Automobil u kojem je ubijen Tupac Shakur prodaje se na aukciji

Automobil u kojem je ubijen Tupac Shakur 1996.godine prodaje se na aukciji za 1.75 miliona dolara u Las Vegasu.

Crni BMW 750L u kojem se nalazio poznati reper Tupac Shakur kada je ubijen 7.septembra 1996.godine prodaje se za neverovatnih 1.75 miliona dolara.

Foto:Ilustracija/pixabay

Next Post

Dео pоtrоšača sa grеjnоg pоdručja „Cеrak“ оd 10 časоva bеz grеjanja i pоtrоšnе tоplе vоdе

Пет јан 10 , 2020
Zbоg nеоphоdnih radоva na magistralnоm tоplоvоdu u ulici Cеrski vеnac, danas u 10 časоva bićе prеkinuta ispоruka tоplоtnе еnеrgijе dеlu pоtrоšača kоji sе snabdеvaju iz tоplanе „Cеrak“. Bеz grеjanja i pоtrоšnе tоplе vоdе bićе nasеlja Cеrski, Vinоgradski vеnac, dеlоvi nasеlja Stari Cеrak, Bеlе vоdе, Žarkоvо i Julinо brdо, kaо i […]