Trend

Bez struje u Beogradu 30.07.

Zvezdara 08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 276-288,304, DOJRANSKA: 4-8,12-16,1-11,15-27, KULINA BANA: 2-6,12-18,22,28,3-21,25-27, MARKA MILjANOVA: 2-6,1-1A, RAVANIČKA: 2-20,24,1-1A,7-15A, ŠIBENIČKA: 2, STAN SREMČEVIĆA: 10-10A,14-20,13-13,21-23, SUBOTIČKA: 2,1-1A, TRAJKA...