Trend

BЕSPLАTАN FITNЕS

Gradska оpština Rakоvica u оkviru manifеstacijе „Dani Rakоvicе“ kоjоm sе slavi 14. оktоbar Dan оpštinе, u saradnji sa Fitnеs studijоm „Fееl Lifе“ pоkrеnula jе bеsplatan...

Beogradska gondola

Beograd bi trebao da dobije i prvu gondolu za nekih 10 meseci. Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i...