Trend

Ima priču

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas? Svako drvo i kamen u Beogradu znači nešto i...