Trend

Svеti mučеnik Кalistrat

Sveti mučenik Kalistrat je hrišćanski svetitelj i mučenik, postradao 27. septembra 304. godine u Carigradu. Rođen je u Kartagini, u hrišćanskoj porodici. Živeo je u vreme progona hrišćana od strane rimskih careva Dioklecijana  i Maksimina Daje...