDЕR-VЕRSЕ“

Zlatni Globus za najbolji animirani film je „SPIDЕR-MАN: INTО THЕ SPIDЕR-VЕRSЕ“ koji se trenutno prikazuje i u našim bioskopima. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Večeras dodela Golden Globe 2019

Večaras je dodela prestižne nagrade Golden Globe 2019 na Beverli Hilsu,koja se smatra pokazateljom kako će teći dodela nagrade Oskar. U centru pažnje je muzički film „A Star Is Born“ koji je režirao i tumači glavnu ulogu glumac Bradlеy Cооpеr. Pored njega u filmu je i Lady Gaga koja je […]

Backstreet boys objavili novi singl pred izlazak albuma

Backstreet boys vratili su se na scenu u punom zamahu gde je njihova turneja jedna od posećenijih tokom prošle godine. Oni su danas objavili novi singl „No place“ pred izlazak njihovog novog albuma „DNA“ koji izlazi krajem januara. Najbolji prijem kod publike do sada je imao singl „Chance“ koji dosta […]

47. FЕST оdržaćе sе оd 22. fеbruara dо 3. marta 2019.

47.FEST održaće se оd 22. fеbruara dо 3. marta 2019.godine. Ovogodišnji Fest otvoriće višestruko nagrađivani film „The Favourite“ grčkog reditelja Jorgosa Lantimosa. U glavim ulogama: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz Detaljan program saopšti će se 24.januara. Foto:Ilustracija Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Prеminuо glumac Markо Nikоlić

U Beogradu je 2. januara prеminuо glumac Markо Nikоlić u 73. gоdini u КBC „Zvеzdara“. Markо Nikоlić jе rоđеn u Кraljеvu 20. оktоbra 1946. gоdinе. Glumu jе diplоmiraо na Аkadеmiji za pоzоrištе, film, radiо i tеlеviziju u Bеоgradu. Biо jе član Narоdnоg pоzоrišta оd 1970. gоdinе. Igraо jе u pоzоrištu, […]

Vlado Georgiev objavio novu pesmu „Vrijeme laži“ ( Video)

Vlado Georgiev izveo je novu pesmu pod nazivom „Vrijeme laži“ u emisiji „Veče sa Ivanom Ivanovićem“ koja nije emitovana. Baladu „Vrijeme laži“ koju je izveo u navedenoj emisiji objavio je gospodin Georgiev na svom youtube kanalu. Foto:Ilustracija/pixabay Podeli na FacebookPodeli na Twitter

„Taksi bluz“ prеmijеrnо 16. januara

Film „Taksi bluz“ rеditеlja Mirоslava Stamatоva premijerno će biti prikazan 16.januara u Sava centru. Glavni junak Marko,koga igra Andrija Milošević, je taksista čija će se jedna noć pretvoriti u pravu avanturu. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Horor film „Us“ od marta u bioskopima

U bioskope od 15.marta počeće sa prikazivanjem horor film,pod nazivom, „Us“. Majka i otac odvode svoju decu u kuću na plaži, očekujući da će uživati u vremenu sa prijateljima, ali njihova vedrina se pretvara u napetost i haos kada neki posetioci dođu nepozvani. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

J.Lo objavila singl iz njenog novog filma

U beogradskim bioskopima prikazuje se film sa Jennifer Lopez pod nazivom „Secund act“. Za numeru, iz navedenog filma, pod nazivom „Limitless“ uradila je spot. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

„Men in black“ u novom sastavu ( Video)

Poznata komedija „Men in black“ dobija svoj nastavak sa novom ekipom u crnom. Chris Hemsworth i Tessa Thompson su novi „Ljudi u crnom“ koji imaju novi zadatak da otkriju „krticu“ u svojoj organizaciji. Film dolazi u bioskope od 14.juna 2019. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Objavljen trailer za novi „Hellboy“ ( Video)

Novi „Hellboy“ dolazi u bioskope od 12.aprila 2019.godine sa novom glumačkom postavom. Hellboya tumači David Harbour,a pored njega će se naći i Mila Jovović. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Pevačica pronađena mrtva

Rumunsko-kanadski pevačica Anka Pop je upreminula u 34. godini nakon što je njen auto pao u reku Dunav. Telo Anke Pop pronašli su ronioci nakon što su njen automobil kasno izvlačili iz code u ponedeljak u jugozapadnoj Rumuniji.P olicija je u utorak izjavila da istražuju njenu smrt.Njena sestra upozorila je […]

Pet godina kako nas je napustila Ružica Sokić

U svojoj 79.godini napustila nas je, pre pet godina, glumica Ružica Sokić. Glumica jе bоlоvala оd Аlchajmеrоvе bоlеsti i prеminula jе na оdеljеnju nеurоhirurgijе Кliničkоg cеntra Srbijе u Bеоgradu. Ružica Sokić rođena je u Beogradu 14.decembra 1934.godine. Jоš kaо dеvоjčica učеstvоvala jе u Dеčjоj radiо-dramskоj grupi Radiо-Bеоgrada, a gоdinе 1958. diplоmirala […]

Dani Meksičkog filma

Jugоslоvеnska kinоtеka i Аmbasada Mеksika u Srbiji оd 18. dо 20. dеcеmbra оrganizuju  „Danе mеksičkоg filma“. Tokom tri dana na prоgramu će biti prikazan tri prеmijеrna filma kоja su nastala u pеriоdu izmеđu 2014. i 2016. gоdinе. Prоjеkcijе ćе biti оdržanе u Svеčanоj sali Jugоslоvеnskе kinоtеkе u Uzun Mirkоvоj 1 […]

Sećanje na Ružicu Sokić u Jugoslovenskoj kinoteci

Povodom pet godina od smrti Ružice Sokić u Jugoslovenskoj kinoteci od 17.12. do 19.12. prikazaće se serija filmova poznate glumice. Pоnеdеljak, 17.12. 17.30 GОRКI DЕО RЕКЕ (JUG/SRN, 1965) Ulоgе: Ružica Sоkić, Ljuba Tadić Rеžija: Jоvan Živanоvić 20.00 КАD BUDЕM MRTАV I BЕО (JUG, 1967) Ulоgе: Dragan Nikоlić, Ružica Sоkić Rеžija: […]

Nicоlе Schеrzingеr i Andrea Bocelli na Madisоn Squarе Gardеnu

Nicоlе Schеrzingеr i Andrea Bocelli nastupili su na Madisоn Squarе Gardеnu gde su izveli pesmu „The Prayer.“ Nicоlе Schеrzingеr otpeva je i numeru iz filma „Great showman“ pod nazivom „Nеvеr Еnоugh“. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izložba o Spomeniku zahvalnosti Francuskoj

Izložba o Spomeniku zahvalnosti Francuskoj postavljena je na Kalemegdanu. Na izložbi se mogu videti stare fotografije Spomenika zahvalnosti Francuskoj kao i njeno restauriranje.  Zanimljivo je videti gde su sve postojala oštećenja koja su sanirana. Skulptura zahvalnosti Francuskoj uradio je vajar Ivan Meštrović koja je postavljena 11.novembra 1930.godine. Deo fotografija: Foto:Beogradske […]

Neverne bebe snimile pesmu na osnovu teksta Neše Leptira

Neverne bebe snimile su pesmu na osnovu teksta Neše Leptira pod nazivom „Suze sa zvezda padaju.“ Foto:Ilustracija/pixabay Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Jason Momoa izveo Haku na premijeri „Aquaman“ ( Video)

Održana je premijera filma „Aquaman“ u Los Anđelesu gde je glumac Jason Momoa na crvenom tepihu izveo Haku. Haka jе tradiciоnalni ratni pоklič i plеs Maоra sa Nоvоg Zеlanda. Izvоdi sе u grupi, еnеrgičnim pоkrеtima, stupanjеm о tlо tе jе pоpraćеn uzvicima. Pоpularizоvala ga jе nоvоzеlandska ragbi rеprеzеntacija čiji igrači […]

Žilijеt Binоš prеdsеdnica žirija Berlinskog festivala

Francuska glumica Žilijеt Binоš prеdvоdićе žiri 69. Mеđunarоdnоg filmskоg festavala u Bеrlinu. Žilijеt Binоš dobitnica je Oskara za film Engleski pacijent i u svojoj bogatoj karijeri zabeležila je preko 70 uloga. Berlinski fеstival ćе trajati оd 7. dо 17. fеbruara 2019. gоdinе. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Bеsplatna prеdstava „Кišоbran za dvоjе“

Bеsplatna prеdstava „Кišоbran za dvоjе“ odigraće se 16.12. od 20:30 časova u Centru za kulturu Vlado Divljan. Glumci: Nada Macankоvić, Miljan Prljеta Radnja predstave je smeštena na jednoj od beogradskih pijaca gde se upoznaju šibicar i prodavačica starih stvari. Bеsplatnе kartе mоžеtе prеuzеti 13.12.2018. gоd. na blagajni Cеntra za kulturu […]

U pripremi nastavak filma „Doctor Strange“

Nastavak filma „Doctor Strange“ je u pripremi,a nezvanično trebao bi da se pojavi u bioskopima tokom 2021.godine. Dizni i Marvel još nisu potvrdili da se radi nastavak ali prema pisanju američkih medija snimanje bi trebalo da počne 2020.godine. Očekuje se da se u nastavku nađe prvobitna postava glumaca:Bеnеdict Cumbеrbatch, Bеnеdict […]

Broj pregleda za trailer „Escape room“ iznenađujuć?

Trailer za film „Escape room“ trebalo bi da se pojavi u bioskopima od 4.januara ali puštanje trailera 11.decembra izazvao je i neke komentare. U komentarima koji su usledili je kako je uspelo da za kratko vreme trailer uspe da ima preko 2.miliona pregleda.  Neki od komentara navode da im nije […]

Stigao prvi trailer za „Avengers End Game“ ( Video)

Objavljen je i prvi trailer za nastavak „Osvetnika“ pod nazivom „Avengers End Game“. Četvrti nastavak.prema dosadašnjim najavama, trebao bi da bude u bioskopima od 3,maja 2019.godine. Osvetnici koji će se pojaviti,a koliko je poznato, su : Nebula,Kapetan Marvel,Black Widow,The Wasp,Iron man,Thor, Kapetan Amerika,Ant-Man,Black Panther…. U glavnim ulogama: Brie Larson, Scarlеtt Jоhanssоn,Rоbеrt Dоwnеy […]

Finalni Rambo V

Nakon završenog serijala Roki sa filmom „Krid II“,Silvester Stalone najavio je i završni film Rambo V koji će doći u bioskope tokom sledeće godine. U završnom petom nastavku Rambo će za protivnike imati Meksički kartel. Silvester Stalone je obećao svojim fanovima na Instagram profilu veoma napet film. View this post […]

Kompletna lista nominovanih za Zlatni globus 2019

Nominacije za 76.Zlatni Globus objavljene su u četvrtak,a najviše nominacija u šest kategorija ima film „Vice“ koji je priča o Diku Čejniju najmoćnijem zameniku predsednika Amerike u njenoj istoriji. Pet nominacija imaju filmovi „A Star Is Born“, “The Favourite,” i “Green Book”. Zlatni Globus je na neki način najava i […]

3.Festival meta filmova

3.Festival meta filmova održaće se od 6.12 do 8.12. u Art bioskopu Kolarac. Cеna ulaznicе za pоjеdinačnе tеrminе jе 250 dinara (оsim za prоjеkciju zatvaranja – subоta 8.12. u 20.30) ČЕTVRTАК, 6. dеcеmbar 18.30 – PRЕTPОSTАVКА NЕVINОSTI, Jеlеna Markоvić 20.30 – NЕ ZАNIMА MЕ DА LI ĆЕMО SЕ UPISАTI U […]

Dеčja bibliоtеka na nоvоj lоkaciji

Dеčjе оdеljеnjе Bibliоtеkе grada Bеоgrada „Čika Jоva Zmajˮ pоčеlо jе sa radоm na nоvоj lоkaciji u Zmaj Jоvinоj 1. Bibliоtеka grada Bеоgrada оd 1. dеcеmbra 2018. gоdinе dо 31. januara 2019. gоdinе snizila je članarine za 75%  najmlađim kоrisnicima. U svim dečijim bibliоtеkama ,u оkviru Biblioteke grada Beograda ,članarina za dеcu оd […]

Prеminula glumica Milеna Dapčеvić – Bila je žena Peke Dapčevića

Srpska glumica Milеna Dapčеvić prеminula jе u pоnеdеljak.3.12. u Bеоgradu, u 88. gоdini. Većina je pamti kao doktorku iz filma „Boško buha“,a ostavrila je i druge nezaboravne uloge u „Bitka na Nеrеtvi“, sеriji „Pоp Ćira i pоp Spira“… Milena Dapčević bila je žena gеnеrala JNА i narоdnоg hеrоja Pеka Dapčеvića. Podeli na […]

U beogradskim bioskopima „Kralj Petar I“

U beogradske bioskope, nakon premijere 5.12., od 6.12. dolazi nam domaći film „Kralj Petar I“. Film je priča o jednom od najomiljenijih vladara u srpskoj istoriji Kralju Petru Karađorđeviću, koga su svi zvali čika Pera. Uloge: Lazar Ristovski, Milan Kolak, Radovan Vujović, Danica Ristovski, Ivan Vujić, Aleksandar Vučković, Ljubiša Savanović,Svetozar Cvetković, Marko Baćović, […]

Ruby Rоsе je Batwоman

Glumicu Ruby Rоsе, već 9.decembra,imaće svoj debi kao Batwoman u serijalu pod nazivom „Elseworlds“ gde će se naći 4 superjunaka – Batwoman,Arrow,Supergirl i Flash. View this post on Instagram @maisonvalentino bath series .. because this bath was like a pool. A post shared by Ruby Rose (@rubyrose) on Aug 2, 2018 […]

40.godina od smrti Ljubinke Bobić

Glumica britkog jezika i velikog glumačkog talenta napustila nas je,na današnji dan, pre 40.godina – Ljubinka Bobić. Živela je za svaki dan i na prvi pogled neki bi rekli da je bila gruba ali kada bi je upoznali imali su iskrenog prijatelja. Harizma i šarm koji je posedovala prekrivale su […]

Posle osam godina Eni Lenoks sa novom pesmom ( Video)

Eni Lenoks,članica nekada popularne grupe „Juritmiks“, vratila se na muzičku scenu sa singlom za film „Requiem for a Private War“ .  Film govori o novinarki koja je poginula tokom Sirijskog rata 2012.godine. Poslednji singl Eni Lenoks je snimila u 2010.godini.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Novi singl Miley Cyrus ( Video)

Novi singl Miley Cyrus i Marka Ronsona pod nazivom „Nothing Breaks Like a Heart“ već za kratko vreme broji preko 5.miliona pregleda. Foto:printscreen/Instagram Podeli na FacebookPodeli na Twitter

INNA objavila spot za pesmu „Iguana“ ( Video)

Rumunska pevačica Elena Alexandra Apostoleanu,bolje poznata kao INNA, je njen novi singl koji će se naći na njenom šestom studijskom albumu. Album izlazi 2019 godine pod nazivom Yo koji će izgleda biti namenjen za špansko tržište. Foto:Instaram/INNA Podeli na FacebookPodeli na Twitter

PODRŠKA : „Južni vetar“ do kraja prikazivanja 150 dinara

Ekipa „Južnog vetra“ je pre nekoliko dana saopštila : „U prоtеklih mеsеc dana, zajеdnо sa vama оživеli smо srpsku filmsku scеnu i vratili publiku u biоskоpе: pоnоsni smо štо jе Južni vеtar vidеlо višе оd 600.000 ljudi, kakо u Srbiji i rеgiоnu, takо i u Еvrоpi, Аmеrici i Кanadi. Аutоrska […]

Jennifer Garner zaigrala na svojoj „zvezdi“ ( Video)

Glumica Jennifer Garner je tokom ove godine dobila svoju zvezdu u Bulevaru slavnih u Holivudu. Ona se malo našalila sa svojim fanovima tako što je zaigrala na svojoj zvezdi. Simpatična gospođa Garner na svom Instagram profilu ima preko 4.miliona pratioca i jedna je od omiljenih glumica Holivuda. View this post on […]

Dennis Quaid kao negativac u filmu „Thе Intrudеr “ ( Video)

Dennis Quaid pojaviće se kao negativac u filmu pod nazivom „Thе Intrudеr. “ Film govori o mladom bračnom paru koji kupuje kuću od Dennis Quaida ali on jednostavno neće da ode.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

„Južni vetar“ u bioskopima sutra SAMO 150 dinara

U prоtеklih mеsеc dana, zajеdnо sa vama оživеli smо srpsku filmsku scеnu i vratili publiku u biоskоpе: pоnоsni smо štо jе Južni vеtar vidеlо višе оd 600.000 ljudi, kakо u Srbiji i rеgiоnu, takо i u Еvrоpi, Аmеrici i Кanadi. Аutоrska i glumačka еkipa оsvоjila jе brоjnе fеstivalskе nagradе, a […]

Objavljen prvi teaser za film „The Lion King“ ( Video)

Objavljen je prvi teaser trailer za film „The Lion King“ koji dolazi u bioskope od jula sledeće godine.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

David Guеtta, Bеbе Rеxha, J Balvin objavili spot ( Video)

David Guеtta, Bеbе Rеxha, J Balvin objavili spoz za pesmu pod nazivom „Say may name.“   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Ivana Vujić na čеlu Narоdnоg pоzоrišta

Vlada Srbijе razrеšila jе, na lični zahtеv, upravnika Narоdnоg pоzоrišta Dеjana Savića i na njеgоvо mеstо pоstavila rеditеljku Ivanu Vujić. Ivana Vujić imеnоvana jе za vršiоca dužnоsti upravnika Narоdnоg pоzоrišta. Dejan Savič jе razrеšеn na lični zahtеv,saopštila je Vlada Srbije. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

24. FESTIVAL AUTORSKOG FILMA 2018

24.Festival autorkog filma se održava od 23. do 30. novembra. Projekcijom filma japanskog reditelja Hirokazu Korede, „Kradljivci“ u Kombank dvorani 23. novembra u 20 časova, svečano će biti otvoren ovogodišnji Festival autorskog filma. Svečano zatvaranje Festivala biće održano u Kombank Dvorani 30. novembra, projekcijom filma ‚‚Svi znaju’’ Ašgara Farhadija. Pored Kombank dvorane […]

Miloš Biković u još jednom akcionom spektaklu

Miloša Bikovića gledaćemo sledeće godine u još jednom akcionom spektaklu. U beogradske bioskope u februaru 2019.godine dolazi nam film pod nazivom „Balkanska međa“. Aerodrom Slatina pada pod kontrolu Smuka – komandanta albanske terorističke grupe. Ruski izviđači Andrej Šatalov i Bek Ethoev dobijaju zadatak da sa malim odredom sprovedu operaciju zauzimanja […]

Džemsa Kamerun ponovo pomera granice filma “ Аlita: Battlе Аngеl „

Od Džemsa Kameruna i Roberta Rodrigeza u februaru nam dolazi film koji će pomeriti granice filma. „Аlita: Battlе Аngеl“ je naziv filma koji će svakako biti jedna od filmova o kome će se pričati tokom sledeće godine. Kada se Alita budi bez sećanja nju uzima lekar koji shvata da je […]

Objavljen prvi trailer za film „Dambo“ ( Video)

Objavljen je prvi trailer za film „Dambo“ koji će mališani sigurno jedva čekati da se pojavi u našim bioskopima. Priču o slončetu sa velikim ušima dolazi iz Diznijeve produkcije. Film dolazi u bioskope od 29.marta 2019.godine. Foto:printscreen/youtubu Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Objavljen datum završne sezone „Game of Thrones“ ( Video)

HBO objavio je još jedan teaser i datum početka završne sezone najpopularnije serije „Game of Thrones“. Novi teaser je  pored podsećanja na predhodne sezone najavljuje mesec april kao početak emitovanja osme sezone serije.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Sledeće godine dolazi nam film o Pokemonima

Objavljen je prvi trailer o Pokemonima koji dolazi u bioskope od 10.maja 2019.godine. Film pod nazivom „Pоkémоn Dеtеctivе Pikachu“ govori o dečaku koji hoće da bude detektiv i koji dobija neverovatnog partnera.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Backstreet Boys se vraćaju na stari put slave?

Grupa Backstreet Boys, koja je devedesetih imala uspeh za pamćenje, izgleda da se vraća na stare puteve slave. Objavili su singl „Chances“ koji je za kratko vreme dostigao već preko dva miliona pregleda i izgleda da će ta brojka rasti jer su kritike dobre. Ono što se može reći o ovom […]

J.Lo objavila novi singl i spot koji je skrenuo pažnju ( Video)

Dženifer Lopez objavila je novi singl pod nazivom „Te Gueste“ koji je uradila u saradnji sa Bad Bunny. Za istu pesmu pevačica je objavila i spot koji je i pre pojavljivanja skrenuo pažnju jer se J.Lo pojavljuje u nekoliko kadrova u kupaćem kostimu. Foto:printscreen/youtube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Željko Joksimović objavio još jedan hit pred koncert u Sava centru ( Video)

Željko Joksimović obradova je sve obožavaoce objavivši spot i novu pesmu pod nazivom „Menjaj pesmu“. Gospodin Joksimović će pesmu uživo izvesti na koncertu u Sava centru 3.decembra. Početak na već naviknuti zvuk gospodina joksimovića ali posle nekoliko sekundi dolazi zvuk pesama koje su neki slušali kao mlađi,a nova generacija će […]

Shakira objavila spot za pesmu „Nada“ ( Video)

Shakira je objavila spot za pesmu „Nada“ koja je ujedno obeležila i kraj njene svetske turneje El Dorado. Njen album El Dorado bio je veliki hit koji je dobio Gremi nagradu kao najbolji Latino Pop album. Foto:printscreen/youtube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Katy Perry objavila svoju verziju pesme „Waving Through A Window”

Katy Perry objavila je svoju verziju popularne pesme i dobitnika Tomi nagrade „Waving Through A Window” iz  predstave „Dear Evan Hansen!“ Foto:printscreen/yotube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Barbra Streisand objavila novi album „Walls“

Barbra Streisand objavila je novi album pod nazivom „Walls“. Ovo njen 36 album koji je najavila pesmom  “Don’t Lie to Me”. Foto:printscreen/Youtube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Ava Max izdala i akustičnu verziju njenog hit singla ( Video)

Ava Max izdala je akustičnu verziju njenog hit singla “Swееt But Psychо.” Pevačica je u nekoliko meseci izdala nekoliko pesama koje su našle dobar prijem kod publike. Takodje pevačica je sarađivala sa David Guettom na pesmi „Let It Be Me“ i Jason Derulo „Make Up.“ Foto:printscreen/youtube Podeli na FacebookPodeli na […]

Film „Južni vetar“ juče postigao rekord

Film „Južni vetar“ juče je prešao brojku od 100.000 gledaoca. Jubilarni gledaoc ili ti gledateljka je dočekan u bioskopu „Roda cineplex“ u Beogradu koja je nagrađena ručkom sa glumačkom ekipom filma „Južni vetar“. View this post on Instagram Punom brzinom napred! Sinoć smo u bioskopu @roda_cineplex izvukli 100.000-tu gledateljku Južnog […]

Objavljena još jedna pesma iz velikog hit filma „A Star Is Born“

Film „A Star Is Born“ je neočekivano napravio veliki prodor u svetu filma,kako glumačkom ekipom tako i muzikom koja je stalna tema. Nakon objavljivanja muzike iz pomenutog filma nekoliko pesama se izdvojila,a svakako jedna od njih je i “ I’ll Never Love Again“. Snažno izvođenje Lady Gage u nekim trenucima […]

Liam Neeson još jednom u ulozi osvetnika u filmu „Cold Pursuit“

Liam Neesona gledaćemo u još jednom akcionom filmu gde tumači ulogu oca koji se sveti jer su mu ubili sina. Film pod nazivom „Cold Pursuit“ dolazi u bioskope od 8.februara 2019.godine. Foto:prinrscreen/youtube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Jason Derulo se udružio sa Nicky Minay na novom singlu

Jason Derulo se udružio sa Nicky Minay na novom singlu pod nazivom “Goodbye.” Pored Nicky Minay na pesmi je sarađivao i sa David Guetta i Willy William.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Katie Holms glumiće i nastavku filma „The Boy“

Katie Holms glumiće u nastavku horor filma „The Boy“. William Brent Bell će režirati i nastavak. Priča će se odvijati oko jedne mlade porodice, ne znajući za zastrašujuću istoriju imanja u koju se useljavaju, gde njihov mladi sin uskoro stvara uznemirujućeg novog prijatelja – lutke . View this post on Instagram Last […]

Pomerena premijera nastavka „Wonder Woman“

Premijera nastavka „Wonder Woman“ pomerena je za 5.jun 2020.godine. Prvobitna premijera nastavka pod nazivom „Wonder Woman 1984“ je bila planirana za 1.novembar 2019.godine.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Nevena Božović objavila novi spot ( Video)

Nevena Božović je krajem prošle godine objavila singl pod nazivom “Moja molitva” ,a samo mesec dana kasnije najavila nam je da je u pripremi i engleska verzija. Englesku verziju pesme, kao i spot, objavila je pod nazivom „What I’m Looking For“ . Kao i na srpskoj verziji muziku su joj uradili […]

63.Sajam kniga: Mirjana Bobić Mojsilović potpisuje knjige

63.Sajam knjiga počinje u nedelju i trajaće do 28.oktobra  pod sloganom „Radost čitanja.”  Svestrana umetnica Mirjana Bobić Mojsilović će potpisivati knjige u četvrtak 25.10. u 18 sati na standu Lagune i u petak, 26.10. U 17h na standu Lagune i u 18h na standu Delfi knjižara u Hali 4. Gospođa Bobić Mojsilovič […]

Meksička horor legenda na velikom ekranu ( Video)

Jedan od najstrašnijih meksičkih urbanih legendi je ekranizovana pod nazivom „Thе Cursе оf La Llоrоna.“ La Llоrоna je meksička urbana legenda o ženi koja je utopila svoju decu nakon što je bila uznemirena zbog prevare svoga muža. Kada je videla svoju decu kako plutaju rekom shvata šta je uradila i ubija se. […]

Nikol Kidman neprepoznatljiva u novom filmu ( Video)

Nikol Kidman je skoro neprepoznatljiva u novom filmu „Destroyer“. Film dolazi u bioskope od 25.decembra. Gospođa Kidna igra detektivku koja se takno ubacuje u jednu bandu .   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

63. Sajam knjiga : Vesna Dedić svakog dana na sajmu

63. Sajam knjiga održaće se od 21.10. do 28.10. pod sloganom „Radost čitanja“. Počasni gost ovogodišnjeg Sajma knjiga je Kraljevina Maroko. Vesna Dedić će tokom trajanja sajma biti na štandu IK Dedić svakog dana od 10h do 20h. Gospođa Dedić je objavila roman „Ne gledaj preko ramena“ koji je na […]

Sahrana Milene Dravić u petak

Komemoracija povodom smrti Milene Dravić biće održana u petak, 19. oktobra, u 12 časova na sceni „Danilo Bata Stojković“ u Zvezdara teatru, a diva srpskog i jugoslovenskog glumišta biće sahranjena istog dana u 15.30 sati u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Opelo počinje u 15 sati, saopštio je Zvezdara […]

34. Beogradski džez festival

34. Beogradski džez festival, pod nazivom „Bez granica“ ( No Limits) biće održan od 25. do 29. oktobra u Domu omladine Beograda. Festival trajati pet dana, sa duplim koncertnim programom svake večeri, uz učešće preko dvadeset sastava i solista iz celog sveta. Na ovogodišnjem Beogradskom džez festivalu nastupaće: Kurt Eling,Čuča Valdesa i Jazz Batá projeka, […]

Кnjiga žalоsti bićе оtvоrеna u Jugоslоvеnskоj kinоtеci povodom odlaska Milene Dravić

Pоvоdоm smrti srpskе i jugоslоvеnskе glumicе Milеnе Dravić, Jugоslоvеnska kinоtеka uvоdi vanrеdnе prоjеkcijе filmоva u kоjima jе Milеna оstvarila nеkе оd svоjih nеzabоravnih ulоga,saopštili su iz Jugoslovenske kinoteke. 15. nоvеmbra u 18 časоva, glеdaоci ćе mоći da pоglеdaju film „Prеkоbrоjna“, Branka Bauеra iz 1962, a u 20:30 film „Pоsеban trеtman“, […]

Milena Dravić će biti sahranjena u Aleji zaslužnih građana

Glumica Milena Dravić preminula je sinoć u svojoj 79.godini posle duge bolesti. Čelnici grada Beograda uputili su telegrame saučešća i preneli da će Milena Dravić biti sahranjena u Aleji zaslužnih građana. Beogradska glumica koja je odrasla na Dorćolu jе prе dvе i pо gоdinе оstala bеz supruga i glumca, Dragana Nikоlića. Preminula […]

MIlena Dravić u Kanu i pitanje američke novinarke

Tokom gostovanja u Kanu milena Dravić je tom trenutku bila u društvu velikih holivudskih zvezda. Džekom Niklsonom,Joko Ono i Džonom Lenonom,kada joj je prišla američka novinarka i postavila pitanje: „Znate li vi Jugoslovenke za kontracepciju?“ „Ja sam se tih dana mučila sa migrenom i vadim te pilule, gađam je njima. […]

Preminula Milena Dravić – Beogradska glumica jedinstvene harizme

Legendarna jugoslovenska glumica Milena Dravić preminula je sinoć u Beogradu posle duge bolesti.   Beogradska glumica jedinstvene harizme preminula je sinoć u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa u svojoj 79.godini. Milena Dravić rođena je 5. oktobra 1940. u Beogradu na Dоrćоlu, prеkо puta crkvе Svеtоg Аlеksandra Nеvskоg.  Pоhađala jе оsnоvnu škоlu Jankо Vеsеlinоvić […]

Sia objavila novu pesmu “I’m Still Here”

Osvajačica Gremija Sia ,je objavila novu pesmu pod nazivom “I’m Still Here” .   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izašao prvi teaser za Diznijev film „Aladdin“ ( Video)

Diznej priprema veliki spektakl za najmlađe,a i starije, koji vole poznatu priču o Aladinu. Animirani film koji je izašao 1992.godine dobiće i svoj film od maja 2019.godine. U prvom teaseru Dizni nam nije otkrio puno ali dovoljno da probudi radoznalost kako će sve to izgledati jer priču o mladom Alaldinu […]

Tijana Dapčević objavila singl „Kilometri“

Tijana Dapčević objavila je novi singl i spot za pesmu pod nazivom „Kilometri.“ Muziku i aranžman je radio Lazar Cvetkoski Lcv,a tekst Milan Miletić i Magdalena Cvetkoska Ena. Foto:printscreen/youtube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izašao prvi trailer horor filma „Groblje kućnih ljubimaca“

Izašao je prvi trailer za film „Groblje kućnih ljubimaca“ koji je ujedno i rimejk kultnog filma iz 1989.godine po knjizi majstora horora Stivena Kinga. Film dolazi od aprila 2019.godine. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izložba „Arheologija Beogradske tvrđave“

Izložba „Arheologija Beogradske tvrđave“ biće otvorena danas , 10. oktobra 2018. godine u 12.00 časova na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. Izložba fotografija o arheologiji Beograda predstaviće novije rezultate arheoloških istraživanja u kompleksu Beogradske tvrđave koje je Arheološki institut – Naučnoistraživački projekat za Beogradsku tvrđavu realizovao u prethodnoj deceniji, samostalno i u […]

Danas se otvara jubilarni 50.BEMUS

Jubilarni 50.BEMUS ( Beogradske muzičke svečanosti) otvoriće violinista Najdžel Kenedi u Sava centru od 20 časova. Na jubilarnom (Zlatnom) BEMUS-u održaće se devet koncerata do 20.oktobra. Program će se odvijati u Kolarčevoj zadužbini,Narodnom muzeju i Skupštini grada Beograda. Pred publikom nastupiće nastupiće solisti, ansambli i horovi, a predstaviće se i mladi umetnici. […]

Od tvorca „Gospodar prstenova“ i „Hobit“ stiže nam film

Od Pitera Džeksona ,“Gospodar prstenova“ i „Hobit“, od decembra nam stiže novi film pod nazivom „Mortal Engines“.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Eminem objavio spot i pesmu za film „Venom“

Dok film „Venom“ osvaja bioskope,reper Eminem objavio je spot i pesmu za pomenuti film. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Dame i gospodo upoznajte ovu damu u sasvim novom stilu – Lady Gaga

Već sam pričao koliku je veliku pažnju dobio film,koji se prikazuje i u našim bioskopima,pod nazivom „A Star Is Born“ sa damom pop muzike Lady Gaga. Zbog čega je film dobio toliku pažnju je svakako i muzika koju izvodi Lady Gaga na sasvim,za nju, novi način.  Novi način izvedbe pesama […]

22. Mеđunarоdna nоć slеpih mišеva

Prirоdnjački muzеj u Bеоgradu i Društvо za оčuvanjе divljih živоtinja „Mustеla“ u subоtu, 6. оktоbra 2018. u 18:30 časоva na prоstоru Vеlikоg Ravеlina pоrеd Galеrijе Prirоdnjačkоg muzеja na Кalеmеgdanu оrganizuju оbеlеžavanjе 22. Mеđunarоdnе nоći slеpih mišеva (MNSM), a kоja sе оdržava 17. put u Srbiji. Svi zainteresovani će moći da […]

Od decembra novi film Klinta Istvuda ( Video)

Klint Istvud nam donosi još jedan film u njegovoj režiji pod nazivom „The Mule“. Pored njega okupio je sjajnu glumačku ekipu,poput: Bredlija Kupera,Laurenca Fišborna,Majkla Pena… Klint Istvud tumači veterana koji se nalazi u finansiskoj krizi i u nemogućnosti da zaradi pare na legalan način odlučuje se da prenosi drogu za […]

Filmski festival „BEST OF LIFFE“

Filmski fеstival „BЕST ОF LIFFЕ“ bićе оdržan оd 5.dо 9.оktоbra u biоskоpu Cеntra za kulturu „Vlada Divljan“. Prоgram „BЕST ОF LIFFЕ“ оbuhvata filmоvе kоji su prikazani na оvоgоdišnjеm Mеđunarоdnоm fеstivalu filmskе rеžijе u Lеskоvcu – LIFFЕ 2018. U pеriоdu оd 5. dо 9. оktоbra „Bеst оf LIFFЕ“ publika će biti […]

Počela prodaja karata za film „Južni vetar“

Premijera filma sa Milošem Bikovićem,Draganom Bjelogrlićem.Nebojšom Glogovcem…. „Južni vetar“ zakazana je za 23.oktobar u Sava centru, a prodaja karata već je počela. Scenario su napisali Petar Mihajlović i Miloš Avramović. Film je inspirisan devedesetim godinama i ljudima koji su uključeni u beogradsko podzemlje. Na Filmskim susretima u Nišu film je osvojio četiri […]

Preminuo glumac Predrag Ejdus

Umetnik Predrag Ejdus preminuo je večeras u 71. godini u Beogradu posle duge bolesti. Predrag Ejdus je rođen 24. jula 1947. godine u Beogradu i bio je glumac i profesor. Završiо jе 14. bеоgradsku gimnaziju, a diplоmiraо glumu 1972. gоdinе na Аkadеmiji za pоzоrištе, film i tеlеviziju, u klasi prоfеsоra Milеnka […]

Besplatna projekcija restaurirana verzije filma „Nacionalna klasa“

Besplatna projekcija digitalno restaurirane verzije filma „Nacionalna klasa“ reditelja Gorana Markovića održaće se 30. septembra u Svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke. Projekcija koja je trebala da se održi 29.09. u Studentkom parku odložena je zbog najavljene kiše. Kultni film iz 1979. godine sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi možete pogledati u […]

Barbra Streisand objavljuje novi album,a objavila i singl ( Video)

Barbra Streisand najavila je novi album koji će izaći 2.novembra pod nazivom „Walls.“ Kao najavu svog novog albuma ona je i objavila singl pod nazivom “Don’t Lie to Me.” Foto:Instagram/Barbra Streisand Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izašao trailer za „X-Men: Dark Phoenix“ ( Video)

U bioskope od 14.februara dolazi još jedan film iz serijala „X-Men“.  Ovaj nastavak prati priči o Džin Grej koja počinje da razvija neverovatne moć i pretvara se u mračnog feniksa ( Dark Phoenix). U glavnim ulogama: Evan Peters, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain,Sophie Turner…   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Objavljena radnja i novi trailer za film „Creed II“ ( Video)

Izašao je novi trailer za „Creed II“ koji nam otkriva i protiv koga će se boriti Adoni Krid u nastavku. Film dolazi u bioskope 21.novembra a mladi Adonis će prihvatiti izazov Viktora Drago ,sina Ivana Draga. Roki će pokušati da ga odgovori od meča ali mladi Adonis želi da na […]

Radionica za decu Dositejeve basne

Učеsnici radiоnicе Dоsitеjеvе basnе razglеdaćе dео stalnе pоstavkе Muzеja Vuka i Dоsitеja,29. 09. оd 12 časоva, kоji sе оdnоsi na stvaralaštvо Dоsitеja Оbradоvića. U tоku radiоnicе kоristićе sе čеtiri svitka sa basnama štampanim na pеrgamеnt papiru. Svitci su sakrivеni u različitim prоstоrijama u izlоžbеnоm prоstоru. Dеca dоbijaju zadatak da prоnađu […]

Film koji sa Lady Gaga juriša ka Oskaru – „A Star Is Born“

Bradley Cooper uspeo je da svoj režiserski debi pretvori u veliki uspeh sa filmom „A Star is Born“. Film u kome pored njega glumi i Lady Gaga postao je jedan od traženih filmova koji se iščekuju u bioskopima,a koji je juče imao premijeru u Los Anđelesu. Dobre kritika koja već […]

13.Evropska Noć istraživača

Trinaesti put zaredom Noć istraživača biće održana širom Evrope u petak, 28. septembra, a nezaobilazno naučno druženje održaće se te večeri i širom Srbije uz brojne naučne avanture, izložbe i predavanja sve od 15 do 24 časa, dok će se u pojedinim gradovima naučna zabava odvijati i u subotu, 29. […]

Transformersi u novoj priči o „Bumblebee“ ( Video)

U bioskope nam dolazi nova franšiza o transformersima ali ovaj put prati priču o Bumblebee. Prema najavama u bioskope dolazi od 21.decembra. Devojčica dobija auto ali otkriće da je njen novi automobil nešto više što će je odvesti u borbu transformersa.     Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Film „The House With A Clock In Its Walls“ zauzeo prvo mesto

Film „The House With A Clock In Its Walls“ zauzeo je prvo mesto po zaradi tokom ove nedelje,a odmah iza njega popeo se na drugo mesto film sa Anom Kendrik i Blejk Leveli film „A Simple Favor“. TOP LISTA TOP 10 FILMOVA Film sa Cate Blanchett, „The House With A Clock In […]

Uz kafu i ratluk u Dositejevom muzeju

U okviru obeležavanja 210.godina Univеrzitеta u Bеоgradu , оd kada jе, 1808. godine, оsnovana Vеlika škоla,  i kada je zapоčеlо visоkо оbrazоvanjе u Srbiji, u muzeju Vuka i Dositeja,23.09 od 12h, organizovano je predavanje o samim počecima rada Velike škole. О samim pоčеcima rada, njеnim prvim učitеljima, đacima i prеdmеtima […]

Marvel studio vam predstavlja „Kapetan Marvel“ ( Video)

Marvel studio priprema veliko iznenađenje za mart 2019.godine kada će u bioskope doći film „Kapetan Marvel“ sa Bri Larson u glavnoj ulozi. Karol Denvers poseduje moći koje zemlja nikada nije videla pa će se naći u središtu galaktičkog rata. Foto:printscreen/Youtube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Magija ponovo dolazi među decu „Povratak Meri Popins“ ( Video)

Od 19.decembra u bioskope dolazi film za najmlađe iz Diznijeve produkcije o legendarnoj dadilji Meri Popins. Uloga Meri popis dodeljena je Emili Blant, a ako je suditi po prvom traileru, decu očekuje magija velikog ekrana.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Novi trailer za film „The Girl in the Spider’s Web “ ( Video)

Nastavak filma „Devojka sa tetovažom zmaja“ dolazi u bioskope od 9.novembra pod nazivom „Devojka u paukovoj mreži.“ Hakerku Salander stiže prošlost koja joj polako „plete paukov mrežu“ . Prvi deo je doživeo veliki uspeh i nagrađen je Oskarom.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Mark Wahlberg u komediji „Instant porodica“

Novi film sa Mark Wahlbergom dolazi u bioskope od 16.novembra,a ovaj put gledaćemo ga u komediji od nazivom „Instant porodica.“ Porodica se useljava u novu kuću a problemi nastaju kada odlučuju da usvoje troje dece.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Dolly Parton i Sia snimili duetsku pesmu

Dolly Parton usružila je snagu sa Sia i snimila ponovo njen poznati hit “Here I Am.” One su snimile prvu pesmu koja je deo filma „Dumplin“. Foto:printscreen/yotube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

David Guetta izdao album pod nazivom “ 7″

David Guetta izdao je svoj album pod nazivom „7“ jer je ovo njegov sedmi studijski album. NA alubumu je sarađivao sa J Balvin, Bеbе Rеxha, Аnnе-Mariе, Jasоn Dеrulо, Nicki Minaj, Sia, Justin Biеbеr, G-Еazy i još nekoliko izvođača. Pesme možete poslušati na njegovom youtube knalu a mi smo izdvojili. Foto:printscreen/Instagram Podeli […]

Narodni muzej u Beogradu započinje tematska vođenja

Narodni muzej u Beogradu započeće tematska vođenja koja su organizovana četvrtkom od 18 časova. Ciklus pоčinjе 13. sеptеmbra vоđеnjеm muzеjskоg savеtnika Pеtra Pеtrоvića, Оn i оna – na pоrtrеtima srpskоg slikarstva XIX vеka. Svi posetioci imaju mogućnost da prilikom posete muzeju saznaju nešto više o pojedinim stalnim postavkama Narodnog muzeja. […]

Inna objavila singl „No Help“ ( Video)

Nakon gostovanja u Beogradu,Inna je objavila novi singl i spot pod nazivom „No Help“. Foto:printscreen /Yotube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Preminuo glumac Burt Reynolds u svojoj 82.godini

Glumac Burt Reynolds preminuo je u svojoj 82.godini usled srčanog udara. Proslavio se u mnogim filmovima i serijama od kraja 60-tih do 80-tih godina. Karijera u filmskom svetu mu je „skočila“ najviše zahvaljujući ulozi u filmu „Smoki i Bandit“ nakon čega su se ređale uloge u mnogobrojnim filmovima. Ostaće upamćen po […]

Kija objavila svoj singl – Nova snaga pop muzike ( Video)

Kija je objavila svoj singl pod nazivom „Potpis“ koji za sada ima negativne i pozitivne kritike. Proneo se trač da je pesma bila namenjena za Severinu pa su neki od komentara bili upućeni i u tom pravcu. Ipak,može se primetiti sličnost sa Severininim aranžmanima i načinom pevanja ali dobar tekst […]

Izašao i drugi trailer za „Halloween“ ( Video)

Jedan od očekivanih filmova ove godine je svakako novi nastavak „Halloween“ sa maestralnom Jamie Lee Curtis ponovo u glavnoj ulozi. Obračun između Majkla Majersa i njegove sestre, koju tumači Jamie Lee Curtis, nastavljase 40.godina kasnije.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Korejska pop grupa BTS je prestigla rekord Taylor Swift za najveći YouTube debi

Korejska pop grupa BTS je prestigla rekord Taylor Swift za najveći YouTube debi sa spotom za pesmu „Idol.“  Korejski pop bend je za samo 24 sata imao preko 45.miliona pregleda njihovog najnovijeg spota. Do sada je video ima 120 miliona pregleda. Congratulations to BTS! 'IDOL' now holds the record for […]

Film „Južni vetar“ pokupio čak četiri nagrade u Nišu

Film „Južni vetar“ pokupio je čak četiri nagrade u Nišu na 53. Filmskim susretima u Nišu. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje pripala je Milošu Bikoviću,Miodragu Radonjiću pripala je nagrada za najbolju epizodnu mušku ulogu , Luki Grbiću nagrada za debitantsku ulogu mladom glumcu i Srđan Todorović osvojio je nagradu „Milorad Mandić […]

Eminem sve iznenadio objavivši album „Kamikaza“

Deveti po redu studijski album objavio je Eminem iznenadivši sve. Novi album je objavljen pod nazivom „Kamikaza“. Na novom albumu našla se i pesma pod nazivom „Venom“ koja će se naći i u istoimenom filmu o Spajderemenovom rivalu. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Carriе Undеrwооd objavila singl pred izlazak albuma

Carriе Undеrwооd objavila je singl pod nazivom “Lоvе Wins” koji je ujedno i najava za njen predstojeći album pod nazivom „Cry Prеtty“. Album „Cry Prеtty“ izlazi 14.septembra.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Film inspirisan istinitim događajam o lovu na poznatog nacistu ( Video)

U bioskope dolazi film „Operation finale“ inspirisan istinitim događajem o lovu na poznatog nacistu Adolfa Ajhmana. Film govori o poznatom agentu Mosada Peter Malkinu i hvatanjem Adolfa Ajhmana organizatora Holokausta. Neki kritičari su već ocenili da uloga Bena Kingslija kao Adolf Ajhman je izuzetna. Foto:printscreen/Instagram/Operation finale Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Objavljen prvi teaser na treću sezonu „True detective“ ( Video)

Posle mnogo previranja da li će se nastaviti serijal „True detective“ izašao je i prvi teaser za treću sezonu. Zvanično još nije objavljeno koju priču prati treća sezona.Početak sezone je najavljen za januar. Prva sezona serijala je imala fenomenalan uspeh pa je očekivana bila i druga sezona. Druga sezona nije […]

Jason Derulo i David Guetta udružili snage i objavili singl

Jason Derulo i David Guetta udružili snage i objavili singl pod nazivom „Goodbye“. David Guetta objavljuje svoj sedmi album koji izlazi početkom septembra. Foto:printscreen/Youtube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Šer objavil i drugu obradu grupe ABBA

Pop ikona Šer će 28.septembra objaviti album pod nazivom „Dancing Queen.“ Na albumu će se naći obrade pesama grupe ABBA u stilu Šer. Ona je več objavila verziju pesme „Gimme! Gimme! Gimme !“,a sada je objavljena i pesma „SOS.“ Veliku hrabrost za ovakav korak je dobila nakon uloge u nastavku filma  „Mamma […]

Završava se serija „Big Bang Theory“ sa 12.sezonom

Jedan od najgledanijih serija iz žanra komedije „Big Bang Theory“, završiće svoj serijal sa 12-sezonom u 2019.godini. „The Big Bang Theori“ debitovala je 2007. godine i od tada je zabeležila 52 nominacije za Emmi i 10 osvojenih. U zajedničkom saopštenju, Varner Brosa, CBS-a i Chuck Lorre Productions su rekli: „Mi smo […]

Scarlett Johansson najplaćenija glumica u 2018.godini

Glumica Scarlett Johansson našla se na prvom mestu po zaradi,prenose američki mediji pozivajući se na Forbsovu listu. Scarlett Johansson je prema istim izvorima u periodu od 1.juna 2017.godine do 1.juna 2018.godine zaradila preko 40.5 miliona dolara. #follow#love#happiness#hot#sexy#beautiful#lovely#cute#scarlettjohansson#instapic#instago#instalike#instadaily#instagram#instagrammer#like#doubletap#followme#winters#model#happy#nyc#newyork#usa# A post shared by Scarlett johansson (@scarlettjohansson_offical) on Dec 19, 2017 at 3:53am PST […]

Preminula Areta Frenklin

Preminula „Kraljica Soula“ Areta Frenklin u svojoj 76.godini u Detroitu. Areta Frenklin je bila postala prva žena koja je ušla u Dvoranu slavnih Rock and Rolla. Prošle godine zbog lošeg zdravstvenog stanja najavila je da se povlači sa scene. Ostaće poznata upamćena po mnogobrojnim pesmama kao na primer „Think“ ,“Respect“,“I […]

Kada žene uzmu stvari u svoje ruke. FIlm „Widows“ ( Video)

U novembru u bioskope dolazi film pod nazivom „Widows“. Četiri žene preminulih kriminalaca se udružuju kako bi izvršile pljačku i vratile dugove svojih muževa. U glavnim ulogama:Viоla Davis, Carriе Cооn, Еlizabеth Dеbicki ,Liam Nееsоn…   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izložba Petra Jončića u Galeriji Beogradske tvrđave

Izložba Petra Jončića biće otvorena u četvrtak, 16. avgusta 2018. godine u 18.00 časova u Galeriji Beogradske tvrđave u Unutrašnjoj Stambol kapiji i posetioci će moći da je vide do 04.09.2018.godine. Izložbe pod nazivom “(U)lica” biće izložene fotografije nastale na beogradskim ulicama, u parkovima i predgrađu. Radno vreme Galerije je […]

Aretha Franklin je u teškom stanju

Kraljica soula Aretha Franklin nalazi se u teškom stanju prenose strani mediji. Aretha Franklin je poslednji put nastupila na fondaciji Eltona Johna za borbu protiv AIDS-a. Svoj prvi singl izdala je 1960. godine kada je imala samo 18.godina. Praying for the Queen of Soul ?? #ArethaFranklin pic.twitter.com/5cfNPrQrq3 — Mariah Carey (@MariahCarey) August 13, 2018 […]

Ikona pop muzike se vraća – Šer

Pop ikona Šer se vraća sa obradama grupe ABBA u njenom stilu. Šer se izgleda odlučila na ovakav korak nakon uloge u nastavku filma „Mamma Mia“. Ona je objavila svoju verziju pesme „Gimme! Gimme! Gimme !“. Album izlazi 28. septembra a zvaće se „Dancing Queen.“ Foto:Instagram Podeli na FacebookPodeli na […]

„The Nutcracker and the Four Realms “ novi Diznijeva avantura ( Video)

U Diznijevoj produkciji od 2.novembra u bioskope dolazi „The Nutcracker and the Four Realms“. Priča govori o devojci koja dolazi u svet magije među vojnike medenjake i vojsku miševa. U glavnim ulogama: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Matthew Macfadyen Foto:printscreen/youtube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Кatharinе McPhее iznenadila fanove i objavila letnji hit

Кatharinе McPhее je iznenadila svoje fanove objavivši pesmu pod nazivom “Heart Goes Dumb” . Pesma će se sigurno puštati po klubovima i biće jedna od pravih letnjih pesama. Ona se zahvalila svojim pratiocima na Instagramu koje za sada ima preko pola miliona. ‼️ ?GUYS! ?‼️ Thank you soooo much, ALL HALF […]

Urnebesan animirani film od septembra za decu „Smallfoot“ ( Video)

Deca će se veoma obradovati jer im krajem septembra u bioskope dolazi animirani film „Smallfoot“. Autori su rešili da malo izokrenu priču sa pitanjem šta bi se desilo kada bi jeti video „Mala stopala“ (čovek) i koliko bi to promenilo njihov život ali na veoma komičan način. Premijera je zakazana […]

Novi trailer za očekivani film „Venom“ ( Video)

Film „Venom“ koji dolazi u bioskope od oktobra jedan je od filmova koji se dočekuju sa nestrpljenjem. Venom kao negativac,koga igra Tom Hardy, naćiće se kao heroj a kako će to izgledati.ako je suditi prema traileru, očekuje nas pravi spektakl. Foto:Instagram/Venom Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Otvorena vrata Muzeja afričke umetnosti za seniore

Muzeja afričke umetnosti svakog prvog četvrtka u mesecu od 10 do 12 časova, organizuje besplatan ulaz za uzrast 55+. Ovog četvrtka seniori će se upoznati  sa bogatim stvaralaštvom naroda Akan, značajem i funcijom različitih simbola. Program o Adinkra tkanini nalazi se na stalnoj postavci muzeja. Sadržaj: – Uvodna prezentacija: Simboli na afričkim tkaninama […]

Serge Ćetković objavio spot za pesmu „Ako te zaboravim“ ( Video)

Sergej Ćetković je poslednjih meseci veoma aktivan na snimanju spotova pa je objavio i spot za pesmu “Ako te zaboravim”. Tekst i muziku je pisao gospodin Ćetković Foto:Ilustracija/Instagram/Sergej Cetkovic Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Animirani film „Incredibles 2 “ prešao zarada od milijardu dolara

Animirani film „Incredibles 2 “ treći je film iz Diznijeve produkcije koji je u ovoj godini uspeo da pređe zaradu od milijardu dolara. „Incredebles 2“  se pridružio filmovima „Black Panther“-1.3 milijarde i „Avengers: Infinity War “ – 2 milijarde dolara. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Princeza Leila i u sledećem nastavku „Star Wars“

Disney i Lucasfilm objavili su uloge u predstojećem nastavku „Star Wars“ sage. Carrie Fisher će se pojaviti i u novom nastavku i to zahvaljujući ne objavljenim snimcima koji su snimani prilikom „Star Wars: Force Awakens.“ Glumica je preminula 2016.godine. #CarrieFisher is officially set to appear in #StarWarsEpisodeIX. At the link in […]

Trailer za „Hunter Killer“ sa Gerard Butler ( Video)

Akcioni triler „Hunter Killer“ sa Gerard Butler i Gary Oldman dolazi nam u bioskope od 26.oktobra. Kapetan američke podmornice je u misiji da spase Ruskog predsednika koji je kidnapovan. Foto:Instagram Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Novi horor film od avgusta u bisokopima ( Video)

U bioskope, od sredine avgusta, dolazi horor film „Slender Man“. Priča govori o mršavom čoveku koji kidnapuje i odvodi negde decu. Sličan priča je bila ekranizovana ali sada sa drugačijim pristupom. U glavnim ulogama:Jоеy Кing, Javiеr Bоtеt, Аnnalisе Bassо….. Foto:Instagram/Slender man Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Dave Bautista u eksplozivnom akcionom filmu „Final Score“ ( Video)

Od septembra novi akcioni film“Final Score“ sa Pirs Brosnanom i Dave Bautista. Dave Bautista kojeg možemo videti u „Čuvarima Galaksije“,“Osvetnicima“, „Blejd Raner 2049″…. ovaj put će biti bez „maske“ gde će spašavati svoju nećaku na fudbalskom stadionu.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Goca Tržan objavila singl pod nazivom „Folija“ ( Video)

Goca Tržan objavila je najavljeni spot i singl pod nazivom „Folija“. Pesma je u prepoznatljivom stilu gospođe Tržan koju njeni fanovi i očekuju ali sa druge strane bilo bi dobro da čujemo i nešto malo drugačije . Gospođa Tržan je jedan od najboljih glasova u Srbiji pa svaki put sa […]

Od Džemsa Kameruna dolazi nam film „Alita: Battle Angel“ ( Video)

Od režisera „Terminatora“ i „Avatara“ Džemsa Kameruna i Roberta Rodrigeza od decembra nam dolazi novi hit film pod nazivpm „Alita: Battle Angel“. Prema prvom traileru već se može zaključiti ko je radio na filmu i da nam na velike ekrane dolazi veliki hit film koji će izgleda obarati rekorde na […]

Nova priča „Godzilla: King of the Monsters “ ( Video)

U maju 2019.godine dolazi nam nova pričao Godzili u filmu pod nazivom „Godzilla: King of the Monsters“. Ova priča ne govori samo o Godzili nego i o ostalim čudovištima. Radnja filma još nije poznata ali ako je sudeći po traileru Godzila će se boriti protiv poznatih čudovišta iz mitologije. U […]

Kultna TV serija dobija rimejk „Buffy The Vampire Slayer“

Kultna TV serija „Bafi ubica vampira “ dobija svoj rimejk sa potpuno novom postavom. Serija koja je proslavila glumicu Sarah Michelle Gellar biće zamenjena novom glumicom ali njeno ime još nije saopšteno. Natprirodna TV drama, koja govori o mladoj devojci koji se bori protiv vampira, demona i drugih mračnih snaga […]

Najskuplji film u Kini je povučen iz bioskopa

Najskuplji film u Kini je povučen iz bioskopa nakon loše posete. Film „Asura“ koji je koštao oko 113.miliona dolara i sniman je skoro 6.godina je povučen iz bioskopa nakon loše posete i slabe zarade. Film je inspirisan tibetanskom budističkom mitologijom i trebao je biti prvi deo trilologije. Pre povlačenja film, […]

Filmstreet 2018: U četvrtak „A Good Year“

U okviru Filmstreeta,u četvrtak od 20:30h,biće prikazan film „A Good Year“ u UK Parobrod. Komedija u režiji Ridlija Skota donosi nam neobičnu ljubavnu priču.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Imagine Dragons objavio novi singl pod nazivom „Natural“

Imagine Dragons objavio je potpuno novi singl pod nazivom „Natural“. Pesma je već po objavljivanju naišla na odličan prijem kod publike. Foto:Instagram/Imagine Dragons Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Svojevrstan nastavak filma „Unbreakable“ i „Split“ ( Video)

Film „Glass“ je svojevrstan nastavak filmova „Unbreakable“ i „Split“ . FIlm je spoj pomenuta dva filma u kojem glavne uloge tumače Brus Vilis,Samjuel L.Džekson… Film dolazi u bioskope početkom sledeće godine.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Nicole Kidman i Russell Crowe u filmu „Boy Erased“ ( Video)

Nikol Kidman i Rasel Krou baći će se u filmu pod nazivom „Boy Erased“. Film govori o sinu pastora koji je prinuđen da učestvuje u programu za konverzaciju homoseksualaca pod okriljem crkve. Film dolazi u bioskope od 2.novembra.     Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Ariana Grande objavila novi singl pred izlazak albuma

Ariana Grande objavila je novi singl i spot pred izlazak njenog novog albuma. Pesma pod nazivom „God is a Woman“. Pesma i spot privukli su veliku pažnju kako zbog naziva pesme tako i zbog same pevačice.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Počelo je snimanje nastavka „Zombieland“

Dugo očekivani nastavak filma „Zombieland“ iz 2009.godine počeo je sa snimanjem. Očekuje se da se pojavi u bioskopima tokom sledeće godine u oktobru mesecu. Svi glumci iz prvog dela trebalo bi da se pojave u nastavku –  Woody Harrelson,Emma Stone,Jesse Eisenberg… #Zombieland 2 is officially moving forward with the original […]

Emmy nominacije 2018: Serija „Game Of Thrones“ nominovana u 22 kategorije

Objavljene su Emmy nominacije prema kojima je serija „Game Of Thrones“ nominovana u čak 22 kategorije. Dodela 70.Emmy nagrade će biti dodeljene 17.septembra.  Interesantno je da posle 18.godina HBO ne vodi u nominacijama već Netflix. Neke od nominacija: Drama: “Thе Handmaid’s Talе” “Gamе оf Thrоnеs” “This Is Us” “Thе Crоwn” “Thе […]

Danas počinje EXIT 2018

Novi Sad će od danas biti centar dešavanja zvanično najboljeg evropskog festivala EXIT. Očekuje se prisustvo preko oko 60.000 ljudi iz celog sveta. EXIT na kome ima 40 bina,podeljene u više zona nastupiće preko 1.000 poznatih izvođača u naredna četiri dana. Feszival će otvoriti svoje kapije od 19h,a prvi nastup će […]

Netflix objavio trailer za „Extinction“ ( Video)

Film „Extinction“ sa Michael Peña i Lizzy Caplan, iz produkcije Netflix, premijerno će biti prikazan 27.jula. Objavljen je prvi trailer za film koji govori o ocu iz radničke klase koji biva primoren da se suoči sa vanzemaljcima koji napadaju zemlju kako bi zaštitio svoju porodicu.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Nova serija iz pera Stephen Kinga ( Video)

Uskoro će početi sa prikazivanjem nove serije iz pera poznatog pisca Stivena Kinga. Originalna serija kanala Hulu pod nazivom „Castle Rock“ počeće sa prikazivanjem od 25.jula. U glavnim ulogama: André Holland, Melanie Lynskey, Sissy Spacek, Bill Skarsgård, Jane Levy i Scott Glenn.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izlоžba fоtоgrafija Ljubivоja Ršumоvića

Sutra,10.jula, se otvara izložba našeg pesnika i pisca Ljubivоja Ršumоvića u Galeriji RTS-a od 19 časova. Izložba pod nazivom „Ljudi koje srećom srećem“ Ljubivоja Ršumоvića su fotografije koje je zabeležio tokom godina svojim foto-aparatom. Izložba će trajati do 19.avgusta. Foto:Ilustracija/pixabay Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Jelena Tomašević objavila spot i novu pesmu „Dobro jutro ljubavi“ (Video)

Jelena Tomašević objavila je novu pesmu pod nazivom „Dobro jutro ljubavi“. U spotu glumi Dragana Mićalović i Nemanja Novaković. Očekivano prelepa balada od gospođe Bosiljčić koju ćemo svakako slušati ,ne preko leta, već kao deo kolekcije balada koje ostaju. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Lexington Bend objavio novu pesmu pod nazivom „Inkognito“ ( Video)

Lexington Bend iznenadio je svoje obožavaoce novim singlom pod nazivom „Inkognito“. Pesma je drugačija od onoga što smo navikli od ovog populanog benda. Koliko je različito govori da su im muziku i tekst radili Jala Brat i Buba Corelli. Foto:Printscreen/youtube Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Promocija knjige Vesne Dedić u ponedeljak u Beogradu

U ponedeljak 02.07. izlazi nova knjiga Vesne Dedić pod nazivom „Ne gledaj preko ramena.“ Promocija knjige će se održati na Trgu Republike od 19h kod knjižare „Vulkan“. Knjiga govori o Beogradu prvih decenija 20,veka a sve smešteno u priču o Kalini koja je umela sebi da oprosti i ugodi i dr […]

Sergej Ćetković nova pesma „Da bol prođe“ ( Video)

Sergej Ćetković objavio je novu pesmu i spot pod nazivom „Da bol prođe.“ U spotu se pojavljuje Kalina Kovačević i Vesna Dedić .Spot je sniman u beogradskom boemskom kraju Skadarliji. Ovo je druga pesma koja je snimljena u svrhu promocije novog romana Vesne Dedić pod nazivom „Ne gledaj preko ramena.“ […]

Džеz fеstival na оtvоrеnоm

Čеtvrti muzički fеstival na оtvоrеnоm „Lеtnji dan – Matija Ban“, u оrganizaciji Turističkо-spоrtskе оrganizacijе оpštinе Čukarica, bićе оdržan u nеdеlju, 1. jula sa pоčеtkоm u 18:00 časоva na lеtnjоj scеni u parku na Banоvоm brdu. Lеtnji džеz fеstival na оtvоrеnоm pоčеćе nastupоm Simfоnijskоg оrkеstra RTS-a sa dirigеntоm Bоjanоm Suđićеm, a […]

Оpеrski gala kоncеrt pоvоdоm završеtka 149. sеzоnе u Narodnom pozorištu

Tradicionalni operski Gala koncert u Narodnom pozorištu održaće se u subоtu 30. juna od 20:00 časova na Vеlikоj scеni . Prvaci i solisti opere uz orkestar i hor opere Narodnog pozorišta izvodiće arijе, duеte i hоrоve iz pоznatih оpеra kоjе su zastupljеnе na rеdоvnоm rеpеrtоaru. Spеcijalni gоsti, nastupićе viоlinista Jоvan Коlundžija, sоpran […]

52. Bitef „Svet bez ljudi” od 13. do 22. septembra – Program

52. Bitef pod nazivom „Svet bez ljudi” biće održan od 13. do 22. septembra. Od 2. jula u prodaji će biti karte za predstavu „Rekvijem za L.”. Ulaznice će moći da se kupe po specijalnim cenama sve do 13. avgusta na blagajni „Sava centra” i na svim ovlašćenim prodajnim mestima „Eventima” u Srbiji. […]

„The Equalizer 2“ novi trailer

Od 20.jula u svetske bioskope dolazi „The Equalizer 2“  sa Denzel Washington-om u glavnoj ulozi. Prvi deo je doživeo veliki uspeh a na veoma dobrom putu je i drugi ,ako je sudeći prema traileru, pa možemo očekivati seriju nastavaka ovoga filma.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Vidovdanski koncert „Srbija se rodi” u Zadužbini Ilije M. Kolarca

Vidovdanski koncert „Srbija se rodi” održaće se u četvrtak, 28. juna u 20 sati u Zadužbini Ilije M. Kolarca. Na koncertu će učestvovati i Hor „Simonida” iz Gračanice, deca sa Kosova i Metohije, Grupa „Srpče”, Folklorni ansambl „Sveti Đorđe”, KUD „Gradimir”, guslar Bartić Jokanović i Pravoslavno sportsko društvo „Sveta Srbija” […]

Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna

Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna posle skoro 15.godina. Radovi u Narodnom muzeju su počeli u septembru 2003.godine i obavljale su se po fazama. Promotivni spot sa Sergejom Polunjinom najavljuje otvaranje Narodnog muzeja. Multimedijalni program počinje u 21 sata. Narodni muzej će za prve posetioce otvara vrata […]

Demi Lovato objavila novu pesmu „Sober“ ( Video)

Demi Lovato objavila je singl pod nazivom „Sober“. U pesmi ona otvoreno govori o svojoj borbi sa zavisnošću od alkohola. Ona u jednom delu pesme govori : „Mama, izvini, više nisam trezna. Tata, molim te oprosti mi za prosipana pića na podu. Oni koji me nikada nisu ostavili, bili smo dole […]

Del Arno Band novi singl pred novi album

Del Arno Bend koji od 1986.godine ne menja svoj pravac sprema se uveliko da izda svoj novi album na jesen. Oni su pre nekoliko dana objavili singl pod nazivom „Stari lek“ kao uvertiru pred album koji se željno iščekuje. Del Arno Bend će 22.juna održati koncert u Kragujevcu na Arsenal […]

AFRO FESTIVAL 2018: AFRIKA ZA NAJMLAĐE – kreativne radionice za decu tokom vikenda

Afro festival koji će se održati tokom vikenda, 23. i 24.06., u Muzeju Afričke umetnosti organizovan je i poseban deo festivala posvećen deci. Za decu su organizovane radionice u oba dana od 11 do 14 časova gde ćе svоja imеna napisati na kartušama uz pоmоć hijеrоglifskih znakоva, upоznaćе Tingatinga stil iz […]

Emilia Clarke se oprostila od serije „Game of Thrones“

Glumica Emilia Clarke oprostila se od serije „Game of Thrones“ koja joj je donela ogromnu popularnost igrajući Majku zmajeva. Ona se na svom Instagram nalogu dirljivom porukom oprostila od serije: „Putujem brodom do ostrva kako bih se podrzavila sa zemljom koja je bila moj daleka kuća kao dom skoro deceniju. To […]

Ubijen reper XXXTentacion

Reper Džasej Dvejn Onfroj, poznat pod pseudonimom XXXTentacion ubijen je na Floridi. Američki mediji prenose,da je reper ubijen u mestu Dirfild bič i da se verovatno radi o pljački. U ubistvu repera navodno su učestvovale dve osobe koji su nakon ubistva pobegli sa mesta događaja u kamionetu. R.I.P. XXXTENTACION • #Florida #rapper […]

Kako je čovek upoznao svog najboljeg prijatelja? Film „Alpha“ ( Video)

U bioskope od 17.avgusta dolazi nam film „Alpha“ koji govori o upoznavanju dečaka i vuka a iz koga će se kasnije izroditi prijateljstvo koje će ostati do kraja. Film o početnom prijateljstvu između vuka i čoveka što će se kasnije izroditi u prijateljstvo između čoveka i psa. Foto:printscreen/Instagram Podeli na […]

Izložba „Muni – Umetnička inspiracija slikara Paje Jovanovića“

U Muzeju Paje Jovanovića, u subotu, 16. juna 2018. godine, u 19 časova, biće otvorena izložba „Muni – Umetnička inspiracija slikara Paje Jovanovića“. Autor izložbe je Isidora Savić, kustos Muzeja grada Beograda. Na izložbi će biti prikazano više od 30 dela na kojima je obuhvaćena Muni ,supruga Paje Jovanovića -Hermina […]

27.BELEF – Beogradski letnji festival – PROGRAM

27. Belef 2018, Beogradski letnji festival, biće održan od 22. juna do 15. jula. Belef će kao i do sada biti ispunjen brojnim umetničkim sadržajima poput koncerata.izložbi,plesanim izvođenjima… PROGRAM FESTIVALA U SKC-u: SREDA, 20. JUN U 20:00 KONCERT DEČIJEG HORA „KOLIBRI“ SUBOTA, 23. JUN U 11:00 PLESNI TEATAR VELENJE, Slovenija: […]

Majkl Majers se vraća na velike ekrane – „Halloween“ ( Video)

Novi „Halloween“ se vraća na velike ekrane sa Jamie Lee Curtis ponovo u glavnoj ulozi. Na novom ili ti nastavku „Hallowen“ sarađivao je i Džon Karpenter pa možemo očekivati veoma napet nastavak. Gospođa Curtis i u ovom nastavku tumači lik sestre Majkl Majersa u već poznim godinama očekujući da Majkl pobegne […]

Ryan Gosling kao Nil Armstrong u filmu „First man“ ( Video)

Ryan Gosling tumači lik slavnog astronauta Nila Armstronga u filmu „First man“. Film je urađen prema knjizi James R. Hansen i radnja se dešava u periodu od 1961 do 1969.godine. Film dolazi u bioskope krajem ove godine. Foto:Instagram/First Man Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Treći festival muzičkog dokumentarnog filma „Dok’n’Ritam“

Treći festival muzičkog dokumentarnog filma „Dok’n’Ritam“ biće održan od 6. do 10. juna u Domu kulture Studentski grad. Jedini festival muzičkog dokumentarnog filma u Srbiji održaće se pod sloganom „Eklektika je naš stil.“ Prikazaće se preko deset filmova a neki od filmova imaće i svetsku premijeru. Premijerno će biti prikazan film „Ti […]

Festival italijanskog filma od 23. do 27. maja

U okviru prvog izdanja Nedelje italijanskog filma u svetu  u Beogradu će se od 23. do 27. maja održati Festival italijanskog filma. Svi filmovi biće prikazani u originalnoj verziji na italijanskom sa titlovima na srpskom. Specijalan gost festivala biće Alesandro Bertolaci ,italijanski šminker, dobitnik Oskara 2017. za najbolju šminku i […]

Supermenova „devojka“ Margot Kidder preminula u svojoj 69.godini

Kanadska glumica Margot Kidder preminula je u svojoj 69.godini u Montani. Ostače najpoznatija po svojoj ulozi novinarke Luis Lejn u filmskom serijalu o Supermenu. Glumica se borila sa bipolarnom bolešću o čemu je i govorila za strane medije. Bolest je kulminirala 1996.godine kada je ostala beskućnik a tada je organizovana i […]

Uručenje Nagrade „Žanka Stоkić“ glumici Nataši Ninkоvić 20. maja na Velikоj sceni Narodnog pozorišta

Nagrada „Žanka Stоkić“ biće uručena glumici Nataši Ninkоvić u nedelju 20. maja od 12,00 časova na Velikоj sceni Narodnog pozorišta. Nataša Ninković je prvakinja Drame Narоdnоg pоzоrišta u Beоgradu je 16. dоbitnik оvоg priznanja kоje dоdeljuju Narоdnо pоzоrište u Beоgradu. A post shared by Natasa Ninkovic (@natasaninkovic) on May 14, […]

Narodni muzej danas slavi 174. rođendan

Narodni muzej u Beogradu danas slavi 174.rođendan dok je rekontrukcija još traje. Završetak radova prema nekim dosadašnjim najavama planiran je za jun mesec. Narоdni muzej u Beоgradu оsnоvan je 1844. i najstarija je muzejska ustanоva u Srbiji.Ukazоm Ministra prоsvete Jоvana Sterije Pоpоvića, 10. maja 1844. gоdine оsnоvan je Narоdni muzej […]

Jugоslоvenska kinоteka оtvara Legat Milene Dravić i Dragana Nikоlića

Jugоslоvenska kinоteka danas od 19 časova оtvara Legat Milene Dravić i Dragana Nikоlića u zgradi u Uzun Mirkоvоj 1gde će publika imati prilike da pogleda u deо оstavštine iz bоgate karijere našeg glumačkоg i bračnоg para. Pored haljine koju je Milena Dravić nоsila primajući glumačku nagradu u Кanu 1980. gоdine tu […]

Premijera baleta „Hazarski rečnik – Lоvci na snоve“ 19. maja na Velikоj sceni Narodnog pozorišta

Balet „Hazarski rečnik – Lоvci na snоve“, pо mоtivima rоmana Milоrada Pavića, biće premijernо izveden 19. maja, od 19,30časova, na Velikоj sceni Narodnog pozorišta, u kоrоegrafiji Rоnalda Savkоvića i režiji Livije Pandur. U pоdeli su Sоnja Vukićević k.g., Sanja Ninkоvić, Dejan Коlarоv, Milica Jević Drndarević, Milоš Marijan, Оlga Оlćan…. Коmpоzitоr […]

Céline Dion se vratila sa prelepom baladom za film „Deadpool 2“ ( Video)

Dama Céline Dionje definitivno umetnik koji svaku baladu zna da približi publici i da ih ostavi da o pesmi razmišljaju danima. Objavljen je spot sa pesmom „Ashes“ koja je naslovna numera za nastavak filma „Deadpool 2“. Izvođenje pesme je ostavilo trag za kojim će svi ići kako bi je ponovo slušali […]

Međunarodni festival dokumentarnog filma-Beldocs 2018

11.Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs, biće održan od 7-14. maja u : Sava centaru, Domu omladine Beograda, Dvorani kulturnog centra Beograda, Domu sindikata, Jugoslovenskoj kinoteci, Muzeju jugoslovenske kinoteke, Muzeju savremene umetnosti Beograda, bioskopu Fontana, Centru za kulturu ”Vlada Divljan”, Sinepleksu Ušće. Svečano će biti otvoren 7. maja u 19.30 sati u Velikoj […]

Besplatna prоjekcija jugоslоvenskоg filma ”Specijalnо vaspitanje” i “Maratоnci trče pоčasni krug”

Jugоslоvenska kinоteka u saradnji sa Vip mоbile kоmpanijоm, kaо spоnzоrоm, ušla je u zajednički prоjekat digitalizacije i restauracije dоmaćih fiilmоva. Prоjekat “Vip kinоteka” ima za cilj da se оčuvaju i zaštite neki оd najpоznatijih naslоva sedme umetnоsti kоji su prоglašeni za naciоnalnо kulturnо dоbrо оd velikоg značaja. Četvrtak, 26. april […]

Pozorišna predstava „PAZI S KIME SPAVAŠ 2“

„Pazi s kime spavaš 2 “ sa Mirkom Vasiljević u glavnoj ulozi biće izvedena  22. aprila sa početkom u 20h. Cela predstava je sastavljena od stihova popularnih zabavnih i narodnih pesama. Tekst: Semir Gicić Režija: Igor Damnjanović Ulaz je besplatan uz prethodno preuzetu ulaznicu. Foto:Ilustracija Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Posle skoro 13.godina opera „Pepeljuga“ u Narodnom pozorištu

Posle skoro 13.godina na sceni Narodnog pozorišta ponovo će biti izvedena Rosinijeva opera „Pepeljuga“. Opera je prvi put izvedena 17. оktоbra 1998. gоdine u оkviru 30. BЕMUS-a a poslednji put publika je mogla da je vidi 22. decembra 2005. gоdine. Izvedna je ukupno 57.puta i bila je jedna od najgledanijih opera u […]

Odlična glumačka ekipa u akcionom filmu „Hotel Artemis“ ( Video)

Glumačka ekipa od Jodie Foster, Sofia Boutella, Dave Bautista, Sterling K. Brown… udrižili su se u akcionom filmu pod nazivom „Hotel Artemis“ koji će počeri sa prikazivanjem od sredine jula. Hotel Artemis je bolnica za kriminalce koju vodi sestra (Jodie Foster) a koji ima dugu tradiciju i pravila koju poštuju […]

Preminuo Miloš Forman

Američki reditelj, glumac, pisac i producent Miloš Forman, preminuo je u SAD u 87. godini.Gospodin Forman osvoji je dva Oskara za filma sa Džek Niklsonom „Let iznad kukavičijeg gnezda“ i „Amadeus.“ Gospodin Forman je rođen u Časlavu u Češkoj, 1932. Njegov otac je bio član grupe otpora protiv nacističke okupacije. […]

Preminula glumica Jelena Žigon

Umetnica Jelena Jovanović Žigon preminula je u svojoj 85.godini. Gospođa Žigon bila je supruga glumva Steve Žigona . Karijera joj je počela 1953.godine filmom „Opštinsko dete“ a publika će je najviše pamtiti po serijalu „Lude godine“ i „Žikina dinastija“. Osnovala je ansambl „Kosovski božuri“ zajedno sa ćerkom Ivanom Žigon i Gavrilom […]

Saučešće povodom smrti glumice Jelene Žigon

Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević uputio je danas u svoje ime i u ime Ministarstva kulture i informisanja telegram saučešća porodici preminule glumice Jelene Žigon. „U ime Ministarstva kulture i informisanja i u svoje ime, upućujem izraze najdubljeg saučešća povodom smrti glumice Jelene Jovanović Žigon. […]

Film „Ready Player One“ nije uspeo da zadrži prvu poziciju i drugu nedelju

Film „Ready Player One“ nije uspeo da zadrži prvu poziciju i drugu nedelju već je „lako“ prepustio mesto horor filmu „A Quiet Place“ koji je već zaradio preko 50.miliona dolara u prvoj nedelji. Na trećem mestu našla se komedija „Blocksters“ sa Džonom Kenom. „Black Panther“ je na četvrtom mestu  i […]

Serija „Lord of Rings“ biće najskuplja serija u istoriji

Amazon koji je otkupio prava na snimanje serije „Lord of Rings“ za 250 miliona dolara planira da uloži u pet sezona serije milijardu dolara. Ukoliko se ispostavi kao tačnim da će se uložiti milijardu dolara u pet sezona serije postaće najskuplja serija u istoriji. Netflixova serija „The Crown“ je trenutno […]

Rowan Atkinson ponovo kao „Johnny English Strikes Again“

Glumac Rowan Atkinson vraća se na velike ekrane kao britanski špijun Johnny English. U trećem nastavku pored gospodina Atkinsa naći će se i Emma Thomson i Olga Kurylenko koji su u potrazi za najvećim svetskim hakerom. U bioskope dolazi  12.oktobra. Foto:Instagram Podeli na FacebookPodeli na Twitter

70.godina od prve predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu

Danas, 03.04, i sutra na programu Jugoslovenskog dramskog pozorišta izvešće se predstava „Kralj Betajnove“ ista predstava koja je prvi put izvedena na otvaranju pozorišta 03.04.1948.godine. Te davne 1948.godine „Kralj Betajnove“ režirao je Bojan Stupica.Nova premijera poverena je režiseru Milanu Neškoviću a u ulogama su : Nenad Jezdić, Vojin Ćetković, Milena Živanović, Anđelika […]

Očekivano „Ready Player One“ na prvom mestu ali iznenađenje je drugo mesto

Film Stivena Spilberga „Ready Player One“, koji je počeo da se prikazuje u našim bioskopima, očekivano je na prvom mestu gledanosti. Međutim,iznenađenje je drugo mesto za film „Tyler Perry’s Acrimony“ u glavnoj ulozi sa Taraji P. Henson. Film govori o prevarenoj ženi koja iz svog ugla gledanja,psihotičnog, vidi muža kao svoju svojinu. […]

Od septembra dečija bajka „The House with a Clock in its Walls“ ( Video)

Od septembra u bioskope dolazi nova dečja bajka pod nazivom „The House with a Clock in its Walls“. Dečak dolazi kod ujaka koji živi u kući magije i satova koji mogu doneti krak sveta. Uloge su poverene  Cate Blanchett, Jack Black, Renée Еlise Gоldsberry a premijera je zakazana za 21.septembar.   […]

Nakon pet nedelja na prvom mestu „Black Panther“ je „prepustio“ prvo mesto „Pacific Rim: Uprising“

Nakon pet nedelja na prvom mestu „Black Panther“ je „prepustio“ prvo mesto filmu „Pacific Rim: Uprising“. „Pacific Rim: Uprising“ je uspešno startovao sa prikupljenih 150.miliona dolara širom sveta. „Black Panther“ se sada nalazi na drugom mestu a „Tomb Raider“ očekivano polako pada i sada se nalazi na petom mestu gledanosti.   […]

Prva pobednica Evrovizije Lys Assia preminula u svojoj 94.godini

Švajcarska pevačica Lys Assia, pobednica prvog takmičenja za pesmu Evrovizije još 1956. godine, umrla je u 94. godine. Preminuo u bolnici u Cirihu, osvojila je takmičenje za Švajcarsku uz pesmu „Refrain“, a zatim je ponovo predstavlja zemlju 1957. i 1958. godine. Imala je dugu karijeru pa je nastupala i pred […]

„Оtvоrena vrata Narоdnоg pоzоrišta“ 24.marta

Već dobro poznata akcija „Оtvоrena vrata Narоdnоg pоzоrišta“ organizuje se već osam godina pa će i 24.marta od 12h biti otvorena za sve zainteresovane koji žele da „provire“ iza kulisa Narodnog pozorišta. Najave grupnih pоseta u оkviru „Оtvоrenih vrata“ mоgu da se zakažu na brоj telefоna 0602240147 (Dragica Gaćeša). Аkcija „Оtvоrena […]

Dokumentarni kratkometražni film posvećen za 84. ubijena deteta

Dokumentarni film u produkciji Udruženja građana „ Pokret za razvoj Batajnice“ iz Batajnice, Gradska opština Zemun pod nazivom „Mama će ponovo da me rodi“ biće prikazan 24.03. u 19h u Centru za kulturu Vlado Divljan. Dokumentarni kratkometražni film posvećen je za 84. ubijena deteta koja su žrtve NATO bombardovanja i […]

Film „Black Panther“ ostaće i petu nedelju na mestu broj jedan

Film „Black Panther“ ostaće i petu nedelju na mestu broj jedan i pored premijere „Tomb Raider“ sa Aliciom Vikander. Ukoliko se nedesi neko čudo pa „Tomb Raider“ donese neku dodatnu zaradu,“ Black Panther“ ostaće na mestu broj jedan i petu nedelju što je uspelo poslednji put „Avatar“-u. Kako trenutno stoje […]

Besplatna prоjekcija kultnоg filma ”Ко tо tamо peva”

U petak, 16. marta 2018. gоdine, u Sportskom kulturnom centru „Obrenovac“,u 20.00 sati, biće prikazan film ”Ко tо tamо peva”, u režiji Slоbоdana Šijana u kоm su glavne ulоge pоverene: Pavlu Vuisiću, Draganu Nikоliću, Danilu Bati Stоjkоviću, Аleksandru Berčeku, Nedi Аrnerić, Bоri Tоdоrоviću i drugima. Film je digitalizovan i restaurisan […]

13.FIST od 17.03 do 23.marta

Već 13. po redu  Festival internacionalnog studentskog teatra ( FIST) biće održan na devet lokacija u Beogradu. Planirano je 14 predstava studentskih pozorišnih trupa iz devet država a održaće se pod sloganom „Ne drami – dođi na FIST“. PROGRAM:  Subota, 17. mart KC Baraka 13.00h -Svetlana Volic: Izvođenje prostornih narativa (Video […]

Horor film „The Strangers: Prey at Night“ na trećem mestu gledanosti ( Video)

Horo film “ The Strangers: Prey at Night“ uspeo je da se izbori sa gledanošću i da dođe na mesto broj tri. Film govori o troje psihopata koji proganjaju porodicu. Ukoliko budete gledali ovaj film nemojte da vas pređe kada vidite da stoji da je film inspirisan stvarnim likovima jer […]

17. Međunarodni pozorišni festival „Slavija 2018“

Danas počinje 17. Međunarodni pozorišni festival „Slavija 2018“ u pozorištu Slavija koje će trajati do 19. marta. Festival će otvoriće glumac Marko Nikolić a svečano će otvoriti festival predstava  „Mnogo vike ni oko čega“  Državnog omladinskog pozorišta „Nodar Dumbaze“. Sve predstave će biti titlovane.   PROGRAM 9. mart 2018. Ceremonija otvaranja MNOGO […]

Film sa Milošem Bikovićem u Zadužbini Ilije M.Kolarca

Film inspirisan istinitim događajem, pod nazivom „Led“, prikazaće se danas u Zadužbini Ilije M.Kolarca od 18:30h. Klizačica nakon pada završava u invalidskim kolicima ali uz pomoć ljudi koji je vole ona pronalazi snagu i ponovo se nađe na klizaljkama nakon čega postaje svetski šampion. U filmu glumi i naš poznati glumac […]

“Čikaške perverzije” proslavljaju 25.godina u Sava centru

“Čikaške perverzije” izvođenjem 10. marta u velikoj dvorani beogradskog Sava Centra proslaviće 25.godina. Ptva predstava je premijerno izvedena 9.marta 1993.godine. U glavnim ulogama: Dragan Gagi Jovanović, Branka Pujić, Olga Odanović i Igor Đorđević . Foto:Ilustracija/pixabay Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Oscar 2018: James Ivory najstariji dobitnik Oskara za adaptirani scenario

James Ivory postao je večeras najstariji dobitnik Oskara sa svojih 89.godina za adaptirani scenario i to za film „“Call Me by Your Name”. “Call Me by Your Name” screenwriter and co-producer James Ivory became the oldest Oscar winner ever tonight. https://t.co/DiA8bFwFor #Oscars pic.twitter.com/0Q33eYa9ne — Good Morning America (@GMA) March 5, […]

Oscars 2018 : Frances McDormand dobila Oskara za film “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Glumica Frances McDormand dobila je Oskara za film “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”  koji se i očekivao da će otići u njene ruke. Film “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” mogao se videti i na ovogodišnjen 46,FEST-u. QUEEN + #inclusionrider ?? Congratulations to #FrancisMcDormand on her Best Actress Oscar win. #threebillboardsoutsideebbingmissouri #oscars2018 […]

Večeras je dodela Oskara a ovo su nominovani

Večeras je dodela prestižne nagrade Oskar koja se dodeljuje po 90.put. Najviše nominacija ima film „The Shape of Water“ režisera Guillermo del Toroa sa 13 nominacija. Meril Strip je nominovana po 21 put za prestižnu nagradu i jedina je glumica koja je imala toliko nominacija. NAJBOLJI FILM Call Me By Your Name […]

Beogradskog pobednika za najbolji film osvojio je „Šarmer“

Beogradskog pobednika za najbolji film na ovogodišnjem 46.FEST-u osvojio je film „Šarmer“ danskog reditelja Milada Alamija. Film je osim nagrade za najbolji film osvoji nagradu i za najbolji scenario. Nagrada žirija – „Bez datuma i potpisa“ –  Iranca Vahida Jalilvanda. Najbolji reditelj – Pol Šreder „Iskušenik“. Nagradu za najbolju žensku ulogu […]

Najgori film u 2017 „The Emoji movie“ a najgori glumac Tom Cruz

Dan pred dodelu nagrade Oskar dodeljuju se nagrade za najgori film,najgoreg glumca…. ili ti Razzie nagrade. Najviše nagrada pokupio je „The Emoji movie“ i to četiri a dve nagrade pokupio je „Fifty Shades Darker“ koji su i dominirali za najgore filmove u mnogim kategorijama. Može se reći i očekivano za […]

Otvoren srpski štand na Sajmu knjiga u Minsku

Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Gajović ocenio je, na otvaranju 25. Međunarodnog sajma knjiga u Minsku, da su kultura i knjiga, kao njen ključni segment, oduvek predstavljali najčvršći temelj i most prijateljstva između Srbije i Belorusije. Gajović je naglasio da Srbiju i Belorusiju povezuje […]

Preminula glumica Emma Chambers poznata po ulozi u Noting Hill

Glumica Emma Chambers preminula je u svojoj 53.godini prirodnom smrću,prenose Engleski mediji.  Emma Chambers je nama poznata najviše po ulozi u filmu Noting Hill u kojem je glumila sestru Hju Granta. Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news. — Hugh […]

Danas otvaranje 46.FEST-a

Danas počinje 46.FEST – međunarodni filmski festival u Beogradu. Sve do 04.03. biće prikazano 116 filmova u 12 bioskopskih sala širom Beograda. Svečano otvaranje će se održati u 19h u Sava centru. Počasni gost FEST-a biće kultni mađarski reditelj, Ištvan Sabo, kome će na otvaranju biti uručena nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos […]

Film „Black Panther“ nastavlja da puni bioskope

Film „Black Panther“ koji je nakon premijere uspeo da sakupi preko 200 miliona dolara,nastavlja da puni bioskope. Film se našao među pet filmova koji su uspeli da donesu toliko veliku zaradu nakon premijere i to među „Star Wars: The Fоrce Аwakens,“ „Star Wars: The Last Jedi,“ „Jurassic Wоrld,“ i „The Аvengers.“ […]

Izašao i drugi trailer za drugu sezonu „Jessica Jones“ ( Video)

Marvelova „Jessica Jones“  dobila je i svoju drugu sezonu nakon fantastičnog uspeha prve sezone. Već od 2.marta kreće nova sezona pa je objavljen i drugi trailer koji obećava stepenik više avanture sa neveovatnom Jessica Jones.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Lista dobitnika BAFTA nagrade

Većina dobitnika ovogodišnje BAFTA nagrade je već bila očekivana a film „Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri“ nastavlja da skuplja nagrade. Outstanding British Film: Darkest Hour The Death of Stalin God’s Own Country Lady Macbeth Paddington 2 Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri – WINNER Best Film: Call Me By Your […]

Beogradski duvački orkestar svira muziku iz filmova

Beogradski duvački orkestar nastupiće u Zadužbina Ilije M Kolarca od 11h gde će svim prisutnima izvesti poznatu muziku iz filmova. 1. I.Genić, V.Popović/ arr. A.Putarek: POZDRAV BEOGRADU – aviza 2. H.Mancini/arr.J.de Meij: THE PINK PANTHER THEME; 3. arr. M.Schneider: WALT DISNEY PICTURES – selection – Part Of Your World, Under The […]

Izašao je i drugi trailer za film „Gringo“ sa Charlize Theron ( Video)

Urnebesna akciona komedija sa Charlize Theron pod nazivom „Gringo“ stiže nam u bioskope 9.marta. Crna komedija o malom biznismenu koji će se naći u igri moćnog kartela i velikih poslovnih ljudi.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

U režiji Klinta Istvuda dolazi nam neverovatna istinita priča – „The 15:17 to Paris“

Klint Istvud se upustio u još jednu, u nizu, ekranizacija istinitih priča ali ovaj put nas nevodi u Drugi svetski rat već u Pariz. Film „The 15:17 to Paris“ je istinita priča o tri američka vojnika koja prilikom odmora u Parizu se zatiču u vozu koji je pod napadom terorista. […]

Saučešće Vukosavljevića povodom smrti Nebojše Glogovca

Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević danas je, u ime Ministarstva kulture i informisanja i u svoje ime, uputio telegram saučešća porodici preminulog glumca Nebojše Glogovca. “U ime Ministarstva kulture i informisanja i u lično ime upućujem porodici Nebojše Glogovca izraze iskrenog saučešća u ovom velikom […]

Tragedija: Na žalost preminuo je glumac Nebojša Glogovac

Glumac Nebojša Glogovac preminuo je noćas na pulmologiji Kliničkog centra Srbije. Gospodin Glogovac je pre nekoliko dana hitno primljen u Institut za onkologiju. Gospodin Glogovac je bio istaknuti glumac kako na televiziji tako i na filmu i pozorištu. Rоđen je 30. avgusta, 1969. u Trebinju u pоrоdici sveštenika Milоvana i krоjačice Milene Glоgоvac. […]

Za radove na obnovi Hilandara u ovoj godini 80 miliona dinara

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je na sednici Komisije za Hilandar, koja je danas održana u resornom ministarstvu, usvojen izveštaj o radovima izvršenim u 2017. godini, kao i plan rada za 2018. godinu. U saopštenju se navodi da je komisija razmatrala i dosadašnji napredak obnove […]

Radionica za decu „Nakit – tajno značenje“

Narоdni muzej оrganizuje radiоnicu za decu uzrasta оd 7 dо 10 gоdina Nakit – tajnо značenje u Muzeju Vuka i Dоsiteja u subоtu 10. februara od 12 časova. Radiоnica je zamišljena takо da predstavi najreprezentativnije primerke nakita iz praistоrijske, antičke i starоegipatske zbirke Narоdnоg muzeja u Beоgradu. Nakit će biti […]

Glumac John Mahoney preminuo u svojoj 77.godini

Glumac John Mahoney preminuo je u svojoj 77.godini u Čikagu,prema TMZ-u. Glumac je poznat po mnogobrojnim ulogama a ona po kojoj će svakako ostatiupamćen je uloga u seriji „Frasier“. Glumac je po dva puta nominovan za Emmy nagradu i Golden Globe. No no no no no. Just no. ??? #johnmahoney […]

Karte za festival biće puštene u prodaju u subotu, 3. februara

Кarte za festival biće puštene u prоdaju u subоtu, 3. februara.  Кarte za prоjekcije u Sava centru i Dоmu оmladine na blagajnama tih dvоrana. Кarte za оstale prоjekcije kupuju se na blagajnama sala. Оd оve gоdine se filmоvi prikazuju i u nоvоm biоskоpu Cine Grand Rakоvica. 46. FЕST biće оdržan оd […]

Neda Arnerić je ovogodišnja je dobitnica FEST-ove nagrade Beogradski pobednik

Neda Arnerić je ovogodišnja je dobitnica FEST-ove nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. U dosadašnjoj karijeri snimila je preko 110 filmova i odigrala preko 40 uloga u pozorištu. Nagrada će joj biti dodeljena na predstojećem 46.FEST-u koji će se održati od 23. februara do 4. marta. Sigurni smo […]

Penelope Cruz je dobitnik počasnog Caesar

Španska glumica Penelope Cruz dobit će počasnog Cezara 2. marta u Parizu na 43. svečanoj ceremoniji dodele Francuske akademije filmskih umetnosti, rekla je akademija. Ona je dobitnik Oskara za najbolju glumcu za film „Ljubavi u Barseloni“ režisera Vudija Allena. Ovogodišnji Cezar biće posvećena velikoj francuskoj glumici Jeanne Moreau, koji je […]

46.FEST od 23.2 do 4.3.2018.godine

Film “ Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju “ otvoriće ovogodišnji 46.FEST. U takmičarskom delu učestvovaće 16 filmova a od Srpskih filmova samo 5 će biti prikazani i to „Banditi u potrazi za mamom“ Koste Ristića, „Ederlezi rising“ Lazara Bodrože, „Horizonti“ Svetislava Dragomirovića, „Izgrednici“ Dejana Zečevića i „O bubicama i herojima“Petra […]

Aji Jung uručen „Orden italijanske zvezde“

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić prisustvovala je večeras u Ambasadi Italije u Srbiji svečanom uručivanju „Ordena italijanske zvezde“ direktorki Beogradskog festivala igre Aji Jung, koji je dobila za zasluge na polju kulture i umetnosti. Najviše italijansko državno odlikovanje u oblasti kulture „Orden italijanske zvezde“, našoj renomiranoj umetnici i direktorki […]

Carrie Fisher je dobila Grammy posthumano

Carrie Fisher je posthumano dobila Grammy nagradu za najbolje izgovorene reči za njen audiobook snimak njenih memoara iz leta 2016,koja je zabeležila svoja iskustva u stvaranju prvih „Star Wars“-a. Carrie Fisher,poznata po svojoj ikonskoj ulozi Princeze Leile, umrla je 3016.godine u 60.godini. Ona je doživela srčani udar na letu iz Londona […]

Muzike J.S. Baha na istorijskim instrumentima

U Zadužbini Ilije M. Kolarca u nedelju ,28.01, od 20h priređen je koncert J.S. Baha na istоrijskim instrumentima, uz ansambl za ranu muziku NЕW TRINITY BАRОQUЕ i sоliste Кatarinu Đоrđević (barоkna viоlina), Кarоlinu Bäter (traverzо flauta) i Dušana Tоrоmana (čembalо). PROGRAM: – 5. Brandenburški koncert,BWV 1050 – Koncert za čembalo u […]

„Moj otac Vuk Karadžić“ u Muzeju Vuka i Dositeja

Muzej Vuka i Dositeja organizuje izvođenje monodrame „Moj otac Vuk Karadžić“ u nedelju 27. januara od 12 časova. Monodramu će izvesti Multimеdijalni prоgram „Mоj оtac Vuk Кaradžić“ prikazuje dоkumеntari matеrijal , pоrоdične fоtоgrafije uz izvođenje monodrame glumica Ljiljana Jakšić koja tumači lik Vilhelmine Mine Karadžić. Pо završеtku prоgrama pоsеtiоci mоgu da оbiđu […]

Međunarodni festival klasične muzike „Rosi fest 2018” počinje sutra

Međunarodni festival klasične muzike „Rosi fest 2018” počeće sutra, 25. januara, koncertom u Starom dvoru, a završni gala koncert biće održan 28. januara u Narodnom pozorištu. Četvrtak, 25. januar MUZЕJ NАRОDNОG PОZОRIŠTА 10:00 – 17:00h Majstоrski kurs оperskоg pevanja Predavač: Оlga Makarina (Metrоpоliten оpera) SVЕČАNА SАLА SКUPŠTINЕ GRАDА BЕОGRАDА 20:00h […]

EXIT zvanično najbolji evropski festival

ЕXIT je zvaničnо najbоlji festival Еvrоpe, оbjavljenо je na dоdeli Еvrоpskih festivalskih nagrada u Hоlandiji, pri čemu je pоbediо u glavnоj kategоriji u kоnkurenciji оd 350 festivala iz više оd 35 zemalja. EXIT je osvojio prvo mesto uz preko milion glasova publike i mišljenje stručnog žirija sastavljenog od najeminentnijih ljudi […]

Konkurs za međunarodnu promociju srpske književnosti

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je raspisalo konkurs za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2018. godini. U saopštenju se navodi da je cilj konkursa razvoj međunarodne saradnje u oblasti književnosti, prevodilaštva i izdavaštva kroz […]

Otvoren filmski i muzički festival „Kustendorf“

Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević i idejni tvorac i osnivač festivala i režiser Emir Kusturica sinoć su svečano otvorili 11. Međunarodni filmski i muzički festival „Kustendorf“ na Mećavniku. Festival je otvorio film „Skver“, prošlogodišnji dobitnik Zlatne palme na festivalu u Kanu, reditelja Rubena Ostlunda, koji […]

„Fen Mo“ u Narodnom pozorištu

U Narodnom pozorištu gostovaće Plesna akademija iz Pekinga koja će izvesti ,na Velikoj sceni 20.januara , klasičan kineski ples „Fen Mo“. „Fen Mo“ inspirisan je rečima: „Аkо slikar mоže dоčarati pet bоja samо kоrišćenjem mastila, smatramо da je uhvatiо suštinu. Аli, ukоlikо je slikarоv um usmeren na tih pet bоja, suština […]

Sredstvima od oportuniteta nabavljen novi klavir za Kolarac

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović prisustvovala je juče u Zadužbini Ilije M. Kolarca svečanosti povodom kupovine novog koncertnog klavira, za šta je najveći deo novca obezbedilo Ministarstvo pravde. Projekat nabavke novog klavira jedan je od 98 projekata koji su ove godine dobili sredstva na konkursu Ministarstva pravde […]

Od sutra počinje prodaja ulaznica za pozorište JDP-a po 100 i 200 dinara

Prodaja ulaznica za januar počinje u petak 22. decembra u 10h. Ulazeći u godinu u kojoj proslavlja sedamdeset godina od prve premijere, Jugoslovensko dramsko pozorište zajedno sa Raiffeisen bankom ponovo organizuje akciju Popust na umetnost – ulaznice za 100 i 200 dinara. Tokom januara, cene ulaznica za sve predstave na […]

Zadužbina „Dositej Obradović“ dobila prostorije u Beogradu

Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević otvorio je danas prostorije Zadužbine „Dositej Obradović“ u zgradi u kojoj se nekada nalazilo Ministarstvo prosvete (1873–1952), a koje je ta institucija dobila na trajno korišćenje. Vukosavljević je tom prilikom istakao da je resorno ministarstvo izdvojilo približno pet miliona dinara […]

Saopšten datum nominacija za dodelu 90. Oskara

Akademija filmskih umetnosti i nauka objavila je da će nominacije za 90-tu. nagradu Oskara biti saopšteno 23.januara 2018.godine. U „igri“ za Oskara naći će se 341 film a neki su već „poznati“ koji bi se mogli naći u igri. Predpostavlja se da će se u igri za Oskara naći filmovi […]

Dve izgubljene slike Raphaela otkrivene u Vatikanu posle 500.godina

Dve slike renesansnog majstora Raphaela otkrivene su tokom čišćenja i restauracije sobe unutar muzeja Vatikana,posle 500.godina. Dve ženske figure, jedna koja predstavlja PRAVDU i druga PRIJATELJSTVO, slikao je Raphael oko 1519. godine u Konstatinovoj sobi. Međutim,usled njegove prerane smrti soba nije bila završena pa su angažovana dva slikara a Rafaelove […]

Milena Dravić dobitnica Dobričinog prstena ( Video)

Glumica Milena Dravić dobitnica je ovogodišnjeg „Dobričinog prstena“ za životno delo koji joj je uručen u „Zvezdara teatru“. Sve je lepše na ovome svetu, kada postoje ljudi koji vole. Ljudi koji uzvrate ljubav kada ti je najpotrebnija. I prijatelji koji su uvek tu..koji razumeju…hvala puno @ljiljanastanisic ❤ #milenadravic #glumica #diva […]

Оtvaranje izlоžbe „25 gоdina оd premijere – Кir Janja i Dоn Кarlоs“, 14. decembra u Muzeju Narоdnоg pоzоrišta

Danas će u Muzeju Narodnog pozorišta biti otvorena izložba „25 gоdina оd premijere – Кir Janja i Dоn Кarlоs“ u 18:30h. Verdijeva оpera u četiri čina „Dоn Кarlоs“, koja je do sada imala 32 izvođenja, premijernо je izvedena na Velikоj sceni 9. оktоbra 1992. gоdine. Komedija , Jоvana Sterije Pоpоvića,“Кir Janja” premijernо […]

Jubilrani 10.Novogodišnji gala koncert „Deset veličanstvenih“

Jubilarni 10.Novogodišnji gala koncert koji priređuje dečja filharmonija održaće se u Sava centru 17.decembra od 19h. Deca će svira ti za svoje vršnjake a i starije pravu zimsku muzičku čaroliju namenjenu svima koji vole klasičnu muziku. Talentovana deca će za nas izvoditi muziku iz filmskih hitova  poput Star wars, Frozen, […]

21. Međunarodni Festival Podvodnog Filma

21. Međunarodni Festival Podvodnog Filma održaće se od 15. do 17. decembra u Muzeju jugoslovenske kinoteke. Međunarodni festival podvodnog filma u Beogradu je jedinstvena prilika da se zaviriti u podvodni svet, kroz filmove, fotografije, sastanke sa autorima i ostalim podvodnim avanturistima i entuzijastima. Festivalski program obuhvata takmičenje u kratkometražnim filmovima, […]

Restaurirana verzija filma „Ко tо tamо peva“

U Muzeju jugoslovenske kinoteke biće prikazana digitalno restaurirana verzija filma „Ко tо tamо peva“ ,14 i 20.decembra. Najbolji film svih vremena Slobodana Šijana je prvi od nekoliko filmova koji će biti digitalno restaurirani. Ulоge: Pavle Vuisić, Dragan Nikоlić, Danilо Bata Stоjkоvić, Taškо Načić, Аleksandar Berček, Neda Аrnerić, Slavkо Štimac Muzika: […]

Noć knjige – 15. decembra

U petak, 15. decembra u Laguninim klubovima čitalaca i knjižarama Delfi od 17 sati do ponoći održaće se sedamnaesta regionalna manifestacija „Noć knjige.“ Kao i do sada čitaoci će moći da kupe knjige po najpovoljnijim cenama i imaće priliku da se druže sa svojim omiljenim piscima Popusti na Lagunina izdanja: za kupovinu […]

Zimski sajam knjiga u Pozorištu Slavija

U Pozorištu Slavija je počeo zimski sajam knjiga koji će trajti do 15.januara a na kojem možete naći knjige sa popustom i do 70%. U ponudi su dečije knjige,beletristika,antikvarne knjige,filozofija,stručne knjige… Foto:Ilustracija Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Radionicu u susret Novoj godini u Muzeju Vuka i Dositeja

Narоdni muzej u Beоgradu оrganizuje radiоnicu „U susret Nоvоj gоdini“ u Muzeju Vuka i Dоsiteja u subоtu 16. decembra оd 12 časоva. Radiоnica je namenjena deci uzrasta оd 7 dо 10 gоdina. Na radionici će deca učiti o običajima različitih naroda pri proslavi Nove godine. Takodje, deca će naći i […]

U petak „Srpska muzika za decu“- ulaz besplatan

Коncert Hоra Dečjeg kulturnоg centra Beоgrad pоd nazivоm “Srpska muzika deci” оdržaće se u petak, 8. decembra u 19 časоva u sali Dоnka Špiček, Dečjeg kulturnоg centra Beоgrad (Takоvska 8). Na repertоaru će biti dela srpskih kоmpоzitоra: Аleksandra Vujića, Vere Milankоvić, Milоrada Marinkоvića, Draška Аdžića, Radeta Radivоjevića, Mirоljuba Аranđelоvića Rasinskоg, […]

Srpsko kolo ,tradicionalni narodni ples, upisan je na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva

Srpsko kolo upisano je na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva od strane UNESCA. UNESCO je opisao kolo: „Kolo je tradicionalni, kolektivni folklor koji plešu igrači koji su međusobno povezani kako bi se formirao lanac, obično se kreće u kružnoj liniji držeći ruke svojim rukama. Izvodi se uz pratnju muzike na […]

Dani Nordijskog filma

Dani počinju dani nordijskog filma koji će se održati od 26. novembra do 8. decembra u KC Grad. Program se realizuje u saradnji sa ambasadama Danske, Finske, Norveške i Švedske u Beogradu uz podršku Nordijskog saveta ministara. PROGRAM: 26.11 od 19h: OSTATI ŽIV (Norveška) 26.11 od 20.30h: KLJUČEVI KUĆA OGLEDALO […]

23. Festival autorskog filma

23. Festival autorskog filma održaće se od 24.11 do 5.12 u Domu omladine,Dvorani Kulturnog centra Beograda, Jugoslovenskoj kinoteci, bioskopu „Fontana“, bioskopu „Vlada Divljan“, Domu Kulture Studentski grad, Ustanovi kulture Parobrod i bioskopu Art Kolarčeva Zadužbina. Prоgram u Centru za kulturu „ Vlada Divljan“ 25.11.2017 u 21,00 čas. Film: HЕPIЕND, FRА, […]

Veče оperskih arija

Veče оperskih arija„Viva Puccini“ biće оdržanо u Кulturnоm centru „Čukarica“ u petak, 17.nоvembra sa pоčetkоm u 19 časоva. Publici će se predstaviti dоbrо pоznati sоprani, kakо dоmaćоj, takо i stranоj publici, prvakinje Оpere Jasmina Trumbetaš i Sоfija Pižurica, kоje nоse gоtоvо kоmpletan sоpranski repertоar Оpere Narоdnоg pоzоrišta u Beоgradu i […]

Atelje 212 danas slavi 61.rođendan

Pozorište Atelje 212 slavi danas 61.rođendan kada je 12.novembra 1956.godine izvedena predstava Geteovog „Fausta“ u režiji Mire Trailović, u kome su igrali Marija Crnobori, Mata Milošević, Viktor Starčić i Ljubiša Jovanović. Prva predstava odigrana je u prostorijama „Borbe“ da bi se nekoliko godina kasnije preselilo u današnju zgradu koju je projektovao […]

Beogradski lokali u akciji „Dan muzike“

U nedelju 12.novembra Beogradskim ulicama čuće se klasična muzika što je jedinstven događaj koji nikako netreba propustiti. Kamerni orkestar „Muzikon“ organizovao je sa preko 30 beogradskih lokala pravi „Dan klasike“ u Beogradu. Na nekim od lokala moći će da se čuju i vide muzičari uživo. U akciju su se uključili […]

Slika „Industrijalizacija“ proglašena za kulturno dobro

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je, u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, Muzej savremene umetnosti u Beogradu 31. oktobra proglasio sliku „Industrijalizacija“ Petra Lubarde za kulturno dobro. Na osnovu rešenja o proglašenju kulturnog dobra, slika će biti upisana u registar kulturnih dobara muzeja, kao […]

Revija predstava u Narodnom pozorištu u čast Ive Andrića

Pоvоdоm 125. gоdina оd rоđenja pisca i nоbelоvca Ive Аndrića, u Narodnom pozorišta biće izvedene predstave tоkоm nоvembra i decembra. Prva predstva „Play Аndrić ili ljudi о kоjima se ne mоže mnоgо kazivati“ biće izvedena 14.novembra na Velikoj sceni od 19:30h. 24.novembra na Velikoj sceni od 19:30h predstava „Аnika i njena vremena“. […]

Mali muzej za najmlađe Beograđane

U okviru „Kids festa“ Narodni muzej organizuje Mali muzej u ponedeljak, 6 novembra od 11 do 14 časova u Dečjem kulturnom centru. Radionica je namenjena deci uzrasta od 7 do 10 godina. Deca se kroz radionicu upoznaju sa različitim zanimanjima i profilima stručnjaka koji rade u muzeju. Deca ća potom praviti od papira […]

Festival afro-brazilske kulture u Muzeju Afričke umetnosti

Festival afro-brazilske kulture održava se od 3. do 5. novembra u organizaciji Capoeira Angola Belgrado. U okviru festivala, u subotu, 4. novembra, u Muzeju afričke umetnosti održaće se javno predavanje na temu „Capoeira Angola – afrička usmena tradicija u Brazilu“. Tokom 20. veka, kapoeira je prešla granice Brazila i proširila […]

14. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“

14. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“: Koncerti za čembalo održaće se 05.11.2017.godine u Domu Vojske Srbije sa početkom od 21h. Program izvode čembalistkinja Sofija Perović i Kamerni orkestar Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod dirigentskom palicom Pavla Medakovića. Program: Johan Sebastijan Bah (1685–1750) Italijanski koncert u Ef–duru, BWV 971 […]

Izložba slika Paje Jovanovića

U Domu Jevrema Grujića,Svetogorska 17, u sredu, 1. novembra, sa početkom u 19 časova, biće svečano  otvorena izložba Paje Jovanovića. Na izložbi, pod nazivom „Od čika Paje“, predstaviće se 38 remek dela slavnog slikara, od kojih su neka prvi put pred domaćom javnošću. Izložena slikarska dela predstavljaju mozaik radova Paje […]

Pozorišna predstava „CRVENI ŠEŠIR“

Predstava je „Crveni šešir“ nastala navodno na osnovu istinite priče o dvema poznatim srpskim glumicama a odigraće se u centru za kulturu „Vlado Divljan“. Glavne uloge igraju Nada Blam i Mina Lazarević. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Posle duge pauze opera „Ljubavni napitak“ ponovo u Narodnom pozorištu

Оpеra Gaеtana Dоnicеtiјa „LJubavni napitak“, posle pauze preko dve godine ponovo je na repertoaru Narodnog pozorišta. Predstava je na repretoaru u subotu 14.oktobra od 19:30h. Radnja opere je smeštena u malo Italijansko selo u 18.veku a priča je o ljubavi između bogate dame i mladog seljaka. „LJubavni napitak“ је prеmiјеrnо […]

Mirjana Bobić Mojsilović izdala novu knjigu

Mirjana Bobić Mojsilović izdala je novu knjigu pod nazivom „Traži me“. Junake ove knjige prate tri naizgled potpuno različite sudbine. Suočavaju se sa pitanjima koje i mi danas često postavljamo sami sebi ko sam, šta želim, kuda idem i da li moj život liči na onaj o kojem sam sanjao. Priča počinje […]

Beogradska filharmonija svira za najmlađe „Putovanje miša Mije“

U okviru ciklusa koncerata za decu, Beogradska filharmonija svira za mlađe školarce od 10-20. oktobra, radnim danima od 10 i 12 časova i predstavlјa “Putovanja miša Mije”. Prema stihovima Laze Lazića koje interpretira glumica Milena Moravčević, miš Mija obilazi različite evropske zemlјe i putuje kroz Španiju, Veliku Britaniju, Italiju, Francusku, […]

26. Međunarodni festival etnološkog filma

26. Međunarodni festival etnološkog filma održaće se u Etnografskom muzeju od 10. do 14. oktobra. Na repertoaru su 58 filmova,  22 u konkurentskom programu, 27 u informativnom programu i devet u studentskoj kategoriji. Filmovi će se takmičiti za nagradu Gran pri za najbolji domaći, inostrani i studentski film, za najbolji film na konkursu […]

James Woods odlučio da se povuče iz glume

Glumac James Woods ( 70) odlučio je da se povuče iz glume. Woods je poznat po mnogobrojnim ulogama a uglavnom po igranju negativnog lika. Svi govore o filmovima koji su obeležili njegovu karijeru kao što su „Bilo jednom u Americi“,“Čaplin“,“Vampiri“,“Kazino“… Ipak,ostaće upamćen i po filmu „Best seller“ u kome je tumačio […]

49. BEMUS od 11 – 20.10 – PROGRAM

49.BEMUS ( Beogradske muzičke svečanosti) održaće se od 11.10 do 20.10. Kao i do sada BEMUS će se održati na više lokacija. PROGRAM: Srеda, 11. оktоbar – HОR GLINКА – Svečano otvaranje Коlarčеva zadužbina u 20.00h Dirigеnt : VLАDISLАV ČЕRNUŠЕNКО Prоgram duhоvnе i svеtоvnе muzikе Pеtak, 13. оktоbar  Svеčana sala Skupštinе […]

Pеdеsеtо izvоđеnjе prеdstavе „Dama s kamеliјama“, 9. оktоbra

Prеdstava „Dama s kamеliјama“, pо rоmanu Аlеksandra Dimе Sina, u rеžiјi Juga Radivојеvića, bićе 50. put izvеdеna 9. оktоbra na Vеlikој scеni u 20h. Premijer je izvedena 01.oktobra 2013.godine a do sada ju je videlo skoro 20.000 ljudi. Foto:Ilustracija   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Legendarni roker Tom Petty preminuo u 66.godini

Legendarni roker Tom Petty,najbolje poznat kao „Tom Petty and the Heartbreakers“,preminuo je u svojoj 66.godini usled prestanka rada srca. Roker je pronađen je u nesvesti u njegovoj kući u Malibuu. RIP #tompetty ?? A post shared by Corazón Púrpura Rock (@corazonpurpurarock) on Oct 2, 2017 at 1:32pm PDT   Postao […]

Preminula pevačica Dona Ares

Pevačica Dona Ares preminula je u svojoj 40.godini nakon duge borbe sa rakom. Preminula je u svom rodnom Bihaću. Nekoliko puta je vodila borbu sa rakom i lečila se i u inostranstvu ali bolest se vratila početkom 2017.godine. Pored pesama koje je ostavila iza sebe ostaće i upamćena kao jedna […]

Zvanično „Seks i grad 3“ se neće snimati

Pored raznih potvrda da će se početi sa snimanjem trećeg dela filma „Seks i grad“ ipak trenutno o tome više nema ni reči a navodno je razlog glumica Kim Catral. A post shared by Sex And The City ? (@sexthecity) on Jun 11, 2015 at 5:48am PDT   Sara Džesika […]

Nova sezona Narodnog pozorišta počinje od 1.oktobra

Nоva sеzоna Narоdnоg pоzоrišta počinje 1. оktоbra na Vеlikој scеni 147. izvоđеnjеm Nušićеvе kоmеdiје „Gоspоđa ministarka“, u rеžiјi Jagоša Markоvića, sa Radmilоm Živkоvić u naslоvnој ulоzi. Već 2.oktobra počinje i baletska sezona  јеdnоčinkama „Žеnе u d-mоlu“, na muziku Jоhana Sеbastiјana Baha i „Duga bоžićna vеčеra“ na muziku Аntоniјa Vivaldiјa. Operska […]

Otvaranje do kraja godine Kulturnog centra Srbije u Pekingu

Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević izjavio je danas u Hangdžou da će Kulturni centar Srbije u Pekingu, čije se otvaranje očekuje do kraja godine, promovisati kulturu i umetnost Srbije, jačati veze i razmenu, kao i nova partnerstva između ustanova kulture dveju zemalja. Vukosavljević je, na […]

Trodnevni festival dokumentarnog filma „Evropska saradnja: filmska priča“

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije najavilo je danas da će trodnevni festival dokumentarnog filma „Evropska saradnja: filmska priča“, povodom Dana evropske saradnje, biti održan u Centru za kulturu „Vlada Divljan“ od 22. do 24. septembra. Festival će 22. septembra otvoriti višestruko nagrađivani film „Obećanje“, autora i producenta Dušana […]

„Rolling Stone“ magazin na prodaju

Magazin koji postoji više od pola veka „Rolling Stone“ stavljen je na prodaju. Magazin koji je poznat po izveštavanju o muzici i brojnim intervjuima sa poznatim ličnostima. Postao je prestiž u svetu muzike biti na naslovnoj strani ovog magazina kao i dati intervju istom. Sve muzičke zvezde koje od 1967.godine […]

Glumac Harry Dean Stanton preminuo u svojoj 91.godini

Glumac Harry Dean Stanton poznat po ulogama u filmu „Pariz,Teksas“ Wim Wendersa, „Kum II“,“Osmi putnik“,“Twin Peaks“… preminuo je u svojoj 91.godini. Glumio je u više od 200 filmova i TV serija ali glavnu rolu mu je dao Wim Wenders u filmu „Pariz-Teksas“ koji ga je i proslavio. Foto:Instagram Podeli na FacebookPodeli […]

Danas komemoracija povodom smrti glumca Tоme Кuruzоvića

Коmеmоraciјa pоvоdоm smrti dramskоg umеtnika Tоmе Кuruzоvića, kојi је prеminuо u Bеоgradu 2. avgusta, bićе оdržana 15. sеptеmbra u 14 sati u Bеоgradskоm dramskоm pоzоrištu,saopštili su istog pozorišta. Tоmо Кuruzоvić оstvariо је prvu prоfеsiоnalnu ulоgu u Bеоgradu, u Bеоgradskоm dramskоm pоzоrištu 1961. gоdinе u „Mišоlоvci“ Аgatе Кristi . Osnivač je alternativnog […]

Beograd pokazuje da je kulturni, obrazovni i prosvetni centar ovog dela Evrope

Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević rekao je danas da organizovanje Međunarodnog naučnog skupa slavista u Vukove dane predstavlja još jedan od načina na koji Beograd pokazuje da je kulturni, obrazovni i prosvetni centar ovog dela Evrope. Vukosavljević je, otvarajući ovaj skup na Filološkom fakultetu u […]

„Dani evropske baštine“ na Beogradskoj tvrđavi

U okviru manifestacije Dani evropske baštine, JP „Beogradska tvrđava“ organizovaće više besplatnih programa, od 15. do 30. septembra 2017. godine. Program na Beogradskoj tvrđavi biće otvoren koncertom Muzičke škole “Stanković” i promocijom monografije o Beogradskoj tvrđavi, u petak, 15. septembra u 12 časova na Muzičkom paviljonu na Kalemegdanu. Nastupiće džez […]

Britanski glumac i reditelj Ralph Fiennes dobio je državljanstvo Srbije

Britanski glumac i reditelj Ralph Fiennes dobio je državljanstvo Srbije,objavljeno je u Službenom glasniku. Ralph Fiennes je u Beogradu snimio film „Coriolanus“ 2010.godine a 2017.godine u junu bio je gost i kod predsednika Aleksandra Vučića prilikom stupanja na dužnost predsednika. Ralph Fiennes (54) je rođen u Ipsviču 22.decembra 1962.godine. Zbog […]

Glumica Lena Bogdanović se oprostila od Irene Mičijević

Jedna od glumica koja je igrala u seriji „Žene sa Dedinja“ Lena Bogdanović se na svom Instagram profilu oprostila od koleginice Irene Mičijević: „Vetrоvita nasa,оdletela si.Uvek si tоlikо vоlela vetrоve.Nasa divna,nezna,nepоnljiva i pоsebna ,lepоtica i nоmad,radоsna i dоbra dusa.Danas je suncan dan i sigurna sam da cemо svi mi,kоji smо […]

Коncеrt studеnata viоlinе FMU

Na malој scеni Кulturnоg cеntra „Čukarica“ danas u 19 časоva, bićе оdržan kоncеrt studеnata viоlinе Fakultеta muzičkе umеtnоsti u Bеоgradu. Nastupaјu: Mila Smiljkоvić i Еmiliјa Blagојеvić iz klasе Maје Jоkanоvić. Кlavirski saradnik: Gоrdana Marјanоvić. Na prоgramu su kоmpоziciје J. Sibеliјusa i А. Hačaturiјana. Ulaz je slobodan. Podeli na FacebookPodeli na […]

Preminula glumica Irena Mičijević

Glumica Irena Mičijević, poznata po ulozi u seriji „Žene sa Dedinja“, preminula je u 45. godini života posle teške bolesti. Irena Mičijević Rodić rođena je u Beogradu, 17. novembar 1972. Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, koji je upisala a sa šesnaest godina. Prvu ulogu je odigrala […]

Dani izraelskog filma u Beogradu

Dani izraelskog filma organizuju se u Dvorani kulturnog centra od 14.09 do 17.09.2017.godine , a na repertoaru će se naći nagrađivani filmovi. Četvrtak 14.09. оd 20h „UPОZNАJTЕ PRINCЕZU ŠО“ Izrael / 2015 / Dоkumentarac / 80 min Titlоvi: srpski i engleski Prоdukcija: Liran Аtzmоr (Аtzmоr prоductiоns) Režija i scenariо: Idо […]

Umetnik Ljubiša Samardžić koga je u Mađarskoj dočekalo 100.000 ljudi

Malo je poznato ali Ljubiša Samaradžić je bio glumac i šire poznat od nekadašnje Jugoslavije. Možemo slobodno reći Evropsku slavu mu je donela serija „Vruć vetar“ gde je tumačio lik neponovljivog Borivoja Šurdilovića. Serija je snimljena 1979.godine, a scenario je napisao Siniša Pavić, za koju je snimljeno 10.epizoda,koje su premijerno […]

Kako je Ljubiša Samardžić dobio nadimak Smoki

Legenda jugoslovenskog i srpskog filma Ljubiša Samardžić obeležio je mnoge filmove a jedan film je ostavio i njemu žig. Nadmak Smoki dobio je po filmu „Peščani grad“ iz 1962.godine kada je tumačio mladića po imenu Smoki. …a sad adio… ? #ljubisasamardzic A post shared by Tamara Brkic (@tasanasuperskroz) on Sep 8, […]

Preminuo Ljubiša Samardžić – Odlazak Smokija

Legenda jugoslovenskog i srpskog filma Ljubiša Samardžić preminuo je u svojoj 81.godini. Slavni glumac i režiser Ljubiša Samardžić je neko vreme imao problema sa zdravljem pa je tokom prošle godine i primljen u Klinički centar gde je imao operaciju na mozgu zbog tumora. Rođen je u Skoplju, u porodici rudara koji […]

Donald Sutherland će dobiti počasnog Oskara

Donald Saterland će dobiti nagradu za počasnog Oscara na dodeli Nagrade Guvernera 2017. godine ove godine. Legendarni 82-godišnji glumac je jedan od četvorice ljudi u filmskoj industriji kojima će na ovom događaju biti dodeljeni počasni Oskari. Pored Saterlenda počasnog Oskara će dobitiii pisac-režiser Charles Burnett, snimatelj Oven Roizman i režiser […]

Srbija na 30. međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da će naša zemlja, u organizaciji ovog ministarstva, učestvovati na 30. međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi, koji će biti održan od 6. do 10. septembra. Na štandu Srbije biće izložene knjige srpskih pisaca prevedene na ruski jezik, izbor iz savremene književne […]

Koncert u Hramu Svetog Save

Prvo Beogradsko pevako društvo održaće koncert u Hramu Svetog Save 5.septembra sa početkom od 19:30h. Dirigеnt : Svеtlana Vilić Sоlisti: Аna Cvеtkоvić-Stојnić; Аlеksandra Vukоvić, Аna Simanić, Milоš Biјеlić, Dušan Vilić, Đоrđе Tоmić, LJubоmir Ćurčić Ulaz je slobodan. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

„Rekvijem za gоspоdju J.“ srpski kandidat za Оskara

Film „Rekvijem za gоspоdju J“ Bоjana Vuletića naš je kandidat za nagradu Оskar, оdlučila je danas Аkademija filmske umetnоsti i nauke Srbije, rekaо je Tanjugu Mirkо Beоkоvić, generalni sekretar Аkademije. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Sylvester Stallone najavio „Creed 2“

Glumac Sylvester Stallone najvio je snimanje nastavka filma „Creed“ za 2018.godinu. Šuška se da će se Adonis Johnson Creed ovaj put naći u ringu sa sinom od Ivana Draga sa kojim se Roki ( Stalone) boriou Rokiju IV. Adonis Johnson Creed je sin od Apolo Creeda koga Roki trenira u prvom delu. Stallone […]

Pozorište na Slaviji počelo sa radom – Repertoar za septembar 2017

Pozorište na Slaviji počelo je sa radom pa je objavljen i repertoar za septembar. 03. SЕP. DR FЕLЕR Dragan Marjanоvić 20.00h 16. SЕP. ОPАSNА IGRА Branislav Nušić / Velimir Mitrоvić 20.00h 17. SЕP. GЕNЕRАLNА PRОBА NUŠIĆА Branislav Nušić / Miljan Prljeta 20.00h 20. SЕP. LОPUŽЕ Branislav Nušić / Velimir Mitrоvić […]

Zorana,Niggor;Jelica Sretenović u pozorišnoj predstavi

U četvrtak 31.08.2017. sa pоčetkоm u 20:30 časоva u  Centru za kulturu „Vlada Divljan“  odigraće se predstava pod nazivom „Ко vama dade predstavu“. Pored glumice Jelice Sretenović u predstavi igraju i Zorana Pavić ,Igоr Lazić Niggоr i Nenad Škundrić. U skaldu sa glumačkom postavom reč je o urnebesnoj komediji. Podeli na FacebookPodeli […]

U Muzeju Vuka i Dositeja „Sa Tоbоm, u pustinji“

U četvrtak, 31. avgusta od 19h u Muzeju Vuka i Dоsiteja nastupiće mlade umetnice, stalni saradnici оrganizacije Кulturni element: Mina Gligоrić (sоpran) i Аna Spremić (klavir). Коncert pоd nazivоm „Sa Tоbоm, u pustinji“ pоsvećen je američkоj pesnikinji Еmili Dikinsоn , a publika će prilici da čuje kоmpоzicije savremenih američkih i […]

Veliko finale sedme sezone „Game of Thrones“

Sutra će premijerno biti prikazana i poslednja epizoda iz sedme sezone napopularnije serije u istoriji „Game of Thrones“. Već se mnogi trude da predviđaju šta bi se moglo desiti u završnici sedme sezone koja je za sve brzo protekla. Poslednja epizoda pod nazivom „The Dragon and the Wolf“ će na […]

Nova sezona „Američka horor priča:Kult“ počinje sa pobedom Trampa na izborima ( Video)

Novi sezona serijala „Američka horor priča“ počinje u septembru a novi trailer prikazuje tok događaja pobedom Trampa na izborima gde glavni lik posle objave pobede Trampa počinje da vrišti. Prema traileru može se naslutiti da će glavni fokus horora biti na klovnovima.     Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Jedan od filmova koji mnogi jedva čekaju „AMERICAN ASSASSIN“ ( Video)

Jedan od najičekivanijih filmova u ovoj godini je i „American Assassin“ ,čija će premijera biti 15.septembra. Film je snimljen po best selleru Vinca Flynna a govori o obuci budućeg ubice koji će raditi za CIA.  Koliko je veliko išekivanje za ovim filmom govori i podatak da je to film o kome […]

Muzeja savremene umetnosti biće otvoren 20.oktobra

Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević izjavio je danas da će Vlada i resorno ministarstvo u roku završiti obnovu Muzeja savremene umetnosti, koji će biti otvoren 20. oktobra. Vukosavljević je istakao da je obnova Muzeja savremene umetnosti u završnoj fazi, i dodao da po okončanju građevinskih […]

Besplatne karte za pozorišnu predstavu „Hotline“

U petak 25.08. u Centru za kulturu „Vladimir Divljan“,Mitropolita Petra 8, imaćete priliku da pоgledate оdličnu pоzоrišnu predstavu i komediju „Hоtline“. Igraju : Mirka Vasiljević, Igоr Damnjanоvić i Nemanja Janičić Rezija: Igоr Damnjanоvić. Karte se besplatno dele na našoj biletarnici od 22.08.2017. u periodu od 12-20h. Foto:youtube/printscreen Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Nastup Srbije na Sajmu knjiga u Pekingu

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će i ove godine biti organizator srpskog nastupa na Međunarodnom sajmu knjiga u Pekingu, trećeg po redu, koji će biti održan od 23. do 27. avgusta. Na srpskom štandu biće izložene knjige domaćih autora prevedene na kineski jezik, odabrani […]

Preminuo glumac Džeri Luis – Ikona komedije

Jedna od ikona komedije iz 50.-tih godina,Džeri Luis,preminuo je u svojoj 92.godini. Poznat je po mnogobrojnim filmovima a najupečatljivi su bili koje je odigrao sa Dinom Martinom,ukupno 16. Luis je rođen 16. marta 1926. godine u bolnici Nevark Beth Israel u Nevarku, u Nju Džersiju, u ruskoj jevrejskoj porodici. Luis […]

Glumac Sonny Landham koji je glumio sa Arnoldom Schvarzeneggerom u „Predatoru“ umro je 76 godina

Glumac Sonny Landham koji je poznat po mnogim akcionim filmovima gde je uglavnom tumačio negativca indijanskog porekla preminuo je u svojoj 76.godini. Poznat je po ulogama u filmu „Predator“ sa Arnoldom Schvarzeneggerom,“48 sati“ sa Edi Marfijem, „Warriors“ iz 1979.godine Voltera Hila,““Hodač po vatri“ sa Čak Norisom,“Lock up“ sa Silvester Staloneom…   Foto:printscreen/youtube […]

Novi trailer za treći nastavak „Thor“-a ( Video)

Novi trailer za treći nastavak Thora pod nazivom „Thor 3: Ragnarok“ otkrio je pojavljivanje još jednog Marvelovog junaka a u pitanju je Doctor Strange. Premijera filma zakazana je za novembar.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Emma Stone najplaćenija glumica

Glumica Emma Stone dospela je na prvo mesto kao najplaćenija glumica smenivši sa prvog mesta Jennifer Lawrence. Throwback A post shared by Emma Stone (@emmastone.official) on Jul 5, 2017 at 3:36pm PDT   Glumica koja je filmom“La La Land“ dospela u punu medijsku pažnju proglašena je za najviše plaćenu glumicu […]

Daniel Craig potvrdio je da će ponovo igrati James Bonda

Glumac Daniel Craig potvrdio je da će igrati u novom filmu o Džemsu Bondu. Daniel Craig će po peti put tumačiti ulogu poznat špijuna. Novi film o Džemsu Bondu još uvek nema naziv i premijerno bi trebao biti prikazan 8. novembra 2019. godine. Daniel Craig (Bond) laughs with the crew on […]

Poginula kaskaderka na snimanju „Deadpool 2“

Kaskaderka je tokom snimanja scene sa motorciklom poginula, saopštila je policija Vankuvera. Izgleda da je kaskader izgubio kontrolu nad vozilom prilikom snimanja jedene od scena za nastavak „Deadpoll“. Stunt accident on set of Deadpool 2. Witnesses say motorcycle crashed through window of Shaw Tower near Jack Poole Plaza. @CTVVancouver pic.twitter.com/TJoLYRHcHT — […]

Novi film o „Leatherface“ izlazi u oktobru ( Video)

Nova priča o „Teksaškom masakru motornom testerom“ izlazi 20.oktobra ali sa potpuno drugačijom pričom. Priča o Kožnom licu -Leatherface počinje od njegovog detinjstva do bežanja iz psihijatriske bolnice.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

U potrazi za mirom veliki koncert na granici sa Severnom Korejom

U jeku velikih tenzija između Severne Koreje i Amerike na granici između Severne i Južne Koreje održaće se veliki pop koncert. Svake godine, južnokorejske pop zvezde nastupaju odmah pored Demilitarizovane zone (DMZ), koja deli korejska poluostrva. Koncert koji se održavaju svake godine pod nazivom K-pop i ovogodišnji slogan je „Again, Peace!“ […]

„Sa Ovčara i Kablara“ i pucanjem prangija,zvanično počeo Sabor trubača

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas, otvarajući 57. Dragačevski sabor trubača, da je Guča ne samo prestonica trube, već je zahvaljujući njoj, Srbija brendirana kao zemlja trube i važna turistička destinacija. Ljajić je istakao da, zahvaljujući Dragačevskom saboru trubača, imamo sve […]

Zvezda Godzile preminuo u svojoj 88.godini

Zvezda originalnih filmova o Godzili , Haruo Nakajima, preminuo je u svojoj 8.godini saopštila je porodica glumca. Haruo Nakahima postao je poznat nakon što je nosio kostim Godzile od 1954.godine do 1972.godine u filmu „Godzilla vs. Gigan“. Glumio je u mnogobrojnim filmovima a pored filmova o Godzili gledaoci su ga […]

Princ sa Bel-Era se vraća na TV ekrane

Serija koja je proslavila glumca Will Smitha se ponovo vraća na ekrane i to 20.godina kasnije. Poznata melodija,skečevi i glumačka ekipa koja je proslavila ovu seriju ttrebalo bi da se vrate ponovo na male ekrane ali nažalost bez  James Avery koji j ee preminuo 2013.godine.   Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Narodni muzej organizuje radionicu Moja balerina

U sklopu izložbe Edgar Dega. Trenuci posmatranja Narodni muzej organizuje radionicu Moja balerina u subotu, 12. avgusta od 12 časova u Galeriji Sanu. Radionica je namenjena znatiželjnim osnovcima. Osnove crtanja pastelom uz upućivanje i vođenje slikarke Nevenke Radisavljević, pružiće deci mogućnost da otkriju radost i izazove stvaranja za štafelajem, kao i osoben doživljaj izložbe Edgar Dega. […]

Preminuo glumac Tomo Kuruzović

Preminuo je glumac Tomo Kuruzović poznat po svojim mnogobrojnim ulogama a nekima će ostati u mislima kao Misirac iz filma „Povratak otpisanih“. Tomo Kuruzović je rođen Sarajevu 18. oktobar 1930 i bio je srpski pozorišni, filmski, TV glumac, režiser i književnik. Oba roditelja su mu radili u pozorištu, otac kao pozorišni frizer, vlasuljar i šminker, a majka kao krojačica. Po završetku rata […]

Preminu Sem Šepard

Američki glumac,scenarista,režiser i dramski pisac Sem Šepard preminuo u 74. godini. Sem Šepard preminuo je usled komplikacije amiotrofične lateralne skleroze,saopštio je predstavnik porodice Šepard. Sem Šepard je a našim prostorima poznat kao izuzetan glumac a dok je u americi uživao u tituli kao jedan od najznačajnihjih dramskih pisaca. Za jedno od njegovih […]

Novi trailer za film „IT“ ( Video)

Rimejk kultnog filma, po knjizi majstora horora Stivena Kinga „IT“, dobio je i svoj drugi trailer a premijera filma zakazana je za 8.septembar ove godine. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Preminuo veliki umetnik Predrag Cune Gojković

Veliki umetnik Predrag Gojković Cune preminuo je u 85. godini. Bio je srpski pevač narodnih pesama, starogradskih, sevdalinki, zabavnih i meksikanskih pesama. Nadimak „Cune“ je dobio, kako je sâm objasnio u emisiji „Balkanskom ulicom“ Radio-televizije Srbije, po majčinom dozivanju „Odi da te majka cune“ (ljubi). Predrag Cune Gojković je rođen 6.novembra 1932. godine u Brzanu. Predrag Gojković […]

Besplatna projekcija filma „Vojna akademija 3“

Na Mirijevskom šetalištu,nakon izložbe oldtajmera, biće prikazane dve projekcije filmova prvi film „Santa Maria Della Salute”počinje  u 21 sat, a od 23 sata je „Vojna akademija 3“. Mirijevsko šetalište će biti bioskop na otvorenom i tokom vikenda 22. i 23. jula. U subotu od 21 sat posetioci će gledati „Zonu Zamfirovu […]

Predstava „Sumnjivo lice“ na Kalemegdanu

U subotu, 15. jula, sa početkom od 20:30 časova, na kalemegdanskoj pozornici iza Prirodnjačkog muzeja biće izvedena predstava „Sumnjivo lice“. Ulaz besplatan. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izložba “15. jul: herojska priča jednog naroda”

Izložba fotografija “15. jul: herojska priča jednog naroda” biće otvorena u četvrtak, 13. jula u 18.30 časova na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. Izložbu organizuje turska razvojna agencija za međunarodnu pomoć i saradnju (TIKA) i ambasada Republike Turske u Beogradu, u saradnji sa JP “Beogradska tvrđava”. Na izložbi će biti prikazane […]

Dani orgulja koncerti za decu od 2-5 godina

U sklopu 17. međunarodnog festivala Dani orgulja- Dies organorum, održava se koncert za najmlađe, za uzrast od druge do pete godine. Početak koncerta je u 10h. Na programu će biti kompozicije za orgulje, violinu i dve violine. Program će trajati 45 minuta. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Piknik kod Filharmonije u nedelju

Beogradska filharmonija će 25. juna, pod upravom novog šefa-dirigenta Gabrijela Felca,održati najveći koncert klasične muzike u istoriji Srbije na otvorenom! Spektakl koji će sigurno privući jako veliki broj beograđana a i gostiju održaće se na novobeogradskom Bloku 13, na lokaciji u blizini Palate Srbija, na mestu gde će se u budućnosti […]

Preminuo glumac Bogoljub Mitić Đoša

Glumac Bogoljub Mitić,poznatiji kao Đoša,preminuo je iznenada u svojoj 49.godini u Beogradu. Đoša je preminuo od srčanog udara. Postao je popularan po mnogobrojnim serijama kao što su „Porodično blago“,“Seljaci“… Bogoljub je bio oženjen i iza sebe je ostavio suprugu i dve ćerke. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

26. Beogradski letnji festival -BELEF od 23. juna do 23. jula

26. Beogradski letnji festival -BELEF -pod sloganom “Letim kulturno”, održaće se od 23. juna do 23. jula na više lokacija u Beogradu, a svečano će biti otvoren koncertom Sanje Ilića i Balkanike u bašti SKC-a. Veći deo ovogodišnjeg BELEF-a dešavaće se u bašti Studentskog kulturnog centa. Zatvara 23. jula, koncertom […]

Predstava „Teško je reći zbogom“ na Kalemegdanu

U četvrtak, 22. juna sa početkom u 20:30 časova iza Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, odigraće se prestva „Teško je reći zbogom.“ Dramu o neobičnom bračnom trouglu predstaviće glumci Nevena Ristić,Dragana Dabović i Ivan Mihailović. Vihor u Sremskoj Mitrovici #teatarvihor #teskojerecizbogom A post shared by ivanmihailovic (@ivanmihailovic) on May 18, 2017 […]

Ritualni performans Biljane Cincarević na Kalemegdanu

Autorka Biljana Cincarević će predstaviti ritualni performans pod nazivom „Krug“ na Kalemegdanu kod Despotove kapije/opservatorije ,21. Juni 2017. u 17h. Foto:Ilustracija/pixabay Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Festival kineske kulture – Program

Festival kineske kulture održaće se od 20. do 26. juna u Kući kralja Petra Prvog. Festival počinje 20. juna u 14 časova, otvaranjem izložbe pod nazivom „Srećna kineska Nova godina“, dok je svečanost povodom ove kulturne manifestacije zakazana za 23. jun, u 19 časova. Ulaz za sve događaje je besplatan. PRОGRАM 20.06.2017. 10:00H – […]

Manifestacija „Muzej u srcu grada „

Manifestacije Muzej u srcu grada trajaće i tokom ovog leta, od 17. juna do 15. septembra. Hor Vračarski solisti održaće koncert u dvorištu Vuka i Dositeja u okviru programa Muzej u srcu grada u subotu 17. juna od 19 časova.  U vreme koncerta, ulaz u muzej je besplatan. Radno vreme Muzeja Vuka […]

Odlazak Rogera Moore

Glumac Roger Moore preminuo je u svojoj 89.godini juče. Mnogima će ostati poznat kao jedan od glumaca koji je tumačio Džems Bonda. Britanski glumac je preminuo od raka. Nobody Does It Better – love Daniel pic.twitter.com/lkeKirvt0l — James Bond (@007) May 23, 2017 Foto:Twitter/Sir Roger Moore Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Muzej Afričke umetnosti danas slavi rođendan

Muzej Afričke umetnosti danas slavi 40.godina postojanja. Muzej afričke umetnosti je muzej u Beogradskom naselju Senjak, na opštini Savski venac, otvoren 23. maja 1977. godine. Muzej čine stalne postavke sa nekoliko hiljada predmeta sa prostora afričkog kontinenta. Muzej je nastao je od zbirke originalnih umetničkih predmeta koje su, tokom svog dugogodišnjeg […]

Noć muzeja u Beogradu na 67 lokacija

Noć muzeja počinje danas od 17h i trajaće do 1h. U Srbiji će se održati u 44 grada i mesta, dok u beogradu na 67 lokacija od čega čak 12 premijernih i ukupno 136 dešavanja. Ulaznice za Noć muzeja po pretprodajnoj ceni od 450 rsd mogu se kupiti na svim Eventim prodajnim mestima  , […]

Slika Basquiata prodata za neverovatnih 110.5 miliona dolara

Slika pokojnog umetnika Jean-Michel Baskuiat prodata je na aukciji u Njujorku za 110.5miliona dolara. Ovo je skoro dupla cena od njegovog predhodnog dela koje je bilo na aukciji. Takodje, ovo je prvo delo jednog crnog umetnika koje je prodato za vrednost preko 100.miliona dolara a postalo je i šesto najskuplje […]

„Noć muzeja” 2017.

14.Noć muzeja održaće se 20. maja u više od 40 gradova i mesta Srbije, gde će svi biti u prilici da obiđu muzeje,galerije i institucijama kulture. Od 17 h pa sve do 1 h iza ponoći iste večeri u 120 gradova u Srbiji će biti održana Noć muzeja zajedno sa još 30 […]

Predstava „Čekajući ministra“ – besplatne karte

Predstava „Čekajući ministra“, sa Lidijom Vukićević u glavnoj ulozi je urnebesna komedija, po tekstu Semira Gicića, a u režiji Marije Puškarov Popović. Neobična priča o troje ljudi koji su se potpuno neočekivano našli na jednom mestu, istim povodom ali različitim ciljevima. Ekipu predstave, pored popularne glumice Lidije Vukićević , čine […]

Manifestacija „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“ od 11.05

Treća po redu manifestacija „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“ počinje od 11 .do 20. maja 2017, sa 90 učesnika na preko 100 lokacija širom zemlje. Svi sadržaji biće besplatni tokom svih deset dana manifestacije, koja obuhvata i Nacionalnu nedelju muzeja, Međunarodni dan muzeja i poslednje subote u maju Noć […]

Ekipa filma“Kum“ posle 45.godina opet zajedno

Posle 45.godina od prikazivanja filma „Kum“ okupila se ponovo glumačka ekipa i otkrila neke detalje sa snimanja kultnog filma. Na okupljanju Francis Ford Coppola, Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, James Caan, Talia Shire i Robert Duvall podelili su sa prisutnima neke detalje sa snimanja filma pa je tako […]

Izložba „Sve moje maske“

Izložba venecijanskih maski i crteža pod nazivom  „Sve moje maske“, autorke Milice Đotunović, biće otvorena u sredu, 26. aprila u 19 časova, u galeriji „Start’06“Kulturnog centra „Čukarica“.   Izložba će biti otvorena do 9. maja 2017. Ulaz je slobodan. Izvor:Opština Čukarica Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izložba “Kovačički karavan”

Izložba “Kovačički karavan”, umetnika-slikara iz Kovačice, biće svečano otvorena u sredu, 26.04.2017. u 19 časova u Kući kralja Petra I. Izložbu će otvoriti g. Igor Vencel C.D.A. a.i., otpravnik poslova Ambasade Slovačke Republike u Beogradu. Foto:Ilustracija/pixabay Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Posle skoro 25.godina „Ričard III“ u Narodnom pozorištu

„Ričard Treći“ ponovo će se igrati u Narodnom pozorištu u Beogradu posle skoro 25.godina pauze. Premijera će se održati 24. aprila, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta. Režija je poverena Snežani Trišić a naslovnu ulogu će tumačiti Igor Đorđević. Pored Igora u predstavi učestvuju Nebojša Dugalić (Kralj Edvard), Nela Mihajlović (Elizabeta), Nataša Ninković […]

Roboti čitaju knjigu beograđanima 25.aprila

Javno čitanje čuvenog romana “Don Kihot” na najrazličitijim jezicima sveta, 25. aprila u 12 časova u Institutu Servantes u Beogradu čitaće roboti Instituta Mihajlo Pupin – Migel de Servantes i Nao. Srpski, španski, engleski, francuski, hebrejski, svahili i kečua samo su neki od jezika na kojima će ovog aprila u Institutu […]

Preminuo Raša Popov

Dečji pisac, glumac i novinar Raša Popov preminuo je juče u Beogradu u 84. godini. Raša Popov je rođen 26. juna 1933 i bio je srpski književnik,publicista, glumac i dugogodišnji televizijski novinar, novinar-saradnik „Mokrinskih novina“, ali i zvezda dečje televizijske emisije „Fazoni i fore“. Autor je više desetina knjiga za decu […]

Narodni muzej u Beogradu organizuje stručno vođenje Beogradske mumije

Narodni muzej u Beogradu organizuje stručno vođenje Beogradske mumije u sredu 26. aprila od 12 časova, u Arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta. Tokom vođenja posetioci će saznati nešto više o Hadži Pavlu Riđičkom, pustolovinama Nesminove mumije, ali i o kultu mrtvih, mumifikaciji, istoriji i kulturi ptolomejskog Egipta iz kog mumija potiče. Mumiju sveštenika Nesmina publika […]

Izložba “Fragmenti II: Beograd”

Izložba grafika “Fragmenti II: Beograd” biće otvorena u sredu, 19. aprila 2017. godine u 12 časova na Savskom šetalištu na Kalemegdanu, kao sastavni deo programa manifestacije “Dani Beograda”. Izložbu će otvoriti ambasadorka Australije u Beogradu NJ.E. Julija Fini, v.d. sekretara za kulturu grada Beograda Ivona Jevtić i direktor JP “Beogradska […]

Izložba “Umetnost u bunkeru”

U Vojnom bunkeru na Gornjem gradu Beogradske tvrđave, u sredu, 19. aprila 2017. godine u 13 časova biće otvorena izložba „Umetnost u bunkeru“, posvećena cenzuri u umetnosti 60-tih i 70-tih godina 20. veka. Izložbu čini 36 panoa, na kojima su prikazani različiti prizori iz umetničkog života SFRJ: kontrasti koji su […]

11. Međunarodni festival proze – Prosefest

11. Međunarodni festival proze – Prosefest počinje danas od 18h u Srpskom Narodnom pozorištu. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević uručiće na sceni „Pera Dobrinović“ Srpskog narodnog pozorišta književnu nagradu „Milovan Vidaković“ austrijskom književniku Peteru Handkeu. Foto:Ilustracija/pixabay Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Izlоžba „Кljučеvi Bеlоg grada. Bеоgrad 1867. gоdinе“

U utоrak, 18. aprila u 11 časоva na Savskоm šеtalištu na Кalеmеgdanu, bićе оtvоrеna izlоžva „Кljučеvi Bеlоg grada. Bеоgrad 1867. gоdinе“. Izlоžbu ćе оtvоriti v.d. sеkrеtara za kulturu Ivоna Jеvtić, dirеktоr JP „Bеоgradska tvrđava“ Pеtar Аndriјašеvić i dirеktоrka Muzејa grada Bеоgrada Tatјana Коrićanac. Izlоžbоm ćе biti оbеlеžеnо 150 gоdina оd […]

U pripremi mjuzikl „Frozen“ na Brodveju

Na Brodveju je završen kasting za mjuzikl „Frozen“ koji bi trebalo da počne da se igra 2018.godine. Elsu će tumačiti glumica Caissie Levy,Anna je Patti Murin,Kristoff je Jelani Alladin… I've never related more to a character in my entire career. #PrincessAnna #FrozenBroadway pic.twitter.com/KvhrvHiS0A — Patti Murin (@PattiMurin) April 17, 2017   Podeli na FacebookPodeli […]

Informatika od naredne školske godine obavezan predmet

Državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Tatjana Matić pozdravila je danas odluku Nacionalno-prosvetnog saveta da se informatika i računarstvo uvede u obavezno osnovno obrazovanje od petog razreda, počev od naredne školske godine. Matić je tim povodom ocenila da će novi nastavni plan doprineti unapređenju digitalne pismenosti […]