Trend

Nuspojave

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas? Nuspojave bez televizora su pojava svoga mišljenja, osećaj slobode,...